maandag 06/04/2020

Top Header

Talen

Monthly Market News

Investment Desk Analyst

Politieke en geopolitieke turbulenties overschaduwden de al bij al gunstige fundamentals in de maand augustus. Onze expert Johan Gallopyn zet de voornaamste trends voor aandelen, obligaties, deviezen en grondstoffen van de afgelopen maand voor u op een rij. Daarnaast licht hij ook de houding van de centrale banken toe.

Aandelenmarkten

Op economisch vlak blijft het scenario van een wereldwijde synchrone heropleving van de activiteit intact. Dat wordt bevestigd door de publicatie van sterke groeicijfers in de grote regio’s van de wereld. Voorlopende indicatoren geven aan dat die trend zich zal doorzetten. De centrale banken zitten weliswaar op een pad richting een minder soepele monetaire politiek, maar zullen heel geleidelijk en zeer voorzichtig te werk gaan. De positieve fundamentals die de voorbije maanden de aandelenmarkt ondersteunden, blijven dus van kracht, maar in de maand augustus werden ze overschaduwd door de spanningen rond Noord-Korea en – het wordt een traditie – uitspraken van president Trump, deze keer naar aanleiding van de ongeregeldheden in Charlottesville. De onrust was slechts van korte duur voor de financiële markten, maar ging gepaard met een traditionele ‘vlucht naar kwaliteit’ waar overheidsobligaties, Zwitserse frank en het goud van profiteerden. Aandelen kenden een aantal zwakke dagen, wat voor de Amerikaanse markt (-0,58%) de ongewone afwezigheid van volatiliteit verstoorde die de voorbije maanden vastgesteld werd. Een aantal technische marktindicatoren zetten voor de Amerikaanse markt aan tot enige voorzichtigheid, zoals de vaststelling dat, tijdens het voorbije resultatenseizoen, bedrijven die positief  verrasten, daar gemiddeld niet voor beloond werden met een opwaartse koersreactie. En ook al bevindt de Amerikaanse markt zich als geheel dicht bij recordniveaus, toch is er een toenemend aantal bedrijven dat op een bodemkoers zit. Voor Europese aandelen droeg de verdere appreciatie van de euro bij tot een terughoudend standpunt van beleggers, maar de schade kon beperkt worden tot -0,45%. De emerging markets konden net als vorige maand de beste prestatie voorleggen en konden de maand positief afsluiten met 1,38%. De sterkere grondstoffenprijzen en de dalende USD waren voor die regio ondersteunende factoren.

 

Obligatiemarkten

De rentes op overheidsobligatie gingen in augustus opnieuw lager, zowel in de eurozone, de Verenigde Staten als in Japan. Geopolitieke onzekerheden (Noord-Korea) zorgden voor een grotere belangstelling voor veilige beleggingen. Maar ook de lager dan verwachte inflatiecijfers die recent gepubliceerd werden, en de verwachting dat de nieuwsflow over de wereldwijde economische groei niet in dezelfde mate in de positieve zin zal kunnen blijven verrassen, speelden een rol. Dat laatste was vooral van toepassing op de eurozone waar de duurdere euro voor tegenwind kan zorgen voor de groei. De rente op 10-jarige obligaties in de VS (2,12%) en in Japan (0,01%) evenaarden de laagste niveaus van het jaar. De periferielanden van de eurozone volgden de dalende rentetrend van de kernlanden niet, met grotere spreads tot gevolg. Voor Italië werden de spreads in de vorige maanden wellicht te veel naar beneden geduwd door ECB-aankopen die groter waren dan de verdeelsleutel van het aankoopprogramma voorschrijft. Maar het bericht dat Silvio Berlusconi, van de centrumrechtse Forza Italia, het idee om een parallelle nationale munt te lanceren, van onder het stof haalde, deed het eurosceptische spook opnieuw opduiken. Ten laatste in de lente van 2018 worden parlementsverkiezingen gehouden in Italië. De Spaanse rente ging hoger na de terreuraanslag in Barcelona in een klimaat waar de belegger algemeen al risicomijdend ingesteld was. Dat klimaat zorgde ook voor toenemende spreads van bedrijfsobligaties. De daling van de vorige maand werd zeker bij de minder kwaliteitsvolle emittenten grotendeels tenietgedaan. In Duitsland worden op 24 september parlementsverkiezingen gehouden. De verwachte overwinning van zittend kanselier Angela Merkel zal de markten niet beïnvloeden.

 

Centrale banken en monetair beleid

Zoals algemeen verwacht, leverden de toespraken van Janet Yellen (Federal Reserve) en Mario Draghi (ECB) op het jaarlijks symposium van centrale bankiers in Jackson Hole geen nieuwe informatie op over de toekomstige monetaire politiek. Ze hadden het over onderwerpen van structurele aard. Yellen benadrukte de positieve gevolgen van de regulering van banken na de financiële crisis van tien jaar geleden, die het financiële systeem stabieler gemaakt hebben. Ze gaat daarmee in tegen het standpunt van de Trump-administratie die een nieuwe deregulering van de sector wil doorvoeren. Draghi had het over de voordelen van internationale handel en de mogelijke belemmeringen ervan. Ondanks eerdere gematigde commentaren van FED-leden wordt verwacht dat de Federal Reserve in september zal aankondigen dat ze haar balans zal beginnen af te bouwen door vervallen obligaties niet meer te herbeleggen. De impliciete marktverwachting wijst intussen op een waarschijnlijkheid van ongeveer 33% op een renteverhoging tegen december, wat wellicht een onderschatting is voortgaand op de inschatting van de Fed zelf. Van de ECB wordt verwacht dat ze in oktober zal aankondigen dat ze maandelijks minder obligaties zal inkopen, als ze over nieuwe vooruitzichten voor groei en inflatie beschikt.

 

Deviezen

Na een periode van consolidatie rond 1,18 EUR/USD in de loop van de maand ging de euro op het einde van augustus opnieuw hoger en overschreed de kaap van 1,20. Doordat ECB-voorzitter Draghi het tijdens zijn toepspraak in Jackson Hole niet uitdrukkelijk had over de appreciatie van de munt – en ze dus ook niet naar beneden probeerde te praten – hervatte de euro zijn stijgende trend. In tegenstelling tot de voorgaande maand moesten de overige dollarmunten mee achteruit. De Nieuw-Zeelandse dollar moest zelfs 5,3% prijsgeven tegenover de euro nadat de centrale bank te kennen gaf dat ze zich zorgen maakte over de appreciatie van de munt en dat een interventie op de markt een optie was. Het Britse pond verzwakte opnieuw stevig (-2,8%) na zwakke economische cijfers. De Bank of England stelde begin augustus haar verwachtingen voor de economische groei en de loonontwikkeling neerwaarts bij. Dat heeft de marktverwachting over een renteverhoging opnieuw naar de verdere toekomst verschoven. Die verwachting is nu gewijzigd naar de tweede helft van 2018, terwijl dat eerder nog voor het einde van 2017 werd gezien. Ook de nog steeds onduidelijke strategie van de Britse regering aangaande de brexit blijft verder op de munt wegen.

 

Grondstoffen

De grondstoffen zetten in augustus hun opmars voort. Vooral de industriële metalen bereikten koersen die al meerdere jaren niet meer gezien werden. Naast de betere gang van zaken in de opkomende economieën, zoals ook geïllustreerd door de beursperformance van de regio, speelt ook de Chinese productiebeperking een rol. De Chinese overheid wil door de inkrimping van de capaciteit de pollutie tegengaan. De prijs voor ruwe olie bleef vrij stabiel. Het stilleggen van boorplatformen in de Golf van Mexico en van een aantal schalieolievelden in Texas door de orkaan Harvey had weinig impact op de olieprijs omdat de voorraden hoog blijven. De goudprijs ging er ook op vooruit en steeg boven 1.300 USD per ounce. Enige vraag naar ‘veilige haven’- beleggingen (door Noord-Korea) en de lagere rentes droegen bij tot die hausse.

 

MSCI indices: source MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.

Mail