vrijdag 15/02/2019

Top Header

Talen

BRICS: De vooruitzichten voor 2018

Ondanks een sterk herstel in 2017 zijn de economische prestaties van de BRICS (Brazilië, Rusland, Indië, China & Zuid-Afrika) de laatste jaren geen unaniem succes geweest.

Brazilië en Rusland kregen te kampen met recessies, voor China wordt al jaren een sterke terugval verwacht en structurele problemen blijven Indië en Zuid-Afrika parten spelen. De BRICS vielen daardoor bij velen uit de gratie ten voordele van andere groeilanden met bijhorende kleurrijke acroniemen. Desondanks blijven de BRICS de belangrijkste groeibijdrage leveren aan de wereldeconomie. In dit verband is vooral het aandeel van China belangrijk. Daarnaast blijven de economische prestaties van de BRICS een belangrijke barometer voor groeilanden in het algemeen. Bovendien zullen volgend jaar een aantal verkiezingen plaatsvinden in verschillende groeilanden, waaronder de BRICS. Daarom bekijken we deze economieën eens van naderbij.

Hieronder presenteren we een overzicht van de BRICS anno 2018:

  • De Braziliaanse economie herstelt zich van een recessie en genoot van een dalende inflatie. De oplopende publieke schuldgraad, de moeilijke besparingspolitiek en de aanstaande verkiezingen zijn de voornaamste bronnen van onzekerheid.
  • Rusland zal verder groeien in 2018 met een tanend belang van de energiesector. De beperkte fiscale flexibiliteit en de vergrijzing van de bevolking zijn belangrijke uitdagingen op middellange termijn.
  • De Indische groeicijfers en de groeiverwachtingen behoren tot de globale koplopers. Ingrijpende hervormingen zorgen voor problemen op korte termijn terwijl ze het groeipotentieel op lange termijn ten goede komen.
  • China (zie hier voor een recente update)
  • Zuid-Afrika lijkt niet te participeren in het globale cyclische herstel en dit aan de vooravond van belangrijke verkiezingen waarin structurele problemen zoals diepe ongelijkheid een belangrijk thema zullen zijn.

Klik hier voor de volledige versie.

Mail