zaterdag 04/04/2020

Top Header

Talen

Chinese economie aan de vooravond van het partijcongres

In China gaat op 18 oktober het congres van de communistische partij van start. Hoewel er vermoedelijk vage uitspraken zullen worden gedaan, heeft het congres toch een grote symbolische waarde. Tijdens dat congres zal immers naar voren komen wat de prioriteiten van president Xi zijn en welke richting het economische beleid zal inslaan.

 


In deze presentatie geven we u een overzicht van de Chinese economie aan de vooravond van het negentiende partijcongres.

  • President Xi zal zoals verwacht zijn eigen positie verstevigen en zijn beleidsprioriteiten verduidelijken.
  • De belangrijkste uitdaging zal erin bestaan om de vooropgestelde sterke groei te halen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de financiële stabiliteit niet in het gedrang komt.
  • De economische activiteit blijft voorlopig op peil dankzij een wereldwijde opleving van de conjunctuur en stimulusmaatregelen. Het effect van de stimulusmaatregelen zal echter afnemen terwijl het monetaire beleid relatief strak blijft.
  • Op langere termijn krijgt de economie af te rekenen met enkele uitdagingen: er is de vergrijzing van de bevolking, er zullen minder mogelijkheden zijn voor een inhaalbeweging van de productiviteitsgroei terwijl er ook meer druk komt op de externe concurrentiekracht. Een sterke vertraging zou een domper zetten op de groeivooruitzichten van de regio en de hele wereld.

Klik hier voor de volledige versie.

 

 

Mail