maandag 30/03/2020

Top Header

Talen

Angela Merkel allicht met liberalen in zee

Sinds zondagavond zijn de politieke kaarten in Duitsland opnieuw geschud. Europa krijgt af te rekenen met een nieuwe Duitse constellatie die vermoedelijk meer dan ooit op ordoliberale leest zal zijn geschoeid. Het ordoliberalisme is een economische stroming die in het Duitsland van de jaren dertig ontstond en die voortdurend streeft naar een rationalisering van de productiemiddelen, ongeacht de sterke munt.

Het ziet ernaar uit dat de CDU/CSU van Angela Merkel een regering zal moeten vormen met de liberale FDP. Die partij is echter formeel gekant tegen een bankenunie en tegen de aanstelling van een Europees minister van financiën. De FDP maakt er bovendien geen geheim van ze Griekenland liever uit de eurozone ziet verdwijnen.

Daarnaast eist de partij dat de Europese centrale bank onder leiding komt van een Duitser die een strikt beleid voert dat op monetaire discipline is gericht.

De Duitse ordoliberalen hebben zich altijd sterk gekant tegen de stellingen van Keynes. Omdat Duitsland een gigantisch demografisch tekort heeft, dat zowel structureel als deflatoir is, komt die tegenkanting nog sterker naar voren.

Wat zullen de gevolgen zijn van een strakker Duits beleid en van de inperking van budgettaire vrijheden? Het risico bestaat dat onder impuls daarvan de rentes van zwakkere landen in de eurozone zullen stijgen.

Mail