maandag 25/05/2020

Top Header

Talen

De volatiliteit van de volatiliteit

De centrale banken kopen massaal overheids- en bedrijfsobligaties op de markt met nieuw gedrukte bankbiljetten. Met de lage rentes die daaruit voortvloeien, stutten ze de waarde van de activa, vooral van de beursgenoteerde. Aldus slorpen ze de gebruikelijke beursvolatiliteit op. De financiële markten verkopen als het ware hun volatiliteit aan de centrale banken in ruil voor blijvend hoge waarderingen.

Aan dit oneigenlijk evenwicht zal binnenkort echter een einde komen, omdat de centrale banken hun monetaire steun mondjesmaat beginnen af te bouwen. De volatiliteit zal bijgevolg terugvloeien naar de beurzen, waardoor er meer risico op koersschommelingen ontstaat.

Mail