maandag 06/04/2020

Top Header

Talen

Monthly Market News

Investment Desk Analyst

Een uitstekende maand september zorgde ervoor dat het derde kwartaal met positieve cijfers afsloot voor de aandelenmarkten. Onze expert Johan Gallopyn zet de voornaamste trends voor aandelen, obligaties, deviezen en grondstoffen van de afgelopen maand voor u op een rij. Daarnaast licht hij ook de houding van de centrale banken toe.

Aandelenmarkten

Voor de Europese beurzen was de pauze in de opmars van de euro een welkome ondersteuning. Na de mindere prestatie tijdens de vorige maanden namen de Europese aandelen in september het voortouw (MSCI EMU +4,4%). De aandelenmarkten worden wereldwijd ondersteund door een gunstige economische situatie, door de vooruitzichten voor de bedrijfsresultaten voor het derde kwartaal en voorzichtige signalen dat er in de Verenigde Staten toch schot komt in het dossier van de belastingverlaging. De S&P500 kon voor het eerst boven 2.500 punten afsluiten. Na de uitstekende prestatie in juli en augustus bleven de emerging markets wat achter. De wat stevigere dollar deed de investeringsstromen naar die regio afnemen. De aandelenkoersen worden verder ondersteund door de verwachtingen voor de bedrijfsresultaten voor het derde kwartaal dat net achter de rug is. Volgens de gegevens van Factset wordt voor de S&P500 voor het derde kwartaal een winststijging verwacht van 4,2% op jaarbasis. Dat is weliswaar lager dan de winstgroei boven 10% in het eerste en tweede kwartaal, maar wordt toch als positief gezien, omdat meer bedrijven dan gemiddeld een positieve outlook hebben gegeven in de aanloop naar het resultatenseizoen.

   

Obligatiemarkten

In de Verenigde Staten bereikte de 10-jarige rente begin september nog haar laagste niveau van dit jaar tot dusver net boven de 2%. Maar de verwachting van een renteverhoging in december door de Federal Reserve, van een belastingverlaging die er misschien toch komt, en van gunstige economische cijfers deed de referentierente duidelijk hoger afsluiten (op 2,33%). De Europese rente ging mee in die richting, zij het in beperkte mate, omdat de fundamentals niet vergelijkbaar zijn. De verkiezingsuitslag in Duitsland en het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië hadden geen impact op de markt. De Portugese rente ging tegen de trend in en daalde voor het eerst sinds eind 2015 onder de 2,5%. Het ratingbureau Standard & Poor’s verhoogde haar beoordeling voor Portugese overheidsobligaties en beschouwt ze niet langer als ‘rommel’. Verwacht wordt dat de andere grote bureaus Fitch en Moody’s zullen volgen. Fitch stelde de outlook in juni al bij naar positief. Dat zal vooral gevolgen hebben voor de particuliere of institutionele beleggers die enkel investment grade obligaties aankopen. Portugese obligaties zijn altijd deel blijven uitmaken van het aankoopprogramma van de ECB. De spreads voor bedrijfsobligaties bewogen nauwelijks in september; al konden vooral de niet-financiële emittenten nog wat profiteren van de positieve stemming op de markten.

 

Centrale banken en monetair beleid

De ECB gunde de markt een blik op wat ze van de belangrijke vergadering in oktober mag verwachten. In de beleidsbepalende vergadering volgende maand zal hoogstwaarschijnlijk worden bepaald hoe het aankoopprogramma voor obligatie zal worden afgebouwd. Tegelijk gaf voorzitter Draghi te kennen dat een renteverhoging er pas zal komen nadat het aankoopprogramma is afgelopen. Dat betekent dat in de eurozone pas in 2019 een hogere kortetermijnrente mag worden verwacht. Daar waar de markt een maand geleden de kans op een renteverhoging in december door de Amerikaanse Federal Reserve op amper een derde had geschat, gaat de markt nu uit van een 75% kans. In een toespraak gaf FED-voorzitter Yellen te kennen dat het onvoorzichtig zou zijn om de rente onveranderd te laten tot de inflatie de doelstelling van 2% heeft bereikt, omdat de recente, lager dan verwachte cijfers toe te schrijven zijn aan tijdelijke factoren. Zoals verwacht, kondigde de FED ook aan om de afbouw van haar balans aan te vatten vanaf oktober. De Zweedse centrale bank zit gewrongen tussen een (te) sterke economie die een hogere rente zou verantwoorden, en een nu al geapprecieerde Zweedse kroon. Maar de Zweedse centrale bank is zeer terughoudend om haar rente te verhogen terwijl de monetaire politiek van de ECB zeer soepel blijft.

 

Deviezen

Het Britse Pond was in september de uitschieter op de deviezenmarkt met een stijging van 4,4%. De Bank of England liet haar monetaire beleid weliswaar ongewijzigd, maar gaf een duidelijk signaal dat zij, tenzij de economische cijfers de komende weken zouden tegenvallen, de monetaire stimulus zou terugschroeven. De recente economische cijfers in het Verenigd Koninkrijk zijn eerder aan de zwakke kant, maar de inflatie liep in augustus op tot 2,9% en zal naar alle verwachting in oktober boven de 3% uitkomen. De duidelijke boodschap van de BOE moet dan ook in dat licht worden gezien. De USD kon zijn daling stoppen en de maand nipt positief afsluiten, maar de depreciatie over het derde kwartaal bedraagt nog altijd 3,4%. De toegenomen kans op een renteverhoging in december en de vooruitgang die wordt geboekt om alsnog een belastingplan door te voeren, hebben daartoe bijgedragen. De stabiliserende dollar kan ook worden gezien als een verminderde belangstelling voor de euro na het voor Angela Merkel teleurstellende verkiezingsresultaat in Duitsland en het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum. De Noorse kroon moest terrein prijsgeven op het einde van de maand ondanks de hogere olieprijs en de centrale bank die de vooruitzichten voor een renteverhoging wat vervroegde.

 

Grondstoffen

De olieprijs miste op een haar na de grens van 60 USD/vat in de afgelopen maand – het hoogste niveau van de voorbije twee jaar – en zette daarmee de opwaartse trend sinds het dieptepunt onder 45 USD/vat van juni voort. Geen specifieke reden kan hiervoor worden gegeven. Wel wordt duidelijker dat de markt meer naar een evenwicht tussen vraag en aanbod evolueert. In een recent rapport verhoogde de International Energy Agency haar verwachtingen voor de wereldwijde vraag. De meevallende economische groei in alle regio’s van de wereld is daarvan de oorzaak. Aan de aanbodzijde lijken de productiebeperkingen van de OPEC intussen vrij goed te worden opgevolgd. Maar de onzekere factor blijft de schalieproductie in de Verenigde Staten die de voorbije jaren efficiënter is geworden en aan een lagere olieprijs dan vroeger voldoende heeft om rendabel te produceren. De industriële metalen en het goud vielen wat terug, wat deels toe te schrijven is aan de stabilisering van de USD. De goudprijs had daarenboven last van een verwachte hogere rente in de VS en een geringere belangstelling voor veilige beleggingen.

 

MSCI indices: source MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.

Mail