zaterdag 28/03/2020

Top Header

Talen

Monthly Market News

Investment Desk Analyst

Oktober heeft haar reputatie van gevaarlijke beursmaand nog eens alle eer aangedaan. Onze expert, Johan Gallopyn, bekijkt de oorzaken en geeft ook weer wat de weerslag daarvan was op de obligatie-, deviezen- en grondstoffenmarkten.

Aandelenmarkten

De correctie op de aandelenmarkten resulteert in een zwaar negatieve maand oktober. De daling sinds de hoogste niveaus eerder dit jaar overschrijdt voor de meeste markten de grens van 10% en op het dieptepunt was zelfs voor de Amerikaanse S&P500 de winst sinds het begin van het jaar helemaal in rook opgegaan. De daling werd op gang gebracht door de stijging van de obligatierente in de Verenigde Staten. Een hogere rente betekent een rem op de economie en maakt aandelen ook relatief gezien minder aantrekkelijk. Maar de daling zette zich voort door de vrees voor de resultaten van het derde kwartaal. Die waren, zeker in de VS, goed, maar de beleggers maken zich zorgen over de houdbaarheid van de winsten en de marges. Een aantal ondernemingen hebben gewag gemaakt van hogere productiekosten waardoor in sommige gevallen de winstmarges onder druk staan. Die hogere kosten hebben geleid tot een aantal winstwaarschuwingen die in de pers uitvoerig aan bod zijn gekomen. Ook de tragere groei buiten de VS hebben een aantal bedrijven gevoeld. Verder speelden een aantal technische factoren mee (de blackout-periode waarin bedrijven geen eigen aandelen kunnen inkopen, en de systematische fondsen die de markttendensen versterken). Een uitzondering op de negatieve markevolutie waren de Latijns-Amerikaanse beurzen die onder impuls van de presidentsverkiezingen in Brazilië toch hoger konden afsluiten.

 


Obligatiemarkten

De rente van Amerikaanse obligaties op tien jaar bereikte in het midden van de maand nog 3,25%, het hoogste niveau in zeven jaar. Een reeks sterke economische cijfers en uitspraken van de voorzitter van de centrale bank, Jerome Powell, die door de markt als strikt werden aangezien, verklaren die stijging. Door de correctie op de aandelenmarkten viel de rente terug tot 3,10% tegen het einde van de maand. In Europa was er een gelijkaardig patroon voor de Duitse rente, door eerst het niveau van 0,55% te bereiken maar daarna opnieuw tot 0,35% te dalen. De spreads van de periferielanden is opgelopen, in beperkte mate voor Spanje en Portugal (tien à vijftien basispunten) en aanzienlijk meer voor Italië (veertig basispunten). Dat heeft natuurlijk alles te maken met de Italiaanse begroting voor 2019 die voor beroering blijft zorgen. De Europese Commissie (EC) verwierp het Italiaanse begrotingsontwerp. Het is de eerste keer dat de EC een dergelijke stap zet. Met de voorziene stijging van het begrotingstekort tot 2,4% legt de huidige regering de doelstelling van de vorige, om het tekort af te bouwen, naast zich neer. Daarnaast maakt de EC zich zorgen over de te optimistische groeiverwachtingen van de Italiaanse regering. Daardoor zou het tekort uiteindelijk niet ver van 3% uitkomen en zou de afbouw van de overheidsschuld (130% van het bbp) stilvallen. De Italiaanse regering moet ten laatste tegen 13 november een herziening van de begroting indienen, maar commentaren uit Italië laten vermoeden dat er geen substantiële wijzigingen zullen worden aangebracht. Intussen hebben de ratingbureaus Moody’s en S&P hun beoordeling van de kredietwaardigheid van Italië aangepast. Moody’s verlaagde de rating met een stap tot Baa3, de laagste notering binnen ‘investment grade’, met stabiele vooruitzichten. S&P behield de rating op BBB, de op een na laagste binnen ‘investment grade’, maar verlaagde de outlook naar ‘negatief’. De aankondiging van de ratingbureaus was grotendeels verwacht door de markten. De bedrijfsobligaties verloren wat terrein wat resulteerde in grotere spreads ten opzicht van overheidsobligaties. Maar de spreads overschreden niet het hoogste niveau van dit jaar dat begin juli werd behaald.

 

 

Centrale banken en monetair beleid

De centrale banken leverden weinig nieuws in de afgelopen maand. President Trump bekritiseerde de Federal Reserve omdat ze, naar zijn mening, de rente al te fors verhoogde en met de verwachte komende renteverhogingen de fiscale en budgettaire maatregelen van de regering teniet zal doen. De centrale bank zal zich, als onafhankelijke instelling, daardoor niet laten beïnvloeden. Van de Europese Centrale Bank wordt, vooralsnog, evenmin verwacht dat ze van haar traject om de monetaire politiek te normaliseren (stopzetting aankoopprogramma obligaties vanaf januari 2019 en eerste renteverhoging na de zomer 2019) zal afwijken omwille van de eerder teleurstellende groeicijfers in de eurozone en de situatie in Italië. Algemeen wordt ervan uitgegaan dat de ECB geen specifieke actie zal ondernemen om de Italiaanse obligatiemarkt te ondersteunen, tenzij er besmetting zou optreden naar andere periferielanden.

 


Deviezen

Net als andere ‘veilige’ beleggingen deden een aantal vluchthavenmunten het goed in oktober, zoals de dollar (+2,5% tegenover de euro) en de yen (+3,2%). Daarnaast komen de macro-economische cijfers in de eurozone veelal wat onder de verwachtingen uit. Die in de VS daarentegen blijven door de band genomen stevig. Dat weegt ook op de euro. Het GBP bleef per saldo nagenoeg onveranderd, maar onderging tijdens de afgelopen maand een aanzienlijke volatiliteit door de moeizame brexit-onderhandelingen. De Scandinavische munten waren zwak. Zweden is er twee maanden na de verkiezingen nog niet in geslaagd om een regering te vormen (SEK -0,5% tegenover de EUR). De Noorse munt (-1% tegenover de EUR) leed onder de scherpe daling van de olieprijs. De Braziliaanse real veerde met 10,4% op tegenover de euro na de overwinning van de rechts-populistische Jair Bolsonaro in de presidentsverkiezingen.

 


Grondstoffen

In sterk contrast met september, toen de prijs van de brentolie het hoogste niveau in bijna vier jaar bereikte tot 85 dollar per vat, viel de koers vorige maand fors terug tot net boven de 75 dollar. De olieprijs is vaak volatiel omdat relatief kleine aanpassingen in de verwachting voor vraag of aanbod tot een onevenwicht kunnen leiden in een markt die dicht tegen zijn maximale capaciteit zit. In september bestond de vrees dat het aanbod onvoldoende zou zijn, indien het exportverbod van olie uit Iran in werking zou treden vanaf 4 november. Maar in oktober waren er signalen dat Iran het VS-embargo zal trachten te omzeilen, mogelijk met hulp van Rusland en China. Bovendien barstte het schandaal rond de moord op de journalist Khashoggi los, wat de goede relaties met de VS dreigde te verstoren. Daardoor zag Saoedi-Arabië zich verplicht om aan te kondigen dat het zijn productie niet als wapen zou gebruiken. Lees: Saoedi-Arabië zal zijn beschikbare capaciteit blijven aanwenden indien nodig. De industriële grondstoffen daalden opnieuw, na signalen van een verdere groeiafkoeling in China, de algemene risicoaversie op de markten en een sterkere dollar. Het goud kon dit keer wel profiteren van de turbulentie op de aandelenmarkten. Sommige marktparticipanten verwachten dat de Amerikaanse centrale bank een minder agressief traject van renteverhogingen zal volgen dan ze nu vooropstelt. Bovendien was de marktturbulentie in oktober ook voelbaar op de Amerikaanse markt.

 

 

MSCI indices: source MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.

Mail