zaterdag 22/02/2020

Top Header

Talen

Naar waar gaat de dollar?

Chief Economist

Wisselkoersen inschatten is vaak een kunst op zich. Er spelen vele factoren zoals de economische situatie, het beleid van de centrale banken, politieke risico’s en het soms onvoorspelbare gedrag van financiële markten.

Een manier om de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro te benaderen, is de vergelijking te maken met het verschil in de reële rente. In de onderstaande grafiek tonen we enerzijds de eurodollar wisselkoers op de linkse as en anderzijds het verschil tussen de reële beleidsrente in de Eurozone en de Verenigde Staten op de rechtse as. De reële beleidsrente  wordt hier eenvoudig gedefinieerd als de nominale beleidsrente die de centrale bank hanteert min de inflatie. De redenering is dat een hogere reële rente in een land of regio ondersteunend werkt voor de munt in kwestie.

 

Financiële markten anticiperen op die beweging. Beleggers die geld willen verdienen, moeten dus hun huiswerk maken. Vandaag is het verschil in reële beleidsrente tussen beide regio’s verwaarloosbaar.  In die toekomst zal dat verschil hoogst waarschijnlijk oplopen in het voordeel van de VS. Wij anticipeerden hier al vroeger op en houden al veel langer een belangrijke positie in dollar aan.

Toch gingen we een goed jaar geleden niet mee met de verhalen dat de dollar snel pariteit met de euro zou bereiken. De reden hiervoor was dat we dachten de dollar al veel van zijn stijgingspotentieel gerealiseerd had. Dat bleek de juiste strategie. Vandaag zijn we nog altijd die mening toegedaan. We gaan dus niet zomaar uit van een verder appreciërende dollar. De grafiek suggereert dat het verschil in reële beleidsrente na verloop van tijd zou moeten oplopen tot 4% in het voordeel van de VS om een pariteit te rechtvaardigen. Ook in koopkrachttermen is de dollar vandaag redelijk duur. Trump zelf wil dan ook geen duurdere dollar omdat het de Amerikaanse concurrentiekracht ondermijnt.

Toch denken we dat de dollar al bij al sterk zal blijven op korte termijn. Er blijven dus opwaartse risico’s voor de munt. De Europese economie mag dan wel verbeteren, de politieke risico’s voor de muntunie blijven aanwezig. Ook de nieuwe, vooralsnog onduidelijke, initiatieven van Trump op het vlak van handel en belastingen zouden de munt nog duurder kunnen maken. Een goede inschatting van de dollar vereist dan ook dat we al die elementen op de voet blijven volgen.

Mail