dinsdag 07/04/2020

Top Header

Talen

Monthly Market News

Investment Desk Analyst

Mei was een bewogen maand. Niet alleen de Italiaanse politieke crisis had zijn weerslag op de aandelen-, obligatie- en deviezenmarkten. Onze expert Johan Gallopyn zet de voornaamste gebeurtenissen van de voorbije maand op een rij.

Aandelenmarkten

De maand mei begon sterk voor aandelen. De markten zetten daarmee de trend van april voort, gesteund op de sterke bedrijfswinsten van het eerste kwartaal. Nochtans waren er toen ook gebeurtenissen die voor volatiliteit zorgden, namelijk de terugtrekking van de VS uit de nucleaire deal met Iran en het al dan niet doorgaan van de besprekingen van president Trump met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Pas in het tweede deel van de maand keerde de sfeer om, toen duidelijk werd dat Italië afstevende op een populistische regering die in conflict zou raken met ‘Europa’. De daaruit resulterende risico-aversie en de sterkere USD maakten van de Europese aandelenmarkt de minst presterende regio van de voorbije maand. De Italiaanse aandelen deden het weinig verrassend nog minder goed, waarbij de outperformance sinds begin dit jaar tegenover de Europese markt in het algemeen zo goed als verloren ging. De groeimarkten kenden ook een zwakke maand, waarbij vooral de Latijns-Amerikaanse regio fors achteruit moest door de economische problemen in Argentinië en Brazilië. De MSCI Latin America ging 14,1% achteruit in eurotermen. Helemaal op het einde van de maand beslisten de VS om de vrijstelling van importheffingen op aluminium en staal, die Europa, Canada en Mexico eerder dit jaar hadden verkregen, niet te zullen verlengen. Dat bracht de vrees voor een escalerend handelsconflict opnieuw op de voorgrond.

 

 

Obligatiemarkten

In de afgelopen maand speelde de opvallendste evolutie zich op de obligatiemarkten af. Dat is uiteraard toe te schrijven aan de onzekerheid door de talrijke plotwendingen bij de regeringsvorming in Italië en de mogelijke gevolgen van de coalitie van de Vijfsterrenbeweging en de Lega. De uitvoering van het regeerprogramma zal een toename van de schuldgraad tot gevolg hebben en de eurokritische standpunten van de beide partijen worden met argwaan bekeken; ook al worden die niet geconcretiseerd in het regeerprogramma. De 10-jarige rente op Italiaanse overheidsobligaties steeg op een maand tijd van 1,8% naar 3%. De rente op Duitse obligaties – vluchthaven in onzekere tijden – daalde van 0,6% naar 0,3%. De andere periferielanden deelden in de klappen, weliswaar in veel mindere mate. De val van de regering Rajoy in Spanje zorgde nauwelijks voor bijkomende onrust omdat de nieuwe socialistische premier Sánchez pro-Europa is en zich aan de begrotingsregels zal houden. Ook de langetermijnrente in de Verenigde Staten viel terug onder 3%, ondanks de economische indicatoren die een stabiel tot beter momentum laten optekenen. Beleggers die kapitaal terugtrekken uit Europa, vinden een onderkomen bij de veilig geachte Amerikaanse staatsobligaties. De groeimarkten hadden trouwens ook te maken met uitstroom van kapitaal. In de algemene trend van risicomijdend gedrag gingen de bedrijfsobligaties achteruit.

 

 

Centrale banken en monetair beleid

Het was een rustige maand voor centrale banken. De Europese Centrale Bank onthield zich grotendeels van commentaren over de Italiaanse politieke situatie, maar toonde zich niettemin bezorgd over de onvermijdelijke toename van het begrotingstekort indien het regeerprogramma wordt uitgevoerd. Onder economisten werd gedebatteerd over de vraag of dat een impact zou hebben op de timing van de afbouw van het obligatie-opkoopprogramma van de ECB, nu voorzien vanaf september. Uit het verslag van de laatste FOMC-vergadering blijkt dat de Federal Reserve vertrouwen heeft in de economische vooruitzichten en dat de inflatie het niveau van 2% zal bereiken. De markt zag daarin haar standpunt bevestigd dat er in juni de tweede renteverhoging van 2018 zal komen. Er waren in het verslag geen bijkomende indicaties of er daarna nog een of nog twee bijkomende verhogingen volgen dit jaar. Ook de markt blijft verdeeld over dat vooruitzicht. Op 10 juni wordt in Zwitserland een referendum gehouden over de mogelijkheid voor banken om nog langer kredietverstrekking te doen aan bedrijven en gezinnen zonder dat daar een gelijk bedrag aan reserve bij de centrale bank tegenover staat. Het is de bedoeling, volgens de voorstanders, om het financiële systeem veiliger te maken wat nog een uitvloeisel is van de financiële crisis van 2008. De tegenstanders, waaronder de Zwitserse centrale bank, vrezen voor de gevolgen voor de economie. Peilingen wijzen erop dat het voorstel geen meerderheid zal vinden.

 

 

Deviezen

Ook voor deviezen werd de voorbije maand mei gekenmerkt door een grote belangstelling voor ‘veilige’ beleggingen. De euro verloor terrein tegenover de belangrijkste andere munten. De dollar ging 3,6% hoger en bereikte op het hoogtepunt van de onzekerheid rond Italië nagenoeg het niveau van 1,15 tegenover de euro. Het sterkere momentum dat in de recente economische cijfers van de Verenigde Staten kan worden vastgesteld ten opzichte van de eurozone, en het daarmee verbonden rentevoordeel van Amerikaanse obligaties, speelt eveneens een rol. Andere veilige munten presteerden ook sterk, de JPY steeg met 3,9% en de CHF met 4,0% tegenover de euro, voor deze laatste munt weliswaar na een aantal eerdere zwakke maanden. De Noorse kroon verstevigde (+1,5% tegenover de euro) nadat de centrale bank bevestigde dat een renteverhoging na de zomer tot de mogelijkheden blijft behoren, en door de stijging van de olieprijs.

 

 

Grondstoffen

De VS verlieten, zoals verwacht, de nucleaire deal met Iran die in 2015 samen met Rusland, China, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk werd afgesloten. Het embargo op de petroleumuitvoer door Iran zal concreet binnen de zes maanden opnieuw worden ingevoerd . De olieprijs steeg daardoor in eerste instantie verder tot 80 USD/vat. De verrassing was vervolgens groot toen Saoedi-Arabië aankondigde om de productiebeperkingen, die sinds begin 2017 van toepassing zijn, te willen terugschroeven om het lagere Iraanse aanbod en de productie-uitval in Venezuela te compenseren. Mogelijk gebeurt dat onder druk van de Verenigde Staten. Tijdens een meeting op 22 en 23 juni van de OPEC en Rusland zal dit plan wellicht worden geconcretiseerd. De olieprijs viel daardoor opnieuw wat terug. De industriële metalen blijven positief georiënteerd door een ondersteunde vraag. De goudprijs veranderde nauwelijks ondanks de onzekere marktsituatie in mei, wat is toe te schrijven aan de stijging van de dollar.

 

 

MSCI indices: source MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.

Mail