dinsdag 07/04/2020

Top Header

Talen

Monthly Market News

Investment Desk Analyst

2017 stevent af op een meer dan degelijk jaar voor de aandelenmarkten, maar in november namen de markten een adempauze. Onze expert Johan Gallopyn zet de voornaamste trends voor aandelen-, obligatie- en deviezenmarkten van de afgelopen maand voor u op een rij.

Aandelenmarkten

De aandelenmarkten lieten in november een gemengd beeld zien. Ondanks de uitstekende economische indicatoren die voor de eurozone werden bekendgemaakt moesten de Europese markten wat terrein prijsgeven (MSCI EMU -2,0%). De sterkere euro woog op het beleggerssentiment, terwijl de politieke onzekerheid in Duitsland nauwelijks impact had. In de Verenigde Staten gingen de koersen opnieuw hoger, ondersteund door de vooruitgang die werd geboekt om het belastinghervormingsplan goedgekeurd te krijgen in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat. De S&P500 noteerde voor de achtste opeenvolgende maand hoger. Naar het einde van de maand toe verloor ook de Amerikaanse markt wat momentum door winstnemingen in de technologiesector, die de maanden voordien nog fors was gestegen en die verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de winst die de markt als geheel dit jaar heeft geboekt. De winstnemingen in de Amerikaanse techsector waaiden ook over naar andere regio’s. De Emerging Markets kenden een zwakke maand omdat meerdere elementen voor bezorgdheid zorgen, zoals het vooruitzicht van een stijgende rente in de Verenigde Staten. De Aziatische markten ondervonden weinig last van de daling op de binnenlandse beurs Shanghai Shenzhen, maar de beleggers zijn op hun hoede voor een tragere groei in China. De Latijns-Amerikaanse regio (MSCI Latin America -3,0% in euro) kreeg te maken met een opstoot van risico-aversie nadat de overheid van Venezuela de couponbetaling op obligaties miste.

 

Obligatiemarkten

De obligatiemarkten bleven zeer stabiel in de afgelopen maand. In de eurozone had het afspringen van de coalitieonderhandelingen in Duitsland ook op de obligatiemarkt nauwelijks invloed. De spreads van de overheidsemittenten van zowel kernlanden als periferielanden gingen iets lager ten opzichte van de Duitse referentieobligatie, maar dat was een kwestie van enkele basispunten. De Ierse obligatierente ging tegen de trend in hoger. De aanleiding daarvoor was een dreigende binnenlandse politieke crisis, net op het moment dat tijdens de brexit-onderhandelingen de grens van Ierland met Noord-Ierland wordt besproken. Vooral op de Amerikaanse obligatiemarkt gaat veel aandacht uit naar de steeds vlakkere rentecurve. Het verschil tussen de 10-jarige en 2-jarige rente wordt steeds kleiner (60 basispunten tegenover 125 basispunten begin dit jaar). Wanneer die situatie evolueert naar een inverse rentecurve, dan was dat in het verleden steevast de voorbode van een forse economische afkoeling of zelfs recessie. De markt vraagt zich nu af of de voorspellende waarde ook geldt wanneer de centrale banken nadrukkelijk actief zijn in de obligatiemarkt. Ook voor de bedrijfsobligaties viel weinig beweging te noteren. De spreads van emittenten van lagere kwaliteit (binnen investment grade) en van financiële emittenten gingen niettemin nog wat lager.

 

Centrale banken en monetair beleid

De Bank of England heeft, zoals algemeen verwacht, – voor het eerst in een decennium – de kortetermijnrente verhoogd met 0,25%. De centrale bank was in haar commentaar zeer beducht om verwachtingen te scheppen voor toekomstige renteverhogingen. De economische voorlopende indicatoren zijn namelijk niet schitterend. En de inflatie is weliswaar stijgend (3% in oktober) maar dat is het gevolg van het lagere pond en niet van stijgende lonen of andere binnenlandse prijsdruk. Uit het verslag van de recentste FOMC-vergadering en uit de uitspraken van FED-voorzitter Yellen bleek dat er onzekerheid is over de verwachte opwaartse evolutie van de inflatie en over de mate waarin de tijdelijke factoren op het prijsniveau wegen. De uitspraken stellen de algemeen verwachte renteverhoging in december niet in vraag, maar doen wel twijfels rijzen over de drie renteverhogingen die de Federal Reserve zelf voor 2018 in het vooruitzicht stelt.

 

Deviezen

De zwakkere euro was van korte duur want in de maand november verstevigde de munt tegenover zowat alle andere munten. De recente economische cijfers voor de eurozone blijven in de positieve zin verrassen, met indicatoren die vaak een hoogste niveau in een decennium bereiken. De Amerikaanse dollar verzwakte tot 1,19 tegenover de euro ondanks de eveneens gunstige economische cijfers en de vooruitgang die geboekt werd in verband met het belastinghervormingsplan. De verwachtingen over de inflatie van de Federal Reserve wogen op de koers. De renteverhoging door de Bank of England had weinig impact op het Brits pond, want die was algemeen verwacht. De voorzichtige vooruitzichten deden de munt daarentegen verzwakken bij de aankondiging van de renteverhoging. Nadien kon het GBP herstellen door optimisme over vooruitgang in de brexit-onderhandelingen. De Australische dollar zet zijn verzwakking verder (-3,4% tegenover de EUR). Zoals verwacht hield de centrale bank de rente onveranderd, maar de zwakke loongroei en daaruit volgende inflatieverwachting stelt geen renteverhogingen in het vooruitzicht, mogelijk zelfs tot in 2019. De Noorse kroon verloor ondanks de sterkere olieprijs fors terrein tegenover de EUR (-4,1%) en volgt daarmee de Zweedse kroon (-2,2%) die te lijden had onder voorzichtige commentaren van de centrale bank en enige onrust over de fors opgelopen vastgoedprijzen in Zweden.

 

Grondstoffen

Zoals verwacht verlengden de OPEC en een aantal niet-OPEC landen de productiebeperkingen tot eind 2018. Bijkomend ondersteunend voor de olieprijs is dat, ten opzichte van het lopende akkoord, ook Libië en Nigeria onderworpen zullen zijn aan de productiebeperking. De Brentkoers had al geanticipeerd op de verlenging van de productiebeperking zodat de koersreactie vrij beperkt was, te meer omdat de recente cijfers voor de productie van schalieolie in de VS (september) de hoogste groei ooit lieten noteren. Dat illustreert dat het moeilijk is om de olieprijs te ondersteunen zonder de productie van schalieolie te stimuleren. Een openstaande vraag blijft overigens hoe de markt zal reageren wanneer de productiebeperking uiteindelijk wordt teruggedraaid. De industriële metalen namen wat gas terug (GSCI Industrial Metals -3,1% in USD) na de opmars van de voorbije maanden. De zwakkere economische indicatoren in China droegen bij tot die winstnemingen. De goudprijs bleef vrij stabiel, al moest het goud wel zijn eerder opgebouwde winst prijsgeven door een hogere obligatierente in de VS en de wat hogere risicoappetijt op het einde van de maand.

 

MSCI indices: source MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.

 

Mail