zaterdag 28/03/2020

Top Header

Talen

Monthly Market News

Investment Desk Analyst

Aandelen, obligaties, centrale banken, deviezen en grondstoffen: de essentie van de financiële actualiteit vatten we voor u samen in 5 kerncijfers. Lees hierna welke trends van december 2016 u volgens onze expert Johan Gallopyn moet onthouden.

1. Aandelenmarkten

Na de Trump-rally die de Amerikaanse aandelenmarkt in de maand november meemaakte, was in december de Europese markt aan de beurt met een stijging van bijna 7% (MSCI EMU : +6,9%). De achtergebleven Europese indexen konden het jaar 2016 dankzij de eindejaarsrally toch nog positief afsluiten. De Amerikaanse Dow Jones strandde op een paar punten van de 20.000-puntengrens. De Amerikaanse markten werden nog steeds hoger gestuwd door de verwachting van hogere bedrijfswinsten die een extra impuls kunnen krijgen van de economische politiek van toekomstige president Trump. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat die positieve impact wellicht nog niet in 2017 voelbaar zal zijn voor de bedrijven, terwijl ze ondertussen wel af te rekenen hebben met een dure dollar. De hoge dollarkoers zal dan weer in het voordeel spelen van Europese bedrijven en de stijging van de munt in de afgelopen maand was samen met de bevestiging van de monetaire politiek van de ECB, het vermijden van een politieke crisis na het referendum in Italië en degelijke economische cijfers, de motor van de sterke Europese beursprestatie in december. De Emerging markets waren vrij zwak door de dure dollar (hun schulden worden vaak uitgedrukt in die munt) en de vooruitzichten voor een hogere rente in de VS in 2017.

 

2. Obligatiemarkten

De divergentie in monetaire politiek tussen de Verenigde Staten en de eurozone weerspiegelt zich op de obligatiemarkt. De rentes op de 10-jarige obligaties van de VS en Duitsland hebben gewoonlijk een sterk gelijklopende evolutie, maar nu is de spread tussen beide opgelopen tot een recordniveau van 240 basispunten. De Europese Centrale Bank verlengde tijdens haar meeting de monetaire stimulus, terwijl de Amerikaanse centrale bank haar kortetermijnrente (zoals verwacht) verhoogde en voor 2017 een iets minder soepel beleid in het vooruitzicht heeft dan ervoor. De Amerikaanse obligatierente steeg nog wat verder in december, wat het totaal van de voorbije drie maanden op nagenoeg een vol procentpunt brengt. De Europese obligatierente kalfde in de tweede helft van de maand opnieuw wat af. Dat was ook het geval voor de periferielanden van de eurozone, die de voorbije maand nochtans het ‘neen’ van het Italiaanse referendum en de reddingsactie van de Banca Monte dei Paschi di Siena te verwerken kregen. Beide elementen waren evenwel geen verrassing voor de marktparticipanten. De spreads voor de bedrijfsobligaties bleven gedurende de afgelopen maand zeer stabiel, inclusief voor de financiële emittenten die geen last hadden van de problematiek van de Italiaanse banken.

 

3. Centrale banken en monetair beleid

De langverwachte verhoging van de kortetermijnrente (+ 25 basispunten) in de VS werd in december realiteit. Het is meteen de eerste en enige renteverhoging in 2016. In haar vooruitzichten wijzigde de centrale bank de verwachting van twee naar drie renteverhogingen in 2017. Zoals steeds zal de Fed rekening houden met de economische realiteit, zoals ze dat ook in 2016 deed. Een onzekere factor blijft de impact die het economische beleid van president-elect Trump zal hebben. Eind 2015 voorzag de centrale bank vier renteverhogingen voor het afgelopen jaar, maar tegenvallende groeicijfers in eigen land, onrust op de financiële markten in China en verrassingen zoals de uitslag van het Brexit-referendum beslisten er anders over. In Europa werd de monetaire stimulering voortgezet door het aankoopprogramma voor obligaties te verlengen tot eind 2017. Het maandelijkse bedrag werd weliswaar van 80 naar 60 miljard euro bijgestuurd. De voorkeur voor ‘tijdspanne’ boven ‘omvang’ werd door de markt gezien als een signaal dat de ECB nog lange tijd in de markt aanwezig zal blijven.

 

4. Deviezen

De USD verstevigde verder in december tot 1,03 EUR, het hoogste niveau sinds begin 2013, waardoor de pariteit wel heel dichtbij komt. De stijging van de dollar over de laatste drie maanden is daarmee opgelopen tot een indrukwekkende 6,1% en heeft alles te maken met de divergente  monetaire politiek van de centrale banken in beide regio’s. De verkiezing van Donald Trump tot president en de fiscale stimuli (infrastructuurwerken, belastingverlaging) die onder zijn beleid hoogstwaarschijnlijk zullen worden doorgevoerd, heeft die divergentie nog geaccentueerd. De Noorse kroon verloor licht terrein (-0,7% tegenover de euro) nadat de centrale bank de rente ongewijzigd liet. De rentepolitiek zit geprangd tussen lage inflatie en zwak ondernemersvertrouwen enerzijds en snel stijgende huizenprijzen anderzijds.

 

5. Grondstoffen

Na de koersstijgingen van de maanden ervoor moesten de industriële metalen wat terrein prijsgeven in december (GSCI Industrial Metals -4,9% in USD). De renteverhoging door de Federal Reserve had slechts een beperkte invloed, want de normalisering van het renteniveau kan worden gezien als een bevestiging van de stevigere fundamenten van de economie. De goudprijs had meer te lijden onder de stijgende rente en rentevooruitzichten, ook al worden de inflatievooruitzichten wat opwaarts bijgesteld. De versteviging van de USD betekent ook een tegenwind voor het edele metaal. De olieprijs sloot 2016 af tegen de hoogste koersen van het jaar. De overeenkomst van eind november tussen OPEC en niet-OPEC landen om de productie te beperken, treedt vanaf 1 januari effectief in werking. De doelstelling is om de productie met 1,8 miljoen vaten per dag in te krimpen, waarvan Saoedi-Arabië het grootste deel voor zijn rekening zal nemen. Het zal weliswaar nog enige tijd duren vooraleer kan worden vastgesteld of de producenten zich ook aan de gedane beloften houden.

 

MSCI indices: source MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.

Mail