vrijdag 21/02/2020

Top Header

Talen

Monthly economic outlook

Chief Economist

Onze wereldwijde vertrouwensindicator geeft aan dat de groei al bij al gematigd blijft, in lijn met het jongste rapport van het IMF. Niettemin zien we de afgelopen maanden prille maar bemoedigende tekenen van verbetering. Zelfs met de huidige lage grondstoffenprijzen zullen basiseffecten de totale inflatie de komende kwartalen hoger stuwen. Het vooruitzicht van een mogelijke OPEC deal eind november kan deze evolutie nog ietwat versterken. De onderliggende inflatie blijft in de meeste ontwikkelde landen voorlopig gematigd en onder de doelstellingen. Dat betekent dat het monetair beleid voorlopig soepel zal blijven, ook al komt een tweede renteverhoging in de VS stilaan dichterbij.

In eerdere blogposts hadden we het over de noodzaak van een soepeler begrotingsbeleid. In een situatie van een liquiditeitsval zal dit veel doeltreffender blijken om de output gap te dichten, zeker in Europa en Japan. Indien dit goed ingevuld zou worden, kan dit zich vertalen in sterkere economische groei en hogere inflatiecijfers. Voorlopig blijven de verklaringen echter vaag, wat erop wijst dat de echte toepassing ervan tijd kan vergen en dat de bedragen beperkt blijven. Over het algemeen is er een consensus aan het groeien dat extra monetaire versoepeling minder efficiënt is in het huidige klimaat van rentevoeten rond het nulpunt. Bovendien lijken de monetaire beleidsmakers meer oog te hebben voor de bezorgdheden van de financiële sector. Dat wordt bijvoorbeeld aangetoond aan de hand van de meest recente beleidsmaatregelen in Japan. Anderzijds lijken alle verklaringen over de ECB die haar aankoopprogramma zou beginnen afbouwen, voorbarig. Zoals de zaken er momenteel voorstaan, staat de ECB klaar om het huidige programma van €80 miljard per maand te verlengen, misschien tot september volgend jaar. Intussen bevestigen meer en meer berichten dat het Brexit proces moeilijk en lang zal zijn.

Voor onze meer gedetailleerde regionale economische vooruitzichten, klik hier.

Mail