zaterdag 04/04/2020

Top Header

Talen

Monthly Market News

Investment Desk Analyst

Uw maandelijkse afspraak met de financiële markten. Wat waren tijdens de voorbije maand de belangrijkste trends voor aandelen, obligaties, munten en grondstoffen, en wat heeft de markten in beweging gezet? Ontdek in één oogopslag de meest opvallende evoluties in deze overzichtelijke analyse.

1. Aandelenmarkten

Een positief kwartaal met een zenuwachtig staartje. De lage volatiliteit die we vorige maand aanstipten, bleef inderdaad niet voortduren. Enerzijds als gevolg van de geplande vergaderingen van de centrale banken in de loop van de maand, anderzijds door de problematiek rond Deutsche Bank. De koers van Deutsche Bank daalde tot het laagste niveau in dertig jaar, nadat de bank een boete van 14 miljard USD had gekregen van de Amerikaanse justitie voor haar aandeel in het verkopen van hypotheekproducten die tot de financiële crisis van 2008 leidden. Door die monsterboete ging de markt de al zwakke kapitaalstructuur van de bank als een systemisch risico beschouwen. Temeer omdat de Duitse overheid niet bereid zou zijn om hulp te bieden als dat nodig zou blijken. Na onbevestigde berichten dat een schikking zou worden getroffen voor ‘slechts’ 5,4 miljard USD, kon de koers licht herstellen. De banksector had het ook nog moeilijk nadat Commerzbank een nieuw herstructureringsplan en het schrappen van het dividend aankondigde. Over de afgelopen maand bleven de markten per saldo nagenoeg ongewijzigd. Opvallend is wel dat de eurozone (MSCI EMU +6,6% in het derde trimester) sinds de Brexit beter presteerde dan de meeste andere markten. Sinds het begin van het jaar hinkt de prestatie echter nog altijd achterop.

 

2. Obligatiemarkten

In het begin van de maand werden de Europese obligatiemarkten even opgeschrikt door de beslissing van de ECB om nog geen verlenging van het aankoopprogramma voor obligaties aan te kondigen. Op de obligatiemarkt volgde een kleine verkoopgolf, met een Duitse 10-jarige rente die even steeg tot +0,07%. Die rente viel nadien weer terug onder nul, mede als gevolg van de rentebeslissingen van zowel de Amerikaanse als de Japanse centrale banken. De evolutie in de periferielanden was de afgelopen maand uiteenlopend. Positieve uitschieter was Spanje, waar de 10-jarige rente een historisch dieptepunt bereikte van 0,88%. Dat is een gevolg van enerzijds de betere economische fundamentals van het land, en anderzijds de toegenomen kans dat er eindelijk een regering kan worden gevormd. Het verrassende ontslag van de partijvoorzitter van de socialistische PSOE, die tot nu toe dwars lag om in een coalitie te stappen met de Conservatieve PP, zou hiertoe een opening kunnen bieden. De Portugese rente steeg daarentegen verder tot 3,33%. De mogelijke ratingverlaging (beslissing op 21 oktober) en de impact ervan op de mogelijkheid voor de ECB om de obligaties aan te kopen, speelt nog altijd een rol. Italië bleef ook achter met het oog op het constitutioneel referendum (op 4 december) en opiniepeilingen die - ook hier - wijzen op een nek-aan-nek race. Een ruim gedeelte (1/3) van de kiezers is bovendien nog onbeslist. De spreads voor bedrijfsobligaties werden wat wijder. Dat was het geval voor de niet-financiële emittenten, maar meer uitgesproken voor de financiële emittenten.

 

3. Centrale banken en monetair beleid

De centrale banken van de drie grote regio’s hielden de afgelopen maand vergaderingen waarop het monetair beleid kon worden bijgesteld. De ECB en de Federal Reserve hielden het bij een status quo, alleen de Bank of Japan ging effectief tot actie over. Tegen de verwachting in verlengde de ECB het aankoopprogramma voor obligaties niet. De centrale bank wil eerst de doeltreffendheid ervan toetsen en verdere mogelijkheden van dat programma onderzoeken. De ECB blijft wel neigen naar verdere monetaire versoepeling, al zal dat wellicht niet meer gebeuren door verlaging van de rente. De Fed ziet de economie verder in de juiste richting evolueren en de markt gaat nu in meerderheid uit van een renteverhoging in december. De Federal Reserve paste wel haar verwachting neerwaarts aan voor het pad dat de rente volgens haar inschatting op langere termijn zal volgen. Die verwachting stemt daardoor alleen maar meer overeen met de anticipaties van de markt. De Japanse centrale bank hield de kortetermijnrente en haar aankoopprogramma van effecten weliswaar onveranderd, maar zette de versoepeling wel voort door nu als bijkomende doelstelling de 10-jarige rente onder de 0% te houden tot de inflatiedoelstelling van 2% duurzaam wordt overschreden.

 

4. Deviezen

Nadat vorige maand even een heropflakkering van het GBP kon worden opgetekend, moest de Britse munt in september opnieuw achteruit (-1,9% tegenover de EUR). De economie hield beter stand dan verwacht na het Brexit-referendum, wat de verwachting creëerde dat de Bank of England verdere renteverlagingen na die van begin augustus ‘on hold’ zou plaatsen. De BoE laat die mogelijkheid echter uitdrukkelijk open, omdat het risico op groeivertraging vooral afkomstig is van de bedrijven en niet zozeer van de consumenten. Daarnaast lijken de posities aan beide zijden te worden ingenomen om op een ‘harde Brexit’ af te stevenen. Het GBP staat al ruim 17% lager dan begin dit jaar en benadert de laagste koersen sinds 2013. De JPY ging erop vooruit, nadat de Japanse centrale bank de rente onveranderd liet. En dat terwijl sommige analisten net uitgingen van een verdere verlaging ervan. De Noorse kroon verstevigde door de hogere olieprijs en de signalen van de centrale bank dat er dit jaar wellicht geen verdere renteverlaging komt.

 

5. Grondstoffen

De olieprijs ging in september opnieuw hoger (+4,3% in USD). In de loop van de maand maakte het International Energy Agency nochtans gereduceerde verwachtingen voor de vraag in 2017 bekend, een gevolg van de wereldwijd tragere groei. Maar de aankondiging van OPEC- en niet-OPEC-producenten om de productie niet alleen te bevriezen maar ook te beperken (tot 32,5 miljoen vaten per dag tegenover 33,2 miljoen vaten per dag in augustus), kwam als een verrassing. De beperking moet op 30 november nog worden bekrachtigd. Ondertussen dienen nog precieze afspraken te worden gemaakt over hoeveel elk lid zal moeten inkrimpen. Zekerheid dat de productie ook effectief zal worden beperkt, is er op dit ogenblik dus nog niet. De industriële grondstoffen konden in de afgelopen maand eveneens terrein winnen, nadat economische gegevens van China aantoonden dat de industriële sector tijdens de voorbije maanden is gestabiliseerd.

 

MSCI indices: source MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.

Mail