dinsdag 31/03/2020

Top Header

Talen

Monthly Market News

Investment Desk Analyst

Juli was een bewogen maand voor de financiële markten, vooral dan voor de deviezen en de grondstoffen. Onze expert Johan Gallopyn zet de voornaamste trends voor aandelen, obligaties, deviezen en grondstoffen van de afgelopen maand voor u op een rij. Daarnaast licht hij ook de houding van de centrale banken toe.

Aandelenmarkten

Geen maand zonder nieuw record. Dat blijkt voor 2017, met uitzondering van de maand april, alvast het geval te zijn voor Amerikaanse aandelen (uitgedrukt in USD). Eind vorig jaar en begin dit jaar werden zij hoger gestuwd door de verwachte belastinghervorming en infrastructuurinvesteringen, een verkiezingsbelofte van de Trump-administratie. Die verwachting is intussen fors teruggeschroefd en heeft plaatsgemaakt voor een degelijke winstgroei en een zwakkere dollar ter ondersteuning van de aandelenkoersen. Op het einde van de maand hadden ruim de helft van de bedrijven in de VS hun resultaten voor het tweede kwartaal bekendgemaakt en de winstgroei ging er voor die bedrijven met 7% op vooruit. De zwakkere dollar zal een belangrijke reden zijn voor opwaartse winstbijstellingen door analisten voor het tweede halfjaar. Het omgekeerde is van toepassing voor de Europese bedrijven waar de dure euro op de winsten van de exportgeoriënteerde bedrijven kan gaan wegen. De Europese aandelen blijven in lokale munt dan ook achter op de andere regio’s. De hausse na de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen is voor het grootste deel afgebrokkeld. De Emerging markets blijven het als regio uitstekend doen en zijn zowel uitgedrukt in lokale munt als in euro de best presterende regio dit jaar. Het herstel van de grondstoffenprijzen en de beter dan verwachte economie in China zijn daar de oorzaak van. Ook in juli lieten de Emerging Markets de beste prestatie optekenen met een stijging van 2,5% in euro.   

 

Obligatiemarkten

Na de opsprong in juni bleven de obligatierentes in de afgelopen maand vrij stabiel. De gematigde commentaren van ECB-voorzitter Draghi herinnerden de markten eraan dat de centrale bank nog geruime tijd als belangrijke speler in de obligatiemarkt aanwezig zal blijven. Spreads van de perifere landen brokkelen verder af. Per saldo bevinden ze zich terug op het niveau waar ze begin dit jaar al stonden, voor de onzekerheid over de verkiezingen in talrijke Europese landen en de bezorgdheid over Italiaanse banken de spreads hoger duwden. Het renteverschil tussen Franse en Duitse 10-jarige obligaties is teruggevallen tot 25 basispunten, tegenover 80 basispunten tijdens het hoogtepunt van de Europese verkiezingskoorts begin dit jaar. Griekenland kon voor het eerst in drie jaar opnieuw een beroep doen op de obligatiemarkt, nadat het IMF het reddingsplan van de Europese schuldeisers steunde. Het betrof een obligatie met een looptijd van vijf jaar die kon rekenen op een gezonde belangstelling. De terugkeer naar de markt is een bevestiging van de weg die Griekenland afgelegd heeft op het vlak van hervormingen. Toch zal het land nog een grotere begrotingsdiscipline aan de dag moeten leggen en bijkomende hervormingen moeten doorvoeren. Zoniet zal de obligatierente snel weer hoger gaan. De spreads op bedrijfsobligaties gingen in de loop van de maand vrij fors lager en evenaarden de laagste niveaus van 3 jaar geleden. Dat geldt zowel voor de financiële als de niet-financiële emittenten. Het is een illustratie van de betere gang van zaken in de Europese economie en de toegenomen risicoappetijt bij de beleggers.

 

Centrale banken en monetair beleid

Na de toespraak tijdens het ‘Forum on Central Banking’ in Portugal eind juni, was het uitkijken naar de commentaar die voorzitter Draghi zou geven na de vergadering van de Europese Centrale Bank de afgelopen maand. De ECB bevestigde haar standpunt om het huidig aankoopprogramma van 60 miljard euro per maand uit te breiden in omvang of in duur indien dat nodig zou blijken. Draghi wees erop dat de inflatie, ondanks de robuustere groeicijfers, onder de doelstellingen bleef en dat daarin de eerste maanden wellicht geen verandering zou komen. Ook al werd de afbouw van het aankoopprogramma nog niet officieel besproken binnen de centrale bank, algemeen wordt verwacht dat de ECB in de herfst klare wijn zal schenken over de timing. Fed-voorzitter Yellen hield een toespraak voor het Congres waarin ze eerdere standpunten herhaalde. De enige nuancering was dat de inflatie langer laag blijft dan verwacht. Daaruit blijkt niet dat er enige hoogdringendheid bestaat om de monetaire politiek sneller minder soepel te maken. Van de Federal Reserve wordt verwacht dat ze in de komende maanden zal starten met de geleidelijke afbouw van haar balans. De discussie omtrent de verhoging van het schuldplafond zou dat scenario echter nog kunnen doorkruisen. Het Congres moet voor midden oktober zijn toestemming geven om het schuldplafond op te trekken. Maar ook hierover zijn de Republikeinen verdeeld. Zo wil de conservatieve zijde de verhoging van die limiet koppelen aan meer besparingen in de overheidsuitgaven. Een behandeling voor het zomerreces is onwaarschijnlijk, waardoor het in september weer afwachten wordt of de Verenigde Staten opnieuw zullen afstevenen op een sluiting van de overheidsdiensten (Government shutdown), net zoals in 2011 en 2013. De Canadese centrale bank verhoogde voor het eerst in zeven jaar de rente met 25 basispunten naar 0,75%. De actie was vergezeld van een positieve commentaar over de economie en inflatie, wat een nieuwe renteverhoging later dit jaar in het vooruitzicht stelt.

 

Deviezen

De trend van een steviger euro zet zich door. De gunstige economische cijfers, de neiging naar een minder soepele ECB en de afgenomen politieke onzekerheid binnen de eurozone blijven verder een rol spelen. Maar ook specifieke factoren van andere landen hebben hun invloed. De Zwitserse frank verloor 4,3% tegenover de euro en bereikte zijn laagste peil sinds 2011. Niet zozeer fundamentele redenen waren daarvoor de aanleiding, maar wel de lagere belangstelling voor de veilige vluchthaven die de CHF is. De voorzitter van de Zwitserse centrale bank herhaalde daarbij nogmaals dat de monetaire politiek soepel zou blijven, wat betekent dat de negatieve rente nog langere tijd zal voortduren. De Amerikaanse dollar zette zijn neergang verder en verloor opnieuw 3,5% tegenover de euro. Sinds begin dit jaar deprecieerde de munt al 12%. Naast de positieve elementen die de euro verstevigen zijn er de negatieve die de dollar ondermijnen, zoals de teruggeschroefde verwachtingen omtrent belastinghervormingen en stimuleringsplannen van president Trump. Dat was de afgelopen maand niet anders met de herhaaldelijk mislukte pogingen om Obamacare af te schaffen (wat de onenigheid over zowat alles bij de Republikeinen blootlegt) en de chaotische personeelswissels in het Witte Huis. Ook het onzekerder pad naar normalisering van de monetaire politiek door de Federal Reserve speelt een rol. De munten die gevoelig zijn aan de evolutie van de grondstoffenprijzen deden het beter. De andere dollarmunten (AUD +0,4% en CAD +0,5%) gingen er zelfs op vooruit tegenover de euro. Ook in Australië blijft de inflatie onder de doelstelling maar ze evolueert wel volgens de verwachtingen van de centrale bank. De Noorse Kroon ging er met 2,5% op vooruit.

 

Grondstoffen

De grondstoffen gingen duidelijk hoger in juli. Van zowel olie, edele metalen als industriële metalen steeg de prijs. De industriële metalen profiteerden verder van de beter dan verwachte economische cijfers in China, met de hoop op een toenemende vraag uit die regio tot gevolg.  De koperprijs steeg naar zijn hoogste niveau in 2 jaar. De olieprijs maakte tegenover vorige maand een omgekeerde beweging en steeg opnieuw boven de 50 USD per vat uit. De voorraden in de Verenigde Staten waren lager dan verwacht en dat compenseerde op korte termijn de vrees voor een aanhoudend onevenwicht tussen vraag en aanbod. De daling van de dollar vormde ook een ondersteunende factor. Dat argument speelde ook mee in de stijging van de goudprijs die opnieuw 1250 dollar per ounce overschreed, een niveau waarrond de goudprijs al sinds eind februari schommelt.

 

MSCI indices: source MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.

Mail