maandag 30/03/2020

Top Header

Talen

Hans Bevers aan het woord

Chief Economist

Hans Bevers vertelt u aan de hand van enkele sleutelbegrippen wat zijn vooruitzichten voor 2018 zijn.

 

 

 

WERELDECONOMIE
Cyclische groeispurt

De wereldeconomie trekt een cyclische groeispurt, de handelsvolumes nemen toe, de bedrijfswinsten zitten in de lift en de werkloosheid daalt. De combinatie van een uiterst soepel monetair beleid, lage grondstoffenprijzen en een neutraal budgettair beleid werpt zijn vruchten af. Dat vertaalde zich vooralsnog niet in duidelijk oplopende loon- en inflatiecijfers.

De grote uitdaging voor de volgende jaren bestaat erin om de monetaire steunwieltjes te verwijderen zonder de economische groei en de marktpsychologie al te veel voor het hoofd te stoten. Het is duidelijk dat monetaire beleidsmakers helder en goed op voorhand zullen communiceren, dat ze geleidelijk te werk zullen gaan, dat ze alle opties openlaten en dat het niveau van de centrale bankbalansen in de toekomst hoog zal blijven.
 

VERENIGDE STATEN
Fed blijft rente verhogen

Een geleidelijke verstrakking van het monetaire beleid kondigt zich aan. Zoals de kaarten nu liggen, is het plausibel om aan te nemen dat de Fed de rente tegen eind 2018 nog een drietal keer zal verhogen tot 1,75 à 2%. De dollar kan daardoor nog een beetje stijgen maar een noemenswaardige boost zit er niet in gegeven de huidige waardering
 

EUROZONE
Cyclisch herstel

De Europese conjunctuur maakte de voorbije twee jaar een forse inhaalbeweging en doet het vandaag vanuit cyclisch oogpunt prima. Alle sectoren delen in dit herstel en de arbeidsmarkt herleeft. Van een volledig herstel is echter nog geen sprake. De werkloosheid blijft vooralsnog duidelijk boven het pre-crisisniveau en er zijn grote verschillen tussen de landen.

Voor een effectieve renteverhoging is het nog te vroeg. Dit zal er maar eerst komen nadat de ECB haar opkoopprogramma zal beëindigen, vermoedelijk in september 2018. Pas ten vroegste in de lente van 2019 volgt dan de eerste renteverhoging. Intussen werpen de moeilijke vorderingen in het Brexit-dossier en het uitzicht van een politieke impasse na de Italiaanse verkiezingen zich op als belangrijkste kortermijnrisico’s.
 

GROEILANDEN
Chinese groei zal opnieuw vertragen

China zag haar economie de voorbije anderhalf jaar opnieuw in rustiger vaarwater terechtkomen. Dit ging echter gepaard met een forse en niet duurzame opbouw van de kredietvolumes. Tegen die achtergrond verstrakte de Chinese centrale bank een klein jaar geleden haar monetaire politiek.

China blijft een van de belangrijkste risico’s voor de wereldeconomie. Maar de vrees voor een zware negatieve impact op de rest van de wereld blijft voorlopig beperkt.

Mail