zaterdag 28/03/2020

Top Header

Talen

Brexit update: voorakkoord neemt politieke onzekerheid niet weg

Chief Economist

Terwijl de Britse regering gisteren nog instemde met het technische voorakkoord tussen de EU en Groot-Brittannië, kondigden vandaag maar liefst vijf ministers hun ontslag aan. Het Britse parlement moet in december nog over het plan stemmen. Een stemming waarvan iedereen wist en weet dat ze niet makkelijk zou worden. Maar de recente ontwikkelingen doen de onzekerheid over een ordentelijke afwikkeling van de scheiding nog toenemen.


Het Britse parlement zal zich nu over de tekst buigen maar alvorens er kan gestemd worden, moeten het VK en de EU de scheidingsovereenkomst officieel afronden. Dit zou gebeuren op de Europese Top die gepland is op 25 november. Intussen ligt de Britse premier Theresa May onder vuur. Kan zij de rangen verder gesloten houden en haar eigen positie vrijwaren? Zelfs als ze hier in slaagt, zal de stemming in het Britse Lagerhuis volgende maand geen sinecure zijn. 

Het hier en daar geopperde optimisme van gisteren lijkt dus enigszins voorbarig:  het scheidingsakkoord is verre van een ‘done deal’. Als het akkoord het niet haalt, dan zullen het VK en Europa inzake handel terugvallen op de afspraken van de Wereldhandelsorganisatie. Afspraken en regels die voor voor beide partijen minder gunstig zijn. De economische schade aan beide kanten van het Kanaal kan in dat geval aardig oplopen.

In het geval het ontwerpakkoord door het Britse parlement zou worden onderschreven en er sprake is van een 'sterke gekwalificeerde meerderheid' langs EU kant - wat betekent dat minstens twintig lidstaten, die tenminste 65% van de EU-bevolking vertegenwoordigen ermee moeten instemmen – dan wordt de overgangsregeling van kracht en blijven de Britten tot eind 2020 deel uitmaken van de interne markt en de douane-unie. In die periode kan dan een toekomstige handelsrelatie worden uitgewerkt.

 

Mail