woensdag 26/02/2020

Top Header

Talen

Monthly Market News

Investment Desk Analyst

In januari waren de rente en de dollar de hoofdrolspelers op de financiële markten. De aandelenmarkten houden de bewegingen van beide van dichtbij in de gaten. Onze expert Johan Gallopyn zet de voornaamste trends voor aandelen-, obligatie- en deviezenmarkten van de afgelopen maand voor u op een rij.

Aandelenmarkten

De aandelenmarkten gingen het jaar positief van start en alle regio’s konden sterke prestaties neerzetten in januari. Bepalend zijn nog altijd dezelfde thema’s als in 2017: het synchrone wereldwijde economische herstel, de groei van de bedrijfswinsten – met in de Verenigde Staten de impact van de belastinghervorming – en de gunstige rente-omgeving. Naar het einde van de maand toe verloren de aandelenmarkten wat van hun momentum en dat had alles te maken met een opstoot van de obligatierente, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Ook al wordt een gematigd hoger renteniveau algemeen niet gezien als een bedreiging voor de aandelenmarkt, het zorgt wel voor een rotatie binnen de sectoren weg van de rendementsaandelen (sectoren zoals nutsbedrijven en telecom). De financiële aandelen profiteren dan weer van de steilere rentecurve. Terwijl de zwakke dollar zorgt voor een sterke prestatie van de Emerging Markets en de Verenigde Staten. In de VS valt op dat bij de bekendmaking van de resultaten over het vierde kwartaal van 2017 meer bedrijven dan gemiddeld in de positieve zin konden verrassen met hun omzetcijfers. Dat is naast de algemeen gunstige groeiomgeving ook toe te schrijven aan de zwakke munt. Omgerekend in euro wordt de prestatie van de VS en de Emerging Markets sterk uitgehold, waardoor de Europese markt (MSCI EMU +3,2%) toch nog als een van de sterkst presterende regio’s uit de bus komt in januari.

 

Obligatiemarkten

Op de obligatiemarkten viel er in januari een vrij opmerkelijke stijging van de rente te noteren. De 10-jarige Duitse rente ging 27 basispunten hoger terwijl de Amerikaanse 10-jarige rente 30 basispunten steeg, om een niveau te bereiken van respectievelijk 0,70% en 2,71%. De Duitse rente doorbrak daarmee de horizontale marge van 0,20% tot 0,60% waar ze gedurende meer dan een jaar tussen heeft gefluctueerd. Het Amerikaanse renteniveau werd sinds april 2014 niet meer bereikt. Naast de betere economische situatie wereldwijd heeft de belastinghervorming in de VS een dubbele impact op het marktsentiment over de rente. In de eerste plaats betekent de belastinghervorming een extra economische stimulus op een moment dat de economie al op dreef is en de arbeidsmarkt in de VS behoorlijk krap is, wat kan resulteren in een hogere inflatie. Ten tweede zal de belastinghervorming leiden tot een hoger overheidstekort dat zal moeten worden gefinancierd door de uitgifte van nieuwe obligaties, op een moment dat de Amerikaanse centrale bank haar aankopen heeft stopgezet en haar balans afbouwt. Tegelijk zien we op dit ogenblik – zeker in Europa – nog geen versnelling van de inflatie. In Europa volgden de obligaties van de periferielanden de opwaartse trend niet. De Spaanse 10-jarige rente ging zelfs 14 basispunten lager, terwijl de Italiaanse rente stabiel bleef na de opvering van december. De bedrijfsobligaties hadden een uitstekende maand (in relatieve termen) over de gehele lijn. Zowel financiële als niet-financiële en zowel de betere als de minder kwalitatieve emittenten zagen hun spreads verder afnemen.

 

Centrale banken en monetair beleid

De persconferentie na de recentste vergadering van de ECB stond deels in het teken van de sterke euro / zwakke dollar. Draghi erkende dat de appreciatie van de euro een risico vormt voor de groeivooruitzichten van de eurozone. De ECB-voorzitter bevestigde ook dat een zwakke dollar kon leiden tot een soepelere monetaire politiek. Maar daar waren de markten niet van onder de indruk. Wat het aankoopprogramma betreft, wordt algemeen verwacht dat de ECB in maart meer indicaties zal geven over wat er na september zal gebeuren. Aangezien de (kern)inflatie nog altijd ver beneden de 2%-doelstelling ligt, is het meest waarschijnlijke scenario dat er een geleidelijke afbouw van de aankopen komt na september, en niet een abrupt einde. Daar waar de markt er eerder van uitging dat de ECB een eerste renteverhoging zou doorvoeren in het tweede of zelfs derde kwartaal van 2019, is die verwachting intussen vervroegd naar begin 2019. Op de laatste vergadering van de Federal Reserve onder het voorzitterschap van Janet Yellen bleef de rente zoals verwacht ongewijzigd. De teneur van het begeleidend commentaar was weliswaar enigszins strikter dan voordien en de markt gaat nu met bijna-zekerheid uit van een nieuwe renteverhoging in maart.


 

Deviezen

De eerste maand van 2018 bracht geen wijziging in de trend van lagere koersen voor de Amerikaanse dollar (-3,3% tegenover de euro). De markt wordt niet zozeer gestuurd door de actuele fundamentals van de USD ten opzichte van andere munten, maar wel door wijzigingen in de verwachtingen. Voor de actuele fundamentals is de Amerikaanse munt in het voordeel (renteverschil tegenover de euro, inflatievooruitzichten). Maar wat de verwachtingen betreft, zijn de recente trends in het nadeel van de USD. De eind vorig jaar goedgekeurde belastinghervorming zal immers het begrotingstekort en het tekort op de handelsbalans doen toenemen. Verder acht de markt het waarschijnlijker dat de monetaire politiek van andere centrale banken dan de Amerikaanse verrast in de richting van meer verstrakking. En bovendien waren er de uitlatingen van de Amerikaanse minister van Financiën Mnuchin dat een zwakke dollar gunstig is voor de Amerikaanse handel, wat het officiële standpunt voor een sterke dollar lijkt los te laten. De overige dollarmunten konden, met uitzondering van de Canadese dollar (-1,5% tegenover de euro), zelfs wat terrein winnen tegenover de euro, dankzij de stevigere grondstoffenprijzen. Het Britse Pond verstevigde dankzij hoop op vlottere brexit-onderhandelingen en op een soft brexit.


Grondstoffen

De grondstoffen kenden opnieuw een maand met hogere koersen. Naast de aanhoudend positieve vooruitzichten voor de wereldwijde groei, was ook de zwakkere dollar opnieuw een determinant voor de prijsevolutie. Grondstoffen worden veelal in dollar verhandeld. De uitblinkers van vorige maand (koper, aluminium) moesten was gas terugnemen, maar andere basismetalen (+6,6% in USD voor nikkel en zink) namen het voortouw. De brent olieprijs steeg even boven 70 dollar per vat (+3,3% in USD) uit, een niveau dat sinds eind 2014 ongezien was. De goudprijs evenaarde het niveau van begin 2016 rond 1350 dollar per ons. De goudprijs is onderhevig aan tegenstrijdige krachten, met aan de ene kant een zwakkere dollar en aan de andere kant de hogere rente (vooruitzichten).

 

 

MSCI indices: source MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.

Mail