vrijdag 22/11/2019

Top Header

Talen

Honderdjarige staatsobligaties? Risicovol voor de belegger!

Een hele reeks landen, waaronder België, heeft onlangs de looptijd van sommige obligaties verlengd naar een eeuw. Ook de Verenigde Staten spelen met die idee om op die manier te profiteren van de lage rentes.

Belastingplichtige of belegger

Vanuit het perspectief van een regering, en dus ook van de belastingplichtigen, is het initiatief zinvol. Voor beleggers liggen de zaken echter anders. Want wie voor een honderdjarige staatsobligatie van een bepaald land kiest, gaat ervan uit dat de politiek er stabiel zal blijven. Niemand heeft echter een glazen bol. Wie weet wat er in de komende vijf generaties allemaal zal gebeuren? In 1917, precies honderd jaar geleden dus, kon niemand voorspellen wanneer de Eerste Wereldoorlog zou stoppen. En dat de Bolsjewieken aan de macht zouden komen en 22 jaar later de Tweede Wereldoorlog zou uitbreken, kon toen ook niemand vermoeden.

Inflatierisico

Bovendien staan honderdjarige obligaties naar mijn gevoel altijd in het teken van inflatie. De geciviliseerdste manier om schulden in omvang te laten afnemen, is immers door handig gebruik te maken van het verwateringseffect van de inflatie. Die techniek pasten onze voorouders overigens al toe. Denk maar aan de monetaire alchemisten van keizer Constantijn of Filips de Schone. Ook het schandaal rond de Franse assignaten, de hyperinflatie van Weimar en de inbeslagnames van biljetten, zoals Operatie Gutt in 1944, passen in dat rijtje.

In Frankrijk bedraagt de inflatie over de volledige twintigste eeuw zowat 8%, de oorlogen meegerekend. In de Verenigde Staten lag de inflatie tussen 1913 (het jaar waarin de Federal Reserve werd opgericht) en 2013 telkens boven de 3%. Die inflatiecijfers liggen dus allemaal veel hoger dan wat een honderdjarige lening vermoedelijk zou hebben opgeleverd, als we rekening houden met de hedendaagse monetaire context waarvoor een (erg kortstondige!) desinflatie kenmerkend is. Voorzichtigheid is daarom geboden. Afspraak in 2117 voor het vervolg …

Mail