zondag 24/03/2019

Top Header

Talen

Met Trump is onzekerheid troef voor groeilanden

In tegenstelling tot onze verwachtingen zal Trump de 45ste president van de VS worden. Maar wat betekent dit voor opkomende landen? Als we de geopolitieke gevolgen even buiten beschouwing nemen, dan lijkt de voornaamste impact van een Trump presidentschap te komen van een nieuw handelsbeleid. In anticipatie hebben financiële markten de risico’s voor opkomende markten proberen in te prijzen. Dit was met name duidelijk in de wisselmarkten, waarin o.a. de Mexicaanse peso enorm gedeprecieerd is ten opzichte van de voornaamste andere munten nadat de resultaten van de verkiezingen bekend werden.

Wat het toekomstige handelsbeleid van de VS betreft is het voornaamste risico een beweging naar meer protectionisme. Donald Trump heeft meermaals beloofd om de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA) te herzien, hoewel dit verre van eenvoudig zal zijn gegeven de sterke integratie van de Mexicaanse, Amerikaanse en Canadese economieën. Van de groeilanden is Mexico waarschijnlijk het zwaarste blootgesteld aan een wijziging in het Amerikaanse handelsbeleid. De Mexicaanse export naar de VS is goed voor meer dan 80% van de totale Mexicaanse export en komt overeen met ongeveer een kwart van het Mexicaanse BBP. De concurrentie van Chinese importen was een ander belangrijk punt in de voorafgaande electorale campagne. De importen van Mexico en China alleen al zijn goed voor een kwart van alle importen van de VS. In tegenstelling tot Mexico heeft China een beter gediversifieerde exportmarkt, waarbij exporten naar de VS voor minder dan 20% van de totale Chinese import tellen. Het is in elk geval onwaarschijnlijk dat Trump onmiddellijk de 35% en 45% importtarieven zal doorvoeren voor respectievelijk Mexico en China. Andere multilaterale handelsverdragen zoals TPP en TTIP zijn voorlopig van de tafel. Het is ook waarschijnlijker geworden dat China het label zal krijgen van wisselkoersmanipulator in de toekomst. Dit zou opmerkelijk zijn, aangezien de Chinese yuan eerder overgewaardeerd is dan ondergewaardeerd (meer details hier).

Naast de groeivertraging in China, de zwakte in grondstofprijzen en de voortdurende renteverhogingscyclus van de Fed, betekent een Trump presidentschap een bijkomend risico voor groeilanden.  Dit gezegd zijnde, de concrete invulling van zijn beleid blijft nog een vraagteken. Veel zal afhangen van de samenstelling van zijn kabinet, de samenwerking met het Congres en de relatie met internationale partners. Op het moment blijft dus onzekerheid troef voor groeilanden.

Mail