zondag 29/03/2020

Top Header

Talen

Economische uitdagingen van vandaag: "De euro is een betrouwbare munt" (IV)

Geld heeft in de loop van de geschiedenis vele gedaantes aangenomen. In “Economische uitdagingen van vandaag - Fundamentele analyses” gaat Bruno Colmant daar dieper op in. Het boek schreef hij met drie andere economen bij Degroof Petercam: Alexandre Gauthy, Michiel Verstrepen en Hans Bevers.

 

Kun je in een tijd van wantrouwen ten aanzien van politici en instellingen nog vertrouwen hebben in een munt?

Ja, want het vertrouwen in de munt is een weerspiegeling van het vertrouwen in de overheid van dat land. Alles berust op de gemeenschappelijke overtuiging dat de overheid de koopkracht ervan zal garanderen. Is dat niet het geval, dan is een munt ten dode opgeschreven en is er uiteindelijk sprake van hyperinflatie. Op dit moment zijn de belangrijkste valuta erg betrouwbaar en dat geldt des te meer voor de euro omdat er veel landen bij betrokken zijn.
We hoeven ons heus geen zorgen te maken over het vertrek van een land uit de eurozone. Als dat zou gebeuren, en dat is natuurlijk nooit helemaal uitgesloten, dan zou dat voor een veel grotere chaos zorgen dan de nadelen van de euro zelf.

De euro vierde op 1 januari zijn twintigjarige bestaan. Wat is de balans van de eengemaakte Europese munt?

De euro was en blijft een politiek project dat getuigt van een ongeziene ambitie. De munt is uitgegroeid tot het symbool voor het vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Het project draagt ook de overtuigingen van de grondleggers in zich: vrede in Europa, bevordering van de handelsstromen, de Europese geloofwaardigheid op wereldschaal en vooral de opkomst van een Europese identiteit. Maar de euro blijft een gemiddelde munt, dat wil zeggen te zwak voor de landen van het Noorden en te sterk voor het Zuiden. De homogeniteit is dus niet gegarandeerd. Een ander probleem is de omvang van de overheidsschuld die de ECB ertoe heeft gedwongen om die te herfinancieren door middel van geldcreatie.

Wat denkt u van de cryptomunten?

De cryptomunten zijn monetaire verschijnselen die onmiskenbaar deel uitmaken van de netwerkeconomieën die ontstaan zijn door de verdere opmars van het internet.
Het is een innovatieve muntvorm, ook al is ze speculatief en volatiel. Sommigen zien het belang er niet van in, maar zij hebben het aan het verkeerde eind want op een dag zullen misschien ook de regeringen publieke cryptomunten uitgeven. Op dat moment zou men trouwens gewoon spreken van munten, omdat ‘crypto’ een synoniem is voor ‘geheim’ en ‘verborgen’. Het is begrijpelijk dat staten het gebruik van cryptomunten in dit stadium willen beperken, omdat ze hun monopolie op het muntrecht willen behouden. Het zijn dus munten, maar zonder wettelijke koers.

 

Met toestemming van Trends (artikel gepubliceerd in de editie van 28 februari 2019).

Mail