woensdag 26/02/2020

Top Header

Talen

[VIDEO] Hoe groot is de druk op de opkomende markten en waar komt deze vandaan?

Chief Economist

De opkomende markten staan onder druk. Turkije en Argentinië stevenen zo goed als zeker af op een recessie, landen als Brazilië, Rusland, Oekraïne en Indonesië delen in de klappen. De nuance moet wel gemaakt worden: Zelfs in de landen waar de druk het grootst is, zien we geen imploderende economieën. Dat er problemen zijn, is evenwel duidelijk.

Hans Bevers gaat in op drie oorzaken die aan de basis liggen van de toegenomen druk op de opkomende markten als geheel: Een duurdere dollar, een vertragende Chinese economie en een terugval in de wereldhandel.

Maar de vraag moet ook gesteld worden: Hebben alle landen binnen deze zeer diverse groep dezelfde problemen? Of is er sprake van een zekere onterechte besmetting?
En als de problemen in het ene land overslaan naar het andere, blijft de malaise dan beperkt tot de groep van opkomende markten, of kan dit een wereldwijd probleem worden?

Veel vragen, veel antwoorden. In minder dan drie minuten:

Mail