dinsdag 07/04/2020

Top Header

Talen

In welke activa beleggen in 2018

Head of Investments

Hoe vertaalt de macro-economische visie van Degroof Petercam zich in een beleggingsstrategie? Ontdek welke activa in 2018 beslist het overwegen waard zijn.

Aandelen : uitgesproken voorkeur voor Europa 

Aandelen zijn afhankelijk van de regio redelijk tot duur gewaardeerd. Het zijn vooral Amerikaanse aandelen die vanuit een historisch perspectief en volgens diverse waarderingsmaatstaven duur zijn. Mits de nodige selectiviteit zijn weliswaar ook in de VS nog interessante waarden te vinden, maar Degroof Petercam ziet toch vooral opportuniteiten in Europa.   

“Een notering van gemiddeld 15 keer de verwachte winst (ongeveer op het historische gemiddelde), een dividendrendement dat interessant is vergeleken met de obligatierente en een verwachte winstgroei die volgens ons nog positief kan verrassen maken dat Europese aandelen vandaag nog steeds aantrekkelijk zijn. Ook het komende jaar zullen er overvloedig liquiditeiten in de markt blijven. ” 

Obligaties : korte looptijden en investment grade 

Degroof Petercam verlaagde de rentegevoeligheid van haar obligatieportefeuille en heeft een voorkeur voor kortere looptijden. Toch verwacht Degroof Petercam niet dat de normalisatie van het monetair beleid tot fors hogere langetermijn obligatierentes zal leiden. In een omgeving met zeer lage interestvoeten stelt Degroof Petercam de volgende oplossingen voor: Investment Grade bedrijfsobligaties in euro, die een (beperkt) extra rendement bieden en looptijden die vaak korter zijn dan deze van overheidsobligaties; en internationale inflatie gelinkte obligaties, vooral in de VS.  

“Hoewel de inflatiecijfers recent tegenvielen, zijn inflatie gelinkte obligaties interessant. De inflatie werd beïnvloed door factoren die van tijdelijke aard zijn. De groeivooruitzichten in het algemeen en de betere situatie op de arbeidsmarkt zouden tot een gematigde toename van de inflatie moeten leiden. De waardering van de inflatie gelinkte obligaties houdt ons inziens onvoldoende rekening met deze verwachting”.

Valuta & goud : Diversificatie 

Op basis van de koopkrachtpariteiten, is de dollar ondanks de recente depreciatie op lange termijn nog steeds overgewaardeerd ten aanzien van de euro. Toch gaat Degroof Petercam ervan uit dat de dollar zal consolideren in 2018 omwille van het verschil in monetaire politiek in beide regio’s. 

Ondanks zijn grote volatiliteit blijft goud een plaats behouden in een gezond gediversifieerde investeringsportefeuille. De reële rente is zeer laag wat zorgt voor een zeer lage opportuniteitskost en de prijs van goud ondersteunt. Net als de dollar kan deze activaklasse, in uiterste onrust of bij een onverwacht forse stijging van de inflatie, een vluchthaven zijn.

Lees hier : De economische vooruitzichten 2018 van Hans Bevers en Bruno Colmant.

Mail