zaterdag 23/03/2019

Top Header

Talen

Kwartaaloverzicht deviezenmarkten

Sinds onze laatste update zijn er weer heel wat interessante ontwikkelingen op de deviezenmarkten. We bekijken deze markten vanuit een Europees perspectief. Dat wil zeggen dat we de wisselkoersen benaderen tegenover de euro. Bovendien hanteren we een langetermijnperspectief, zoals uitgelegd in onze vorige updates. 

  • De Amerikaanse dollar (USD): de greenback blijft sterk wanneer we rekening houden met haar koopkracht ten opzichte van de euro. Een bijkomende appreciatie hebben we sinds onze laatste update wel niet meer gezien. Bovendien is de sterke reële effectieve wisselkoers van de dollar ook niet verder uitgelopen, waardoor de globale concurrentiepositie van Amerikaanse exporteurs niet verder werd ondermijnd. Er zijn verschillende factoren die ervoor gezorgd hebben dat de opwaartse druk op de dollar enigszins is afgenomen. De fiscale plannen van Trump zijn tijdelijk in de koelkast beland omwille van verdeeldheid in het Amerikaanse Congres. De Amerikaanse centrale bank blijft haar rente optrekken wat in principe pleit voor een sterkere USD, maar dit gebeurt tot dusver op een graduale wijze waardoor deviezenmarkten hier niet van opschrikken. Bovendien zijn bij de economische indicatoren van de eurozone enkele positieve verassingen te bespeuren, waardoor de euro stand kon houden. Het einde van de sterke dollar is evenwel nog geen zekerheid. Het politieke risico in Europe blijft aanwezig. Eenmaal Trump toch een deal kan sluiten met het Congres, bestaat bovendien het risico dat het scenario voor de dollar grondig door elkaar kan worden geschud.
  • De Japanse yen (JPY): de Japanse munt is wat sterker geworden sinds de start van het jaar na een periode van zwakte vorige jaar ten gevolge van het extra-soepele beleid van de Japanse centrale bank. De yen blijft dus nog noteren aan ietwat sterke niveaus. De beleidskeuzes van de BoJ en de ECB zullen in de toekomst uiterst belangrijk zijn voor de verdere evolutie van de yen. Bovendien is de vraag naar veilige activa een belangrijke ondersteunende factor voor de yen op korte termijn, ondanks de toegenomen spanningen in het nabijgelegen Koreaanse schiereiland.
  • De Britse pond sterling (GBP): de verzwakking van de Britse munt na de Brexit-stem heeft gezorgd voor een waardering dichtbij haar koopkrachtspariteitsniveau. Nadien heeft de relatieve weerbaarheid van de Britse economie gedurende de laatste kwartalen toch wat steun geboden voor de munt. In reële effectieve termen blijft de pond wel goedkoop in vergelijking met het verleden. Recentelijk kwam er bijkomende opwaartse druk op de munt ten gevolge van de door Premier May aangekondigde algemene verkiezingen in juni. De onderhandelingen tussen het VK en de EU blijven van cruciaal belang voor het verdere verloop van de GBP.
  • De Mexicaanse peso (MXN): op het moment van onze laatste update had je 23 peso’s nodig om 1 euro te kopen. De Mexicaanse peso stond toen immers onder druk van de opkomst van Trump. Sinds onze laatste update heeft de MXN een rally gekend. Dit had onder meer te maken met het feit dat financiële markten zich meer bezighielden met de relaties tussen de VS en China en het Amerikaanse binnenlandse beleid en in mindere mate met de spanningen tussen de VS en Mexico. Bovendien is het duidelijk geworden dat de invloed die de president van de VS kan uitoefenen beperkt blijft in de aanwezigheid van een verdeeld Congres. Al deze factoren hebben ervoor gezorgd dat je nu maar 20 peso’s nodig hebt om 1 euro te krijgen.
  • De Tsjechische kroon (CZK): de Tsjechische munt heeft recent wat mediabelangstelling gekregen door het verlaten van een vast wisselkoersregime. Dit beleid was al in werking sinds 2013 en had als doelstelling de Tsjechische economie te stimuleren en deze te behoeden voor deflatie. Dit bleek een succes. Om opwaartse druk op de munt te voorkomen kocht de centrale bank massaal buitenlandse deviezen, wat de balans van de Tsjechische centrale bank sterk deed aanzwellen tot 65% van het bbp. Op 6 april besloot de centrale bank het vast wisselkoersmechanisme te verlaten en over te stappen naar een vlottend regime. Dit gebeurde zonder een grote schok in de markt te veroorzaken. De gebeurtenis (door sommigen ‘Czexit’ of ‘Czech-out’ genaamd) is een voorbeeld dat een onafhankelijk wisselkoersmechanisme een belangrijk macro-economisch beleidsinstrument kan zijn. De Tsjechen hebben voorlopig ook geen zin om de euro in te voeren en andere Europese landen lijken deze overtuiging in toenemende mate te delen.

     
Mail