dinsdag 07/04/2020

Top Header

Talen

Monthly Market News

Investment Desk Analyst

In december bleven de Europese aandelenkoersen achter op die van andere regio’s door een alweer sterkere euro, maar 2017 zal toch de geschiedenis ingaan als een uitstekend beursjaar. Onze expert Johan Gallopyn zet de voornaamste trends voor aandelen-, obligatie- en deviezenmarkten van de afgelopen maand voor u op een rij.

Aandelenmarkten

Tijdens de laatste dagen van het jaar speelden de aandelenmarkten nog een deel van hun in december bijeengesprokkelde koerswinsten kwijt. Investeerders legden de winsten vast na een uitstekend 2017. Door de sterkere euro eindigde de eurozone zelfs nipt met negatieve cijfers gezien over de maand. Over het afgelopen jaar gingen de koersen een meer dan respectabele 12,6% hoger (MSCI EMU). De Amerikaanse aandelen konden in de loop van de maand nog nieuwe recordkoersen op de tabellen plaatsten, terwijl de Emerging Markets - ongeacht de regio – zowel de voorbije maand (MSCI EM +2,9% in euro) als het voorbije jaar (MSCI EM +20,6% in euro) de best presterende markten bleken. In december toonde de uiteindelijke goedkeuring van het belastinghervormingsplan in de Verenigde Staten zich een belangrijke motor achter de hogere koersen. De meest in het oog springende maatregel, de verlaging van het vennootschapstarief van 35% naar 21%, zal naar verwachting niet dezelfde impact hebben voor alle bedrijven en sectoren. Samen met de tijdelijke opvering van de langetermijnrente in de VS leidde dat de afgelopen maand tot een uiteenlopende sectorperformance. Net als in 2017 wordt verwacht dat de winstgroei in 2018 een belangrijke determinant voor de beursevolutie zal zijn, die een waarschijnlijk striktere monetaire politiek zal compenseren.

 

Obligatiemarkten

De Amerikaanse 10-jarige obligatierente steeg even naar een niveau van 2,5% (dat sinds maart niet meer werd bereikt) door enerzijds de goedkeuring van het belastingplan en de aanhoudend positieve economische cijfers en anderzijds door een bijstelling van de wellicht te voorzichtige marktverwachting over de monetaire politiek van de centrale bank. Maar uiteindelijk werd de maand december toch nog op hetzelfde renteniveau afgesloten, terwijl ook tegenover begin 2017 er nauwelijks beweging te noteren viel. Op de Europese obligatiemarkt reageerde de Spaanse rente uiterst gematigd op de verkiezingen in Catalonië. Die resulteerden weliswaar in een (nipte) meerderheid voor de partijen die de onafhankelijkheid nastreven, maar de weg naar die onafhankelijkheid ligt allesbehalve open. In Italië werd beslist om de parlementsverkiezingen op 4 maart te houden. De markt werd herinnerd aan het politieke risico. Daardoor steeg de Italiaanse obligatierente boven 2% uit, met een toenemende spread tegenover de Duitse referentierente tot gevolg. De bedrijfsobligaties profiteerden van de gunstige economische situatie en knepen nog een paar basispunten af van de spreads met overheidsobligaties.

 

Centrale banken en monetair beleid

De Federal Reserve verhoogde in december zoals verwacht haar richtinggevende rente met 0,25% naar een vork van 1,25% en 1,50%. Het ging om de derde verhoging dit jaar. En aangezien de rente ook al was verhoogd in december 2015 en december 2016, was het al de vijfde verhoging in deze cyclus. In de vooruitzichten stelde de Fed zich wat positiever op tegenover de groeiverwachtingen voor de komende jaren. De verwachtingen voor de inflatie bleven daarentegen onveranderd. Die aangepaste vooruitzichten wijzigen allerminst het pad voor verdere renteverhogingen dat de Federal Reserve zelf vooropstelt (aan de hand van de gemiddelde verwachting van de Fed-leden). De teller van de renteverhogingen blijft dus op drie in 2018 en op twee voor 2019, een voorspelling die sowieso al hoger ligt dan wat de markt verwacht. De Noorse centrale bank vervroegde het verwachte tijdstip voor een eerste renteverhoging naar eind 2018. Het was de tweede opeenvolgende vergadering dat de timing in die zin werd aangepast. In het algemeen nemen de centrale banken van Europese landen buiten de eurozone een afwachtende houding aan, beducht als ze zijn om een monetaire actie te ondernemen die zou afwijken van wat de ECB vooropstelt. Dat zou immers leiden tot een ongewenste versteviging van hun munt.

 

Deviezen

De USD sloot het jaar af op net 1,20 tegenover de euro en evenaart daarmee het zwakste niveau van 2017 dat begin september werd genoteerd. De verzwakking van de dollar in december kwam er ondanks een renteverhoging van de Federal Reserve, de goedkeuring van het langverwachte belastinghervormingsplan en de publicatie van goede economische cijfers in de VS. De andere dollarmunten deden het beter dan de USD en gingen erop vooruit tegenover de EUR. De AUD (+2,1%), CAD (+1,8%) en NZD (+2,5%) profiteerden van de stijgende grondstoffenprijzen, maar kijken over geheel 2017 toch ook aan tegen aanzienlijke verliezen tegenover de EUR. Het GBP kon wat herstellen nadat de Britse en Europese onderhandelaars uiteindelijk tot een akkoord waren gekomen over het bedrag dat Groot-Brittannië zal moeten betalen voor het verlaten van de Europese Unie, over de rechten van Britse burgers die in de Europese Unie wonen en omgekeerd, alsook over de grens met Ierland. Dat was echter niet voldoende om de verliezen te compenseren die eerder deze maand werden geleden. De NOK en de SEK konden wat van hun verlies van vorige maand goedmaken, na de aanpassing van de Noorse centrale bank van haar rentevooruitzichten.

 

Grondstoffen

Na een adempauze in november zetten de industriële metalen hun opmars verder (GSCI Industrial +8,2% in USD). De koperprijs ging er 7,2% op vooruit en sluit 2017 af met een winst van 30,8%. De wereldwijde economische groei en de vraag vanuit China die robuust blijft, hebben de prijs het afgelopen jaar hoger geduwd. Nadat de markt de voorbije jaren te kampen had met overaanbod, keert de markt terug naar een evenwicht, waardoor de prijs zijn hoogste niveau sinds begin 2014 bereikte. De Brent olieprijs ging 5,2% hoger in december en kon boven 65 USD per vat uitstijgen. Commentaren van de OPEC en Rusland wijzen erop dat de net verlengde productiebeperking mogelijk na 2018 zou kunnen worden verdergezet. De goudprijs bereikte opnieuw het niveau van 1.300 USD per ons (+2,6%), een gevolg van de zwakkere dollar.

 

MSCI indices: source MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.

Mail