zaterdag 04/04/2020

Top Header

Talen

Klimaatambities: de doelstellingen verlagen om de geloofwaardigheid te verhogen?

Responsible Investment Strategist

Terwijl de doelstellingen van de Europese Unie opwaarts worden bijgesteld, verlagen bepaalde landen hun doelstellingen om deze gemakkelijker te kunnen bereiken. De resultaten op het vlak van de strijd tegen klimaatverandering zijn tot op heden immers vrij teleurstellend gebleken.

 

Drukke politieke agenda

Het was een druk begin van de zomer op het vlak van klimaat en milieu. Duitsland en Polen organiseerden op 18 en 19 juni immers samen de klimaatdialoog van Petersberg als voorbereiding op de volgende COP 24-conferentie, die in december zal plaatsvinden in Polen. De belangrijkste doelstelling zal de praktische implementatie zijn van het Klimaatakkoord van Parijs.

Die dialoog werd gevolgd door de tweede ministerbijeenkomst rond klimaatverandering tussen de Europese Unie, China en Canada.. De doelstelling is om de ministers en hoge vertegenwoordigers van de grootste economieën samen te brengen binnen een kleiner comité, om te spreken over de onderhandelingsmodaliteiten voor de implementatie van het Klimaatakkoord van Parijs. Er was met name sprake om de doelstellingen van de EU opwaarts te herzien. De ministers van Milieu van de Europese Unie zijn op 25 juni samengekomen om te spreken over een eventuele opwaartse herziening van de reductie van de broeikasgassen van 40 naar 45 %.

Kwantitatieve doelstellingen verre van bereikt

De lat hoger leggen is op het eerste zicht een blijk van ambitie, maar het is noodzakelijk als je rekening houdt met de urgentie van de zaak.
Toch kan dit vandaag een weinig geloofwaardige maatregel lijken in het licht van de over het algemeen teleurstellende resultaten die werden bereikt. De vereniging Climate Action Network (CAN) Europe maakt in haar jongste onderzoek immers een overzicht van de EU-landen op basis van hun ambities en vooruitgang inzake de strijd tegen klimaatverandering. De resultaten spreken voor zich.

Bron: Off target, Ranking of EU countries’ ambition and progress in fighting climate change, CAN Europe.

Zo verdient volgens CAN Europe geen enkel land de eerste plaats in het klassement inzake ambities en resultaten op het vlak van de strijd tegen klimaatverandering. Dat geldt met name voor de vermindering van de koolstofuitstoot. Zweden verovert de tweede plek.

Ons eigen land, België, staat pas op de 16e plaats in het klassement. Het presteert niet erg goed inzake milieu, en de vermindering van de uitstoot is niet voldoende om de klimaatdoelstellingen van 2020 en ambitieuzere doelstellingen dan die van de EU te bereiken. De versnippering van de verantwoordelijkheden voor klimaatverandering tussen vier regeringen is een belangrijke oorzaak van het gebrek aan coherentie en ambitie voor het klimaatbeleid van het land. Indien de klimaatdoelstellingen tegen 2030 niet opwaarts worden bijgesteld en indien de doelstellingen niet ambitieuzer worden dan degene die de EU heeft vastgelegd, zal België tegen 2050 geen koolstofvrije maatschappij worden.

Neerwaartse bijstelling van de doelstellingen

Frankrijk staat op de vierde plaats van het klassement van het Europese netwerk voor klimaatactie, en Duitsland op de achtste plaats. Deze twee landen tonen nochtans aan dat het moeilijk is om strategische beleidskeuzes te maken om tot een echte energietransitie te komen. Duitsland is een voortrekker op het vlak van kernenergie, en wil definitief uitstappen tegen 2020. Dat gaat echter ten koste van nieuwe bruinkoolmijnen en steenkoolcentrales. Frankrijk daarentegen zal dit type centrales tegen 2023 niet langer gebruiken, maar talmt met de kernuitstap.

De twee ministers van Milieu hebben hun ambities neerwaarts bijgesteld, om de doelstellingen realistischer te maken:

  • Duitsland heeft zijn geplande reductie van broeikasgassen verlaagd van 40 naar 32 % tegen 2020 in vergelijking met de niveaus van 1990. De uitstap uit steenkool ligt momenteel op tafel, en zal tegen het einde van het jaar in een langverwacht rapport worden gegoten;
  • Frankrijk wil nu zijn afhankelijkheid van steenkool met de helft verminderen tegen 2030-2035. Het oorspronkelijke plan was om dit te doen tegen 2025. De roadmap met de precieze datum zouden we begin juli moeten kennen.

Sommigen kiezen er dus eerder voor om hun cijfermatige doelstellingen neerwaarts te herzien, om ze zo haalbaarder en geloofwaardiger te maken. Is het een gebrek aan ambitie, of gaat de noodzakelijke energietransitie niet snel genoeg?

 

Mail