dinsdag 31/03/2020

Top Header

Talen

Quarterly Economic Outlook - Oktober 2017

Chief Economist

De economische activiteit zit op kruissnelheid. De vertrouwensindicatoren blijven in positieve zin verbazen en wijzen voor de komende maanden in de richting van een stabiel cyclisch groeimomentum. De werkloosheid daalt, maar de betere situatie op de arbeidsmarkt vertaalt zich vooralsnog niet in een noemenswaardige opwaartse prijsdruk.

 

  • De stijging van de lonen blijft ondermaats in een context van trage productiegroei, slapte op de arbeidsmarkt en lagere, verankerde inflatieverwachtingen.
  • De centrale banken hebben geen haast om een strakker monetair beleid te voeren. De monetaire beleidsmakers bestuderen daarentegen heel zorgvuldig hoe ze verlost kunnen geraken van nulrentes.
  • Dat is zinvol om achteraf een zekere manoeuvreerruimte te behouden. Daarnaast is het ook noodzakelijk om te vermijden dat de dure waardering van sommige activaklassen zou uitmonden in een beursbubbel.
  • Bovendien kunnen een aantal structurele problemen nog roet in het eten gooien, zoals de demografische problemen, de tragere productiegroei, de hoge staatsschuld, de moeilijke economische herbalanceringsoefening in China en geopolitieke hete hangijzers.
     

Klik hier voor gedetailleerde vooruitzichten per regio.

Mail