zaterdag 23/03/2019

Top Header

Talen

De Chinese munt, de nieuwe reservemunt van het IMF

Vanaf 1 oktober 2016 maakt de Chinese renminbi (RMB) deel uit van de lijst van munten met speciale trekkingsrechten (Special Drawing Rights of SDR) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Op het eerste zicht lijkt dit een gebeurtenis waarvan enkel de technocraten van het IMF wakker liggen. Maar hoewel deze gebeurtenis eerder van symbolisch belang is, biedt de inclusie van de RMB en gelijkaardige initiatieven het potentieel om de stabiliteit van het internationale monetaire systeem te verstevigen. Deze gebeurtenis is daarom niet enkel belangrijk voor de China, maar ook voor de globale economie.

Een symbolische erkenning

Wat zijn deze SDR? Het zijn speciale trekkingsrechten beheerd door het IMF, waarvan hun nut erin bestaat een gemeenschappelijke basis van betaling te hebben, onafhankelijk van wisselkoersschommelingen en zonder een bepaald land te bevoordelen door de munt van dat land als internationale standaard te zetten. De waarde van de SDR staat in directe relatie met de onderliggende mand van munten, zijnde: de USD, het GBP, de JPY en de EUR. Vanaf vandaag zal de RMB ook toegevoegd worden aan deze mand. Voor China is dit belangrijk omdat de toetreding een symbolische erkenning vormt van haar inspanningen om te integreren in de internationale financiële markten en bijgevolg ook de globale economie. Centraal hierin stonden de inspanningen van China om haar wisselkoers in grotere mate te laten bepalen door marktwerking en het geleidelijk openstellen van haar kapitaalrekening. Deze initiatieven werden bovendien genomen in een moeilijke economische context, waarin de Chinese beleidsmakers de steeds tragere economische groei trachten te stimuleren met soepel monetair beleid.

Het trilemma van de internationale economie leert ons dat deze elementen niet los van elkaar te zien zijn. Indien de Chinese beleidsmakers haar onafhankelijk monetair beleid willen houden en ze bovendien haar kapitaalrekening willen openstellen, dan dienen ze ook de flexibiliteit van de RMB te aanvaarden. Bovendien is deze flexibiliteit wenselijk vanuit het oogpunt van het IMF: de SDR reserves dienen gediversifieerd te zijn en de RMB schaduwt daarom liever niet volledig het pad van de Amerikaanse dollar.

Een internationale munt... of toch bijna

Afgezien van het symbolische belang is de directe impact van de toetreding voorlopig beperkt. Het is niet noodzakelijk dat alle centrale banken de SDR samenstelling moeten volgen in hun allocatie van reserves. Enkel de allocatie van de reserves van het IMF en de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) heeft hier een direct gevolg van. Bovendien zijn de kapitaalstromen naar China al toegenomen in anticipatie van het evenement, mede ondersteund door andere initiatieven die Chinese beleidsmakers hebben ondernomen het afgelopen jaar. Deze instromen hebben een tegenwind kunnen bieden voor de structurele depreciërende trend waarin de RMB zich momenteel in bevindt. Bovendien is er meer nodig om een de facto internationale munt te worden naast de goedkeuring van het IMF. Om de status van een echte internationale reservemunt te hebben, zijn er immers enkele criteria die moeten vervuld zijn. Naast een officiële en institutionele erkenning, dient het land van de munt van economisch belang  te zijn op wereldschaal. Gegeven dat de Chinese economie één van de grootse (naast de Amerikaanse) ter wereld is, is deze voorwaarde ontegensprekelijk voldaan. Een ander criterium is de aanwezigheid van economische en financiële stabiliteit. Hoewel de Chinese economie de laatste maanden enkele tekenen gaf van stabilisering, zit de herinnering van de turbulentie op de Chinese aandelenmarkten in 2015 nog vers in het geheugen. Een ander criterium dat onvervuld blijft is het bestaan van diepe, open en voldoende gereguleerde kapitaalmarkten. De RMB heeft m.a.w. nog belangrijke hindernissen te overbruggen.

Door al deze uitdagingen is de inclusie van de Chinese munt tot het selecte clubje van de SDR-munten slechts een symbolische mijlpaal voor China, de stabiliteit van het internationale monetaire systeem en de globale economie. Initiatieven zoals deze bieden wel het institutionele kader om een potentiële integratie van China in de globale economie verder te zetten in de toekomst. De toetreding kan daarom gezien worden als een stap in de richting van een multipolaire wereld.

Mail