dinsdag 31/03/2020

Top Header

Talen

Economische vooruitzichten 2018

Chief Economist

Tien jaar na de start van de financiële crisis laat de wereldeconomie een synchroon herstel optekenen. De wereldeconomie trekt een cyclische groeispurt, de handelsvolumes nemen toe, de bedrijfswinsten zitten in de lift en de werkloosheid daalt.

De combinatie van een uiterst soepel monetair beleid, lage grondstoffenprijzen en een neutraal budgettair beleid werpt zijn vruchten af. Dat vertaalde zich vooralsnog niet in duidelijk oplopende loon- en inflatiecijfers. De grote uitdaging voor de volgende jaren bestaat erin om de monetaire steunwieltjes te verwijderen zonder de economische groei en de marktpsychologie al te veel voor het hoofd te stoten. Op die manier zouden centrale banken in de toekomst terug over monetaire manoeuvreerruimte beschikken. Er ligt wat dat betreft geen definitief routeplan op tafel. Het is wel duidelijk dat monetaire beleidsmakers helder en goed op voorhand zullen communiceren, dat ze geleidelijk te werk zullen gaan, dat ze alle opties openlaten en dat het niveau van de centrale bankbalansen in de toekomst hoog zal blijven. Daarbij komt dat de toekomstige evenwichtsrente een pak lager ligt dan in het verleden. Dat gaat evenwel hand in hand met een toename van financiële risico’s, zowel op de beurzen als op de vastgoedmarkt.

 

Klik hier om de uitgebreide presentatie met grafieken te bekijken (Engels)

Klik hier om de begeleidende tekst met kernboodschappen te lezen

Mail