donderdag 09/04/2020

Top Header

Talen

Monthly Market News

Investment Desk Analyst

Aandelen, obligaties, centrale banken, deviezen en grondstoffen: de essentie van de financiële actualiteit vatten we voor u samen in 5 kerncijfers. Lees hierna welke trends van januari 2017 u volgens onze expert Johan Gallopyn moet onthouden.

1. Aandelenmarkten

De laatste dagen van januari speelden de aandelenmarkten de winst die ze in de loop van de maand hadden bijeengesprokkeld, alsnog geheel (Europa) of gedeeltelijk (VS) kwijt. In de Verenigde Staten konden de markten weliswaar nog nieuwe records laten optekenen, terwijl de Dow Jones Industrial voor het eerst boven 20.000 punten kon afsluiten. De Emerging markets hielden beter stand, onder andere door de zwakkere dollar (MSCI Emerging Markets +2,9% in EUR). De markten bouwden in eerste instantie voort op de Trump rally van de maanden ervoor en vonden ook bevestiging in de gunstige macro-economische indicatoren. Over de verkiezingsbeloften, namelijk meer infrastructuurwerken en lagere belastingen, werd tot op heden weinig concreet bekendgemaakt. Toen bovendien de eerste effectieve maatregelen van president Trump eerder gericht bleken op protectionisme (terugtrekking uit Nafta) en isolationisme (inreisverbod vanuit bepaalde moslimlanden) verloor de Trump rally aan momentum. De bekendmakingen van de resultaten over het vierde kwartaal zijn intussen op gang gekomen. In de VS bedraagt de winstgroei tot dusver 4,2% tegenover hetzelfde kwartaal van vorig jaar, wat iets boven de verwachtingen uitkomt. De bedrijven geven weinig commentaar over de impact van de economische politiek van Trump, omdat ze de omvang, timing en uitwerking op dit ogenblik nog niet kunnen inschatten.  

 

2. Obligatiemarkten

De obligatierentes gingen vooral in Europa hoger. De bevestiging van de betere gang van zaken op economisch vlak speelt daarin een rol. Bovendien duwt ook de toenemende inflatie en inflatieverwachting de rente omhoog. Die hogere inflatie is het gevolg van de hogere olieprijs tegenover een jaar geleden. De kerninflatie (zonder het effect van de olieprijs) blijft vooralsnog laag. De inflatieverwachting is voor het eerst sinds lang ook opwaarts georiënteerd. Dat heeft te maken met signalen van opwaartse druk op de lonen in de Verenigde Staten en met de protectionistische maatregelen die president Trump zou kunnen aankondigen. Binnen Europa zien we een uiteenlopende evolutie van de rentes op overheidsobligaties van de verschillende landen. Voor de periferielanden zien we over het algemeen oplopende spreads. In Italië is dat het gevolg van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof over de nieuwe kieswet. Omdat de realisatie daarvan een van de belangrijkste doelstellingen was van de overgangsregering, kan president Mattarella beslissen om het parlement te ontbinden en om nog dit jaar vervroegde verkiezingen uit te schrijven. In Portugal is de 10-jarige rente boven 4% uitgestegen door de voortdurende bezorgdheid over de hoge schuldgraad. Spanje vormt de uitzondering op de regel met een stabiele spread tegenover Duitse obligaties: beleggers blijken binnen de periferie deze emittent te verkiezen boven de andere. Ook binnen de kernlanden vertonen de spreads een grotere divergentie: de 10-jarige rente voor Franse obligaties steeg boven 1% uit door electorale onzekerheden. België volgde die tendens. De spreads voor de bedrijfsobligaties namen gedurende de afgelopen maand iets af, en dat zowel voor de financiële als de niet-financiële emittenten.

 

3. Centrale banken en monetair beleid

De centrale banken van de grote economische blokken behielden het status quo in januari. In de Verenigde Staten gaat de marktconsensus er nog altijd van uit dat er in 2017 maar twee renteverhogingen zullen komen, terwijl de FOMC zelf rekening houdt met drie renteverhogingen. In de eurozone is de ‘tapering’ discussie voorlopig naar de achtergrond verdwenen, ook al bestaat er enige druk op de ECB door het oplopende algemene inflatiecijfer. Er mag worden verwacht dat de afbouw van het aankoopprogramma voor obligaties na de zomer opnieuw op het voorplan zal treden. In Japan verhoogde de centrale bank weliswaar de groeivooruitzichten, maar de verwachting voor inflatie voor dit en volgend jaar bleef ongewijzigd.

 

4. Deviezen

Na de rally op het einde van vorig jaar, die de USD bijna tot pariteit met de euro deed stijgen, moest de Amerikaanse munt in januari terrein prijsgeven (-2,2%). Nadat eerder al China in het vizier werd genomen door de vermeende manipulatie van zijn munt, verklaarde Trump afgelopen maand dat de USD ‘te duur’ is. Bovendien verklaarde het hoofd van de National Trade Council dat de euro ruimschoots ondergewaardeerd was. Dat alles kan erop wijzen dat de Trump-administratie de muntbeleid zou kunnen gebruiken als hefboom in de handelsrelaties. De zwakkere USD betekende winst voor de andere dollarmunten, onder andere geruggensteund door de sterkere grondstoffenprijzen. Door de lager dan verwachte inflatie zou de Australische centrale bank toch nog tot een nieuwe renteverlaging kunnen beslissen.

 

5. Grondstoffen

De olieprijs bleef na de hectische maanden ervoor vrij rustig in januari. Het is afwachten of de afgesproken productiebeperkingen er effectief komen, maar de eerste signalen wijzen inderdaad in die richting. De industriële grondstoffenprijzen gingen opnieuw hoger na de correctie die ze in december doormaakten. De goudprijs kon opnieuw boven 1.200 USD/ons uitstijgen (+5,2%) door de zwakkere dollar. De trend van stijgende rente heeft momenteel weinig impact omdat ook de inflatie en inflatieverwachting toeneemt.

 

MSCI indices: source MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.

Mail