dinsdag 07/04/2020

Top Header

Talen

Monthly Market News

Investment Desk Analyst

Aandelen gingen er in oktober verder op vooruit. Onopvallend en ondanks de aanwezige onzekerheden. Onze expert, Johan Gallopyn, analyseert voor u de belangrijkste trends op de aandelen-, obligatie-, valuta- en grondstoffenmarkten.

Aandelenmarkten: winstrecessie, maar bedrijfsresultaten beter dan gevreesd

Aandelenindices flirtten met de hoogste niveaus van het jaar. De S&P500 kon op het einde van de afgelopen maand zelfs een nieuw historisch record laten optekenen. Er zijn amper nieuwe elementen die de markten sturen. Maar de aandelenmarkten blijven in een vrij positieve stemming, omdat de meest gevreesde scenario’s van de voorbije maanden rond het handelsconflict, de brexit, de bedrijfswinsten en de economie voorlopig zijn vermeden.  Amerikaanse aandelenmarkten doen het sinds enkele weken minder goed (in euro) dan andere beurzen. Defensieve sectoren, die een belangrijke weging hebben in de Amerikaanse beursindices, staan minder in de belangstelling bij de beleggers door de afnemende onzekerheden. Europese beurzen die een zwaardere weging hebben in cyclische sectoren, profiteren van die trend. Ook de wat zwakkere dollar drukt op de prestatie van Amerikaanse aandelen. Emerging markets deden het dan weer goed, ook die van Latijns-Amerika. Zij kregen nochtans af te rekenen met politieke onzekerheid (presidentsverkiezingen in Argentinië) en sociale onrust (Chili). In de VS publiceerden ongeveer de helft van de S&P 500-bedrijven hun resultaten over het derde kwartaal. De winstgroei tot dusver is -3,3% (bron: Factset), wat iets beter is dan de verwachting bij het einde van Q3. De resultaten zijn minder slecht dan wat voorlopende economische indicatoren de afgelopen maanden lieten vermoeden, vooral in de industrie. Als dit aanhoudt, dan is dit niettemin het derde opeenvolgende kwartaal met negatieve winstgroei. In Europa komt de winstgroei voor de bedrijven van de STOXX 600 in Q3 ook negatief uit met -5,3%. Dat is lager dan verwacht bij de start van het resultatenseizoen.

 

Obligatiemarkten: in rustiger vaarwater

De 10-jarige referentierente in de Verenigde Staten en de eurozone ging hoger in het algemene klimaat van afnemende risico-aversie. De Duitse 10-jarige rente (en die van andere kernlanden van de eurozone) blijft nog duidelijk in negatief terrein, maar het dieptepunt van augustus op -0,72% ligt achter ons. De periferielanden konden nog wat nauwere spreads laten optekenen, maar niet spectaculair. De nieuwe Italiaanse regering heeft een begrotingsvoorstel voor 2020 aan de Europese Commissie overgemaakt met een voorzien tekort van 2,2% (tegenover 2,1% in 2019). Een verhoging van de btw is niet in de begrotingsplannen voorzien. De spread voor Spaanse overheidsobligaties werd nog iets nauwer ondanks de betogingen in Catalonië en de komende nationale parlementsverkiezingen die op 10 november plaatsvinden. Die verkiezingen komen er omdat na de verkiezingen in april van dit jaar geen regering kon worden gevormd. Peilingen lijken erop te wijzen dat dit na deze verkiezingen er niet gemakkelijker op zal worden. De spreads van bedrijfsobligaties werden eveneens wat nauwer, zowel voor het ‘investment grade’ als voor het ‘high yield’ segment.  Vanaf november start de ECB opnieuw met het aankopen van obligaties ten belope van 20 miljard euro per maand.

 

Centrale banken en monetair beleid: drie op een rij door de FED

De Federal Reserve verlaagde voor de derde opeenvolgende keer haar beleidsrente. Dat werd algemeen verwacht. In haar commentaar lijkt de Fed evenwel de marktverwachtingen voor bijkomende renteverlagingen te willen temperen. Voorzitter Powell suggereerde dat een aantal risico’s voor de economische activiteit zijn afgenomen. Tegelijk blijven de bedrijfsinvesteringen zwak en de inflatie te laag. Verdere actie van de Amerikaanse centrale bank zal afhangen van de evolutie van de werkgelegenheid en het standhouden van de Amerikaanse consument. Ook de Australische centrale bank verlaagde haar officiële kortetermijnrente met 25 basispunten naar 0,75%. Het is de derde renteverlaging sinds juni. Bezorgdheden over de economie en de competitiviteit van de munt droegen bij tot die beslissing. De Zweedse centrale bank liet haar rente onveranderd, maar houdt vast aan haar vooruitzicht voor een renteverhoging in december. De Riksbank werd wel voorzichtiger wat de verwachtingen betreft over haar monetaire politiek. Ze gaat er nu van uit dat na december de rente gedurende langere tijd stabiel zal blijven.

 

Deviezen: lagere risico-aversie, hogere euro

In oktober kende het brexit-dossier opnieuw een aantal onverwachte wendingen. Dat resulteerde uiteindelijk in een nieuw uitstel van de brexit-deadline tot 31 januari en nieuwe verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Britse pond verstevigde met 2,9% tegenover de euro in oktober en won zelfs 8% tegenover het dieptepunt van de maand augustus, omdat een no-deal-risico op 31 oktober werd afgewend. Tegenover de meeste andere munten werd de euro dan weer sterker. In de eerste plaats tegenover de veilige havenmunten zoals de Amerikaanse dollar, de yen en de Zwitserse frank die alle ongeveer 2% terugvielen tegenover de euro. De overige dollarmunten bleven vrij stabiel over de afgelopen maand, ondanks de soepelere monetaire politiek in Australië en de politieke onzekerheid in Canada. Uittredend premier Trudeau speelde namelijk in Canada zijn meerderheid kwijt bij de parlementsverkiezingen maar behaalde toch een beter dan verwacht resultaat. De Scandinavische munten zijn zwak. De Noorse kroon verloor aanzienlijk terrein (-3,5% tegenover de euro) zonder duidelijk aanwijsbare reden en ook de Zweedse kroon (-0,3%) noteert dicht bij zijn laagste niveau tegenover de euro.  

 

Grondstoffen: industriële metalen tonen tekenen van beterschap

De goudprijs bleef in oktober vrij stabiel op een niveau net boven de 1.500 dollar per ons. De afname van onzekerheden (minder belangstelling voor veilige havenbeleggingen) werd gecompenseerd door de zwakkere dollar. De grondstoffenprijzen (+1,5% in USD voor de industriële metalen) gingen hoger door signalen van stabilisering in de industriële activiteit in China en andere regio’s. Ook de onrust in een aantal Latijns-Amerikaanse landen die producent zijn van grondstoffen (bv. Chili en Peru), droeg bij tot de hogere koersen. De koperprijs sloot de maand 1,2% hoger af in USD. De olieprijs liet een turbulente maand september achter zich en sloot vrijwel onveranderd af. De markt houdt ermee rekening dat de OPEC bijkomende productiebeperking kan afkondigen om vraag en aanbod in evenwicht te houden.

 

 

MSCI indices: source MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.

 

Mail