zaterdag 04/04/2020

Top Header

Talen

Monthly Market News

Macro-econoom Degroof Petercam Luxembourg

De financiële markten kenden in november een grillig parcours. Onze expert, Alexandre Gauthy, staat stil bij de gebeurtenissen van de maand die een rechtstreekse invloed hebben gehad op de aandelen-, obligatie-, valuta- en grondstoffenmarkten.

Aandelenmarkten

De wereldwijde beurzen sloten de maand november af in de buurt van het niveau waarop ze eind oktober waren afgesloten. Na een eerste positieve week moesten de aandelenmarkten de bekendmaking van de economische groeicijfers van het derde kwartaal verteren. In Europa en Japan kwamen die onder de verwachtingen uit. Ook hadden de aandelenmarkten te kampen met de politieke situatie rond de Brexit en het aanslepende handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten. De beurskoers van Apple daalde in november met 18 % door de publicatie van de resultaten. Het bedrijf kondigde aan dat het wilde stoppen met de gedetailleerde publicatie van de verkoopcijfers per product. Bovendien gaven bepaalde leveranciers toe dat de vraag naar hun producten aan het vertragen is. De aandelenmarkten hadden halverwege de maand te kampen met de onzekerheid rond de Brexit. Verschillende ministers binnen de regering-May namen immers ontslag, en een groot aantal Britse parlementsleden verzette zich openlijk tegen het exitplan. Nu de leiders van de Europese Unie een akkoord hebben gevonden rond de tekst, moet het Britse parlement op zijn beurt een oordeel vellen over het document in de eerste helft van de maand december. Een positieve stem zou de wereldwijde beurzen moeten ondersteunen. Een negatieve stem daarentegen zou aanleiding kunnen geven tot verschillende scenario's. Op het einde van de maand presteerden de aandelenmarkten goed. Ze werden gestimuleerd door de voorzichtige communicatie van de voorzitter van de Amerikaanse Fed.  

 

Obligatiemarkten

De rentevoeten op Duitse en Amerikaanse 10-jarige overheidsobligaties daalden in de loop van november. Dat is deels het gevolg van de bekendmaking van relatief teleurstellende economische cijfers, zoals de voorlopende PMI-indicatoren, die de afgelopen maand zowel in de eurozone als in de Verenigde Staten terugvielen. De communicatie van de voorzitter van de Fed zette eveneens neerwaartse druk op de obligatierentes. Volgens J. Powell is de beleidsrente van de Fed niet ver meer verwijderd van wat de leden van de centrale bank als een “neutraal” niveau beschouwen. Met andere woorden, waar de economische activiteit noch gestimuleerd, noch afgeremd wordt. Dit standpunt wijkt af van wat begin oktober te horen was, toen de voorzitter van de centrale bank van oordeel was dat de huidige rentevoeten nog een heel stuk van het neutrale niveau verwijderd waren. Dit veranderde discours zorgde voor een lichte bijstelling van de marktverwachtingen rond de toekomstige evolutie van de korte rente. Dat bleek positief voor de koersen van risicoloze obligaties. De rentevoeten op Italiaanse overheidsobligaties bleven volatiel in november. De Italiaanse regering diende een begrotingsvoorstel in bij de Europese Unie dat weinig aanpassingen bevatte ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel. Op die manier is het bijna gegarandeerd dat de Europese Commissie een procedure voor buitensporig begrotingstekort zal lanceren tegen Italië. Uiteindelijk daalden de rentevoeten op Italiaans staatspapier tegen het einde van de maand. Dat had te maken met uitlatingen van Italiaanse leiders, die zich bereid toonden om het voorziene begrotingstekort voor volgend jaar licht neerwaarts te herzien. Het rendementsverschil van “investment grade”-bedrijfsobligaties en obligaties van minder goede kwaliteit ten opzichte van de risicovrije rentevoeten, is afgelopen maand groter geworden, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Die toename van de kredietspread kan worden toegeschreven aan de vertragende economische groei, en aan de verwachte afbouw van het opkoopprogramma van activa van de ECB tegen het einde van dit jaar. Dat neemt niet weg dat de falingspercentages laag blijven en dat de bedrijven erg winstgevend blijven. Dat zou ervoor moeten zorgen dat een grote toename van de rendementsverschillen beperkt blijft.

 


Centrale banken en monetair beleid  

De leden van de Europese centrale bank zijn vorige maand niet samengekomen. De notulen van de vergadering van de vorige maand werden wel gepubliceerd. Volgens de centrale bank is de vertraging van de economische groei in het derde kwartaal slechts van voorbijgaande aard, en zou de inflatie geleidelijk weer moeten stijgen richting de doelstelling van 2 %. Wanneer we echter kijken naar de jongste economische cijfers, is het waarschijnlijk dat de ECB de groei- en inflatieverwachtingen neerwaarts zal herzien wanneer ze in december samenkomt. De Amerikaanse Federal Reserve besliste begin november om haar rentevoeten ongewijzigd te laten. Daar hadden beleggers al op gerekend. De notulen van de jongste bijeenkomst van de Fed vertellen ons dat de centrale bank nog steeds van zin is om de rentevoeten in december op te trekken. De markt houdt nog slechts rekening met één renteverhoging volgend jaar. Dat geeft aan dat ze de toekomstige verhogingen van de beleidsrente door de Fed in twijfel lijkt te trekken. 

 

Valuta's

De euro tikte op 12 november een laagtepunt van 1,1213 aan ten opzichte van de dollar en herstelde daarop licht. Tegen het einde van de maand noteerden we 1,1360 voor één dollar. De pariteit euro-dollar sluit aan bij het discours van de centrale banken en de economische publicaties in de loop van de maand. De Noorse kroon verloor in november 2 % van zijn waarde ten opzichte van de euro door de daling van de olieprijzen. De kroon blijft in grote mate gecorreleerd met de olieprijzen. De Noorse economie is immers sterk afhankelijk van die grondstof. Bepaalde Aziatische valuta's zoals de Indische roepie en Indonesische roepia stegen in de loop van de maand met meer dan 5 % ten opzichte van de euro. De stijging van de Indonesische roepia is te danken aan de onverwachte stijging van de beleidsrente van de Indonesische centrale bank op 15 november. 

 

Grondstoffen

Olie daalde in USD met meer dan 20 % in de loop van de maand. Hierdoor komt het totale rendement sinds het hoogtepunt dat begin oktober werd bereikt uit op ongeveer -35 %. Op 5 november stelden de Verenigde Staten acht landen, waaronder India en China, vrij van het verbod op de import van Iraanse olie. Het komt erop neer dat Iran zijn productie minder dan verwacht zal terugschroeven. Dat betekent dat het olieaanbod op de wereldmarkt groter zal zijn dan aanvankelijk werd gedacht. De olieprijzen zijn bijzonder gevoelig voor vraag- en aanbodevoluties. Dit bijkomende aanbod vanuit Iran weegt dus op de olieprijs. De volgende belangrijke gebeurtenis voor de oliemarkten is de bijeenkomst van de OPEC, die gepland staat op 6 december. De goudprijzen noteerden op het einde van de maand op zowat hetzelfde niveau als aan het begin van de maand november. Ze evolueerden tijdens de verslagperiode in omgekeerde richting van de Amerikaanse 10-jarige obligatierentes.

 

 

MSCI indices: source MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.

Mail