zondag 15/12/2019

Top Header

Talen

Macron als voorlopige winnaar uit de bus

Chief Economist

Er gaat een zucht van opluchting door de wandelgangen van de Europese politiek. De vooraf gevreesde uitkomst waarbij zowel Le Pen als Mélenchon zouden doorstoten naar de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen op 7 mei werd niet gerealiseerd. Emmanuel Macron kwam als voorlopige winnaar uit de bus met 23,9% van de stemmen, gevolgd door Marine Le Pen (21,4%).Daarachter vinden we de Republikein Fillon (19,9%) en de extreem-linkse kandidaat Mélenchon (19,6%). De socialist Hamon presteerde zeer mager (6,4%).

De centrist Macron wordt geacht om ook de tweede ronde naar zijn hand te zetten ook al is dat nog  niet 100% zeker. Zowel Fillon als Hamon adviseerden hun aanhangers om niet voor Le Pen te stemmen. Le Pen van haar kant zal zeker nog proberen om de zwakke plekken in het discours van Macron, zoals veiligheid en defensie, uit te buiten.

Naast de vraag of Marine Le Pen voor een stunt kan zorgen, wordt vooral uitgekeken naar de mate waarin Macron de Franse economie naar een hoger niveau zou kunnen tillen. Gegeven de rigide arbeidsmarkt, de hoge (jeugd)werkloosheid, de belabberde publieke financiën en de matige concurrentiekracht is er in ieder geval veel potentieel om beter te doen. Het ontbreekt Macron niet aan ambitie. Zo wil hij onder andere:

  • De publieke uitgaven terugdringen tot 50% van het bbp tegen 2022 (nu 57%)
  • De vennootschapsbelasting verlagen van 33,3% tot 25%
  • De regelgeving voor KMO’s versoepelen
  • De private investeringen fiscaal aanmoedigen
  • De werkloosheidsgraad tegen 2022 verlagen tot 7% (nu rond 10%)

Of hij deze ambitieuze agenda kan waarmaken valt nog af te wachten. Eerst en vooral moet hij president worden. Daarnaast zal veel afhangen van de steun die hij krijgt in het Franse parlement. De Franse parlementsverkiezingen in juni zullen doorslaggevend zijn op dit vlak. Ook op het Europese niveau zou een en ander in positieve richting kunnen beweging. De historische belangrijke as Duitsland-Frankrijk wordt mogelijk nieuw leven in geblazen. Toch blijven belangrijke uitdagingen aanwezig. Vergeet niet dat meer dan 40% van de Fransen hun stem uitbrachten voor een extreme kandidaat. En Italië, ten slotte, blijft een zorgenkind. De Italiaanse verkiezingen volgend jaar zullen meer duidelijkheid brengen maar de Italiaanse steun voor Europa is vandaag de dag zeer laag en de Italiaanse economie kampt nog altijd met zware structurele problemen.

Mail