dinsdag 31/03/2020

Top Header

Talen

Monthly Market News

Investment Desk Analyst

Aandelen, obligaties, centrale banken, deviezen en grondstoffen: de essentie van de financiële actualiteit vatten we voor u samen in 5 kerncijfers. Lees hierna welke trends van februari 2017 u volgens onze expert Johan Gallopyn moet onthouden.

1. Aandelenmarkten

De aandelenmarkten kenden een duidelijk positieve maand in alle regio’s in de wereld, met de Verenigde Staten (MSCI USA +5,6% in euro) en de Emerging markets als uitschieters. In de VS werden weer nieuwe records genoteerd door een degelijke winstgroei in het vierde kwartaal (5% voor de S&P500) en een verdere anticipatie op de plannen rond de economische politiek van president Trump. Voor de Emerging markets geldt eenzelfde ondersteuning: in China worden opnieuw positieve cijfers verwacht na twee jaar met negatieve winstgroei. De Europese aandelen blijven wat achter omdat investeerders van buiten de regio een voorzichtige houding aannemen in afwachting van de verkiezingen in Nederland en Frankrijk. Voorlopig blijft het voor de aandelenmarkten afwachten welke maatregelen president Trump zal aankondigen rond belastingverlaging, infrastructuurwerken en deregulering. Tijdens zijn toespraak voor het Congres op 28 februari werd het niet veel concreter. Er circuleert een plan voor belastingverlaging voor de bedrijven, uitgaande van de republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, maar dat plan omvat een aantal maatregelen (o.a. de ‘Border Adjustment’ regeling) die ook bij een aantal republikeinen op weerstand stuit.

 

2. Obligatiemarkten

De obligatierentes vielen wat terug in februari, inclusief in de Verenigde Staten. Daaruit kan worden afgeleid dat de markt tot op dit moment niet echt rekening houdt met een renteverhoging in maart door de Federal Reserve. In Europa zette de divergentie van de rentes van de maand ervoor zich in eerste instantie verder. De politieke risico’s in Frankrijk en Nederland en risicomijdend gedrag voor de periferielanden deden de rentes oplopen en de spreads met Duitse obligaties toenemen. Later in de maand februari keerde de trend, nadat uit de peilingen bleek dat de eurosceptische kandidaten bij de verkiezingen in Nederland en Frankrijk weliswaar aan de leiding liggen in de peilingen, maar hun voorsprong niet verder uitbouwen. In Frankrijk stegen de kansen van Emmanuel Macron om het in de tweede ronde te halen van Marine Le Pen aanzienlijk nadat de onafhankelijke kandidaat François Bayrou zich uit de race terugtrok en zijn steun aan Macron toezegde. Dat zorgde voor een afname van de verkoopdruk op Franse obligaties (rente op 10 jaar 0,89%). De bedrijfsobligaties kenden een rustige maand met nauwelijks beweging in de spreads ten opzichte van overheidsobligaties.

 

3. Centrale banken en monetair beleid

De Europese Centrale Bank kijkt voor het eerst in jaren naar een situatie waar geen enkel land van de eurozone met negatieve inflatie kampt. De ECB wijst er in haar communicatie op dat de stijging van de inflatie tijdelijk is en een gevolg is van de stijgende olieprijzen het afgelopen jaar, en dat de kerninflatie duidelijk onder de doelstelling blijft. De toegenomen inflatie (inflatie eurozone 2% in februari) is dus niet duurzaam. Dat is een voorwaarde om te kunnen denken aan een minder soepel monetaire politiek. Van de ECB-vergadering op 9 maart wordt geen wijziging verwacht. Het is minder duidelijk wat van de FED-vergadering op 15 maart mag worden verwacht. In de loop van de afgelopen maand werden uitspraken van de FED-leden door de markt als gematigd geïnterpreteerd, in hoofdzaak door de onduidelijkheid rond de impact van de economische politiek van president Trump. Daardoor werd de kans op een renteverhoging kleiner geschat. Op de laatste dag van de voorbije maand gaf FED-lid Dudley echter te kennen dat de centrale bank niet hoeft te wachten op de plannen van de Republikeinen om tot actie over te gaan.

 

4. Deviezen

De dollar verstevigde vooral in de eerste helft van de maand tegenover de euro (+1,6% in februari). Dat had te maken met de onzekerheden rond de verkiezingen in de eurozone, waar in Nederland en Frankrijk de peilingen de koppositie van de eurosceptische partijen bevestigde. De inschatting van de kans op renteverhoging in de VS vormde in eerste instantie een tegengewicht. De Australische dollar kende een sterke maand na beter dan verwachte economische cijfers en de evolutie van de grondstoffenprijzen. Dat laatste speelde ook een rol in het herstel van de munten uit de groeilanden.

 

5. Grondstoffen

De olieprijs is sinds december, toen de overeenkomst tot productiebeperking door de OPEC-producenten en een aantal niet-OPEC producenten werd afgesloten, opvallend stabiel rond een niveau van 55 USD per vat. Een hogere prijs lijkt niet in het belang van de producenten omdat dat zou leiden tot een grotere output van de schalie-olieproducenten in de VS. Uit recente cijfers blijkt trouwens dat de productie-inkrimping door OPEC van 890.000 vaten per dag bijna volledig werd gecompenseerd door een hogere output van die schalie-olieproducenten. De goudprijs zette zijn herstel van vorige maand voort, ondanks een sterkere dollar en de rentevooruitzichten van de Federal Reserve. De geopolitieke onzekerheden blijven het edele metaal ondersteunen. De overige grondstoffenprijzen gingen er licht op vooruit door het betere economische momentum wereldwijd, al blijft het aanbod groot.

 

MSCI indices: source MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.

Mail