dinsdag 31/03/2020

Top Header

Talen

Quarterly Economic Outlook – Januari 2017

Chief Economist

Vertrouwensindicatoren geven aan dat het economische momentum verbetert. Tegelijkertijd heeft de onzekerheid rond het economische beleid zeer hoge niveaus bereikt. En dat doet twijfels rijzen over de duurzaamheid van het huidige optimisme.

  • Het wereldwijde economische vertrouwen is sinds vorige zomer aan het stijgen. Basiseffecten die gepaard gaan met de eerdere stijging van de grondstoffenprijzen, sturen de inflatie de hoogte in. Daardoor wordt de eerdere desinflatoire trend verbroken. De financiële markten zijn in dezelfde richting geëvolueerd met in het algemeen, een positieve evolutie van de aandelenkoersen en de rentevoeten.
  • Er is een toenemend politiek bewustzijn dat het begrotingsbeleid een belangrijkere rol zou moeten spelen om het herstel te ondersteunen. Maar dat is nog altijd gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het wordt immers opnieuw een uitdagend politiek jaar voor Europa. En in de VS is heel wat onzekerheid rond de implementatie van het fiscale beleid van Trump.
  • De volatiliteit op de financiële markten mag dan wel zeer laag zijn, de onzekerheid rond het economische beleid is fors gestegen. Er zijn met andere woorden heel wat belangrijke risico’s voor het huidige positievere groeimomentum, zoals Trump die zijn beloftes niet kan waar maken, de onhoudbare kredietgroei in China of meer politieke instabiliteit in de eurozone.

Klik hier om de volledige versie in pdf te lezen.

Mail