dinsdag 07/04/2020

Top Header

Talen

Monthly Market News

Investment Desk Analyst

De lente laat op zich wachten, ook op de aandelenmarkten. Onze expert Johan Gallopyn bekijkt de voornaamste gebeurtenissen van de voorbije maand en het eerste kwartaal voor aandelen-, obligatie- en deviezenmarkten.

Aandelenmarkten

Na een sterke start in januari kregen de aandelenmarkten af te rekenen met stevige tegenwind. Het eerste kwartaal werd daardoor met duidelijk negatieve cijfers afgesloten. In februari kwam die tegenwind hoofdzakelijk vanuit de renterichting, nadat in de Verenigde Staten een sterker dan verwacht cijfer voor de stijging van de lonen, de markt er zich van bewust werd dat ze achterliep op het traject voor renteverhogingen door de Federal Reserve. Maart was een zwakke maand (MSCI US -3,3% in euro). Een constante bezorgdheid in de monetaire politiek (de Fed neemt in haar vooruitzichten een wat strikter standpunt in), maar ook de importheffingen op staal en aluminium en handelsbelemmeringen tegen China door de Amerikaanse overheid, de aanhoudende druk op Trump in het onderzoek naar de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen en het Facebook-schandaal (gebruik van privégegevens voor politieke doeleinden) dat afstraalde op de rest van de technologiesector, waren factoren die voor onzekerheid zorgden. De zogenaamde GAFA (Google, Amazon, Facebook en Apple) vertegenwoordigen iets minder dan 10% van de Amerikaanse aandelenmarkt maar waren het afgelopen jaar wel verantwoordelijk voor 25% van de performance. Maar in de maartcorrectie heeft de technologiesector het minder goed gedaan dan de markt, niet alleen in de VS maar ook in Europa en Azië. De emerging markets hielden gelijke tred met de ontwikkelde landen in de afgelopen maand (MSCI EM -2,7% in euro) maar deden het beter over het eerste kwartaal.

 

 

Obligatiemarkten

De Amerikaanse 10-jarige rente bereikte in de loop van februari nog een niveau van 2,92%, het hoogste niveau in ruim vier jaar. Commentaren van de centrale bank en gunstige economische cijfers en verwachtingen (gesteund op de belastingverlaging) duwden de rente hoger. Sinds die piek viel de rente wat terug naar het einde van het kwartaal toe door de turbulentie op de aandelenmarkten en de daaruit volgende interesse bij beleggers voor veilige beleggingen. De Amerikaanse handelsbelemmeringen die tot dusver zijn aangekondigd, zijn weliswaar nog beperkt in omvang, maar bij een escalatie zouden hogere importheffingen kunnen leiden tot een hogere inflatie. Op langere termijn kunnen ze dan weer de globale groei inperken. De Europese rente volgde in grote lijnen dezelfde trend, zij het dat de terugval sinds de recente piek meer uitgesproken is (Duitse 10-jaarsrente 0,50%). De voorlopende indicatoren in Europa wijzen erop dat het activiteitsniveau van de economie nog hoog blijft, maar dat de piek voor deze cyclus wellicht achter ons ligt. Bovendien waren de recente inflatiecijfers in de eurozone nog altijd vrij zwak. De obligatierentes van de perifere landen hielden goed stand tijdens de turbulenties op de aandelenmarkt. Er was dus geen ‘besmetting’ merkbaar door risicomijdend gedrag om die reden, en ook niet door de verkiezingen in Italië. De Italiaanse spread met de Duitse rente nam in maart iets toe, terwijl de Spaanse en Portugese spreads aanzienlijk nauwer werden. De spreads voor bedrijfsobligaties werden iets groter.

 

 


Centrale banken en monetair beleid

Op de eerste vergadering met de nieuwe voorzitter J. Powell verhoogde de Amerikaanse centrale bank, zoals algemeen verwacht, haar kortetermijnrente met 25 basispunten in de afgelopen maand. Belangrijker was dat de Federal Reserve de verwachtingen voor toekomstige renteverhogingen aanpaste, weliswaar onveranderd op 3 in totaal voor 2018, maar een hoger ritme voor de jaren daarna. De fiscale maatregelen van de overheid (belastingverlaging en meer overheidsbestedingen) werden gezien als een bijkomende stimulans voor een economie die al goed op dreef is. De Europese Centrale Bank veranderde haar monetaire politiek niet, maar maakte een kleine beweging in de richting van normalisering van de monetaire politiek door niet langer te overwegen om haar aankoopprogramma van obligaties uit te breiden in omvang of looptijd als de financiële omgeving dat zou noodzakelijk maken. De Bank of England liet de rente, zoals verwacht, onveranderd in maart, maar liet de mogelijkheid voor een renteverhoging in mei uitdrukkelijk open. Dat is ook de marktverwachting ondanks de recente matiging van de inflatie.

 

 

Deviezen

De dollar profiteerde niet van de renteverhoging of het wat strikter dan verwachte commentaar door de Amerikaanse centrale bank (-1,0% tegenover de euro). Het vooruitzicht van een potentieel escalerend handelsconflict woog op de Amerikaanse munt. Het Brits pond verstevigde tegenover de euro door vorderingen in de brexitonderhandelingen. De EU en het Verenigd Koninkrijk bereikten een overeenkomst over een overgangsperiode tot einde 2020, waardoor er tot die datum in de praktijk weinig verandert. Dat is vooral voor de bedrijven van belang die tijdelijk de onzekerheid zien afnemen. Ook het vooruitzicht van een renteverhoging in mei ondersteunde de munt. De Zwitserse frank verzwakte in maart (-1,9% tegenover de euro) ondanks de turbulentie op de aandelenmarkten. De centrale bank voorziet er verder een zeer soepele monetaire politiek. De Noorse kroon verstevigde tegenover de euro nadat de centrale bank een eerder dan verwachte renteverhoging in het vooruitzicht stelde. Sinds begin dit jaar verstevigt de JPY (+3,3% tegenover de euro) en maakt daarmee een (beperkt) deel van het verlies van vorig jaar goed. Behalve een hogere interesse van beleggers voor veilige beleggingen zijn daar weinig redenen voor te vinden. Het zorgt er wel voor dat het voor de centrale bank opnieuw moeilijker zal worden om de inflatie op een hoger niveau te krijgen.

 


Grondstoffen

De Brent olieprijs kende aanzienlijke schommelingen in het eerste trimester met een scherpe daling in februari en een herstel tot net boven 70 dollar per vat in maart (+6,8% in dollar). De neerwaartse beweging had te maken met berichten over de schalieproductie in de Verenigde Staten die voor het eerst de grens van 10 miljoen vaten per dag overschreed, met verwachtingen van 11 miljoen tegen het einde van het jaar. De opsprong kwam er na aanduidingen dat de Trump-administratie de nucleaire deal met Iran van president Obama wil herzien, wat tot nieuwe spanningen in de regio kan leiden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de OPEC en Rusland hun alliantie voor langere termijn zouden kunnen verlengen. Door de onzekere aandelenmarkten profiteerde het goud van zijn positie als ‘veilige haven’ en kwam het in de buurt van zijn hoogste niveaus rond 1360 dollar per ons van eerder dit jaar. De goudprijs evolueerde ook als spiegelbeeld van de evolutie van de dollar. De industriële metalen moesten vooral in het begin van de maand maart achteruit (-4,5% in dollar) door de impact van de handelsbelemmeringen van de Verenigde Staten. Bovendien waren er minder sterke economische indicatoren voor China.

 

 

MSCI indices: source MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.

Mail