zaterdag 23/03/2019

Top Header

Talen

De risico's voor Bitcoin in 2017

De beste deviezenbelegging van 2016 komt uit een verrassende hoek. Neen, het is niet de Braziliaanse real, die na de impeachment van president Rousseff enorm in waarde steeg t.o.v. de euro en het jaar een goede 20% hoger eindigde. Het is evenmin de Russische roebel, die ook apprecieerde met zo’n 20% doordat de olieprijs tekenen vertoonde van stabilisatie, de Russische economie het einde van de recessie in zicht kreeg en Donald Trump verkozen werd tot 45ste president van de VS. Het is de bitcoin, de befaamde digitale munt die gebruik maakt van cryptografie en een gedecentraliseerd peer-to-peer netwerk om transacties te verifiëren. De virtuele munt steeg met maar liefst 130% in 2016.

Waarom deze prijsstijging in 2016?

De bitcoin noteerde op het einde van 2013 al aan erg hoge niveaus: één bitcoin piekte toen op meer dan 800 euro terwijl de virtuele munt 2013 startte aan een prijs van 80 euro. Na een cyberaanval in het begin van 2014 begon de munt aan een daling tot de prijs stabiliseerde op 200 euro. De munt noteerde boven de kaap van 1000 euro bij het begin van het nieuwe jaar. Sindsdien is de bitcoin terug in vrije val. Op het eerste zicht zijn er verschillende redenen waarom de munt in 2016 zo gestegen is in waarde.

Ten eerste is de prijs voor bitcoin bepaald door vraag en aanbod, zoals op elke andere markt. De vraag is gestimuleerd door een hogere aanvaarding van de bitcoin als betalingsmiddel door online winkels en bedrijven. Het aanbod wordt op zijn beurt beperkt doordat de bitcoin virtueel gedolven moet worden (de zogenaamde mining) en dit gebeurt door het inzetten van de rekenkracht van computers. De beloning die delvers krijgen (in de vorm van bitcoins) ter compensatie voor het inzetten van hun computerkracht neemt af naarmate het aanbod van de munt toeneemt zodat de totale hoeveelheid bitcoins in omloop begrensd wordt.

Ten tweede werken internationale kapitaalcontroles op traditioneel geld ook in het voordeel van de bitcoin. Het belangrijkste voorbeeld vinden we waarschijnlijk in China. Door haar gedecentraliseerd beheer ontsnapt de bitcoin aan zulke controles. Bovendien lijken allerlei vormen van kapitaalcontroles in opmars elders in de wereld, zoals de maatregelen die door Donald Trump zijn voorgesteld om de transfers die migranten naar hun land van herkomst sturen in te perken.

Een derde factor zijn de maatregelen die wereldwijd worden genomen om corruptie, terrorisme en andere transacties gerelateerd aan illegale activiteiten tegen te gaan. Zo zagen we in november in Indië dat de grootste biljetten in omloop nietig verklaard werden. Door de afwezigheid van een publieke controle en een zekere mate van anonimiteit biedt bitcoin een alternatieve manier van betalen aan voor dit soort transacties.

Ten slotte is er de speculatieve vraag: bitcoins worden gekocht en verkocht met de hoop op winst na een prijsstijging. Het soepele monetaire beleid van centrale banken en de daarbij horende lage rentevoeten heeft investeerders en speculanten gestimuleerd om op zoek te gaan naar alternatieve, meer risicovolle beleggingen zoals de bitcoin.

Speculatieve zeepbel met interessante technologie

Ondanks de toenemende aanvaarding van de bitcoin, de invoering van kapitaalcontroles en anti-corruptiemaatregelen voor traditioneel geld, lijkt de huidige rally desondanks toch eerder gedreven door pure speculatie. De kapitaalcontroles en anti-corruptiemaatregelen zijn dan misschien wel meer naar de voorgrond getreden in 2016, ze zijn echter niet nieuw en vallen moeilijk te rijmen met de enorme appreciatie van het voorbije jaar.

Om van echt geld te spreken, wordt er bovendien vooropgesteld dat een munt vooraleerst moet dienen als transactiemiddel. Hoewel er sprake is van een bredere aanvaarding blijft de mogelijkheid om met bitcoin te betalen relatief beperkt.

Ten tweede moet geld  dienen als rekenmiddel. Hoewel er op continue basis prijzen beschikbaar zijn voor bitcoin (uitgedrukt in euro of dollar) kunnen sterke waardeschommelingen de functie als rekenmiddel ondermijnen.

Ten derde moet geld ook dienen als oppotmiddel. Deze functie wordt ook gehinderd door de sterke prijsschommelingen en bovendien heeft de bitcoin te kampen met een vertrouwensprobleem. Elke mogelijke volgende cyberaanval kan zorgen voor een nieuwe crash, zoals in 2014 het geval was.

De rally in 2016 leek daarom geen lang leven beschoren. Dat gezegd zijnde, de achterliggende technologie blijft wel interessant voor andere toepassingen. Beleggers met enige risico-aversie kijken daarom beter naar de traditionele munten voor hun deviezenbeleggingen in 2017.

Mail