vrijdag 22/11/2019

Top Header

Talen

Mogelijke gevolgen brexit voor België en Belgische ondernemingen? [VIDEO]

Het is nog koffiedik kijken onder welke voorwaarden Groot-Brittannië de Europese Unie zal verlaten. Toch staat één ding vast: de impact zal aanzienlijk zijn, zowel voor de EU zelf als voor de bedrijven die er zijn gevestigd. Dus ook voor België. Het Verenigd Koninkrijk is immers onze vierde belangrijkste handelspartner. Wat staat ons concreet te wachten? En hoe kunnen we ons daarop voorbereiden?

Die vragen kwamen aan bod tijdens een infoavond die Bank Degroof Petercam organiseerde rond het thema "Brexit to enter the next phase, how can corporates stay ahead of the game". Ons panel bestond uit bedrijfsleiders die van gedachten wisselden met twee echte Europakenners, namelijk Herman Van Rompuy, oud-voorzitter van de Raad van Europa en voormalig eerste minister van België. En André Sapir, professor aan de Solvay Business School. Deze laatste was bovendien adviseur van zowel Romano Prodi als José Manuel Barroso, toen zij nog de Europese Commissie voorzaten.

Bekijk hier de twee korte video's (in het Engels) waarin onze twee gastsprekers hun visie uit de doeken doen.

Herman Van Rompuy

André Sapir

Mail