zondag 29/03/2020

Top Header

Talen

Monthly Market News

Investment Desk Analyst

Uw maandelijkse afspraak met de financiële markten. Wat waren tijdens de voorbije maand de belangrijkste trends voor aandelen, obligaties, munten en grondstoffen, en wat heeft de markten in beweging gezet? Ontdek in één oogopslag de meest opvallende evoluties in deze overzichtelijke analyse.

 

1. Aandelenmarkten

De maand augustus bracht geen grote bewegingen voor de aandelenmarkten, die het herstel van de vorige maand konden consolideren. De positieve uitschieters  waren de Emerging markets, en meer bepaald de Aziatische markten (MSCI Asia + 4,0% in EUR), waar signalen van beterschap voor de Chinese economie de mark ondersteunden. Een ander kenmerk van de markten was de lage volatiliteit. De traditioneel rustige zomerperiode zal daar ongetwijfeld voor iets tussen zitten. Daarnaast blijken de beleggers de huidige situatie met lage maar aanhoudende groei met te verwaarlozen inflatie niet als ongunstig in te schatten, althans zolang de centrale banken hun politiek van monetaire stimulering voortzetten. Richtinggevend nieuws was er evenmin op macro-economisch vlak, waar afwisselend meevallende (bijvoorbeeld de orders voor duurzame goederen in de Verenigde Staten) en tegenvallende (bijvoorbeeld de IFO-indicator in Duitsland) cijfers werden bekendgemaakt. In het Verenigd Koninkrijk lijken de indicatoren, na een initiële dip onmiddellijk na de Brexit-stemming, zich opnieuw in positieve zin te ontwikkelen . Politieke onzekerheden blijven latent aanwezig (zie ook hierna), maar niet in die mate dat ze het marktsentiment bepalen. Een kenmerk van lage volatiliteit is dat ze meestal niet blijft voortduren.

 

2. Obligatiemarkten

De rente op Europese overheidsobligaties bleef vrij stabiel en ging per saldo iets hoger over de maand voor de kernlanden. De spreads voor de periferielanden werden nog wat nauwer, maar slechts in beperkte mate. De periferielanden zijn nog altijd geen toonbeeld van stabiliteit, want elk land kampt met moeilijke vooruitzichten. In Italië wordt voor het einde van het jaar een constitutioneel referendum gehouden wat eigenlijk zal neerkomen op een vertrouwensstemming voor eerste minister Renzi. In Spanje zijn de partijen er nog altijd niet in geslaagd om een regering te vormen. Uittredend premier Rajoy is er in twee stemmingen niet in geslaagd om het vertrouwen van het parlement te winnen. Indien de partijen niet voor eind oktober een nieuwe regering kunnen samenstellen, dan volgen eind december de derde verkiezingen in een jaar tijd. Portugal ging tegen de trend van lagere rentes in: de 10-jarige rente steeg zelfs opnieuw boven 3% uit tegenover 2,69% midden augustus. Het laatste ratingbureau dat nog een ‘investment grade’ rating voor het land had, kondigde aan die rating misschien te herzien. Een ‘investment grade’ rating is een voorwaarde om te kunnen deel uitmaken van het obligatieaankoopprogramma van de ECB. De bedrijfsobligaties kenden weer een gunstige maand met afnemende spreads. Het aankoopprogramma van de ECB is nog steeds in werking. Dit staat enigszins in contrast met de kostprijs voor de indekking van een wanbetaling van een emittent van bedrijfsobligaties (via credit default swaps), die niet in dezelfde mate gedaald is.

 

3. Centrale banken en monetair beleid

Zoals verwacht, heeft de Bank of England begin augustus een reeks stimuleringsmaatregelen genomen. Naast een renteverlaging met 25 basispunten tot 0,25% werd ook een obligatie-aankoopprogramma van overheids- en (niet-financiële) bedrijfsobligaties aangekondigd. Door de beter dan verwachte economische cijfers in het Verenigd Koninkrijk op het einde van de maand zou – indien bevestigd – de centrale bank bijkomende stimuli voorlopig kunnen ‘on hold’ plaatsen. De centrale banken in Australië en Nieuw-Zeeland verlaagden in de loop van de voorbije maand de richtinggevende rentes, telkens met 25 basispunten naar respectievelijk 1,5% en 2,0%. Zowel de Europese, Amerikaanse als Japanse centrale banken hebben in de loop van de maand september vergaderingen gepland. Voor de Verenigde Staten blijft de markt uitgaan van één renteverhoging voor het einde van het jaar, misschien deze maand maar in december is waarschijnlijker. Voor Japan wordt uitgekeken of de centrale bank onder een of andere vorm het helikoptergeld zal toepassen; iets wat tot dusver door de overheden altijd is ontkend.

 

4. Deviezen

Het GBP verzwakte tegenover de EUR per saldo nog licht over de afgelopen maand, maar kon sinds midden augustus de neerwaartse trend in positieve zin ombuigen. Een aantal economische indicatoren laat een duidelijke verbetering zien na de initiële val onmiddellijk na het Brexit-referendum. Een element in die verbetering is net de verzwakking van het GBP die de export ten goede komt. Een andere reden voor de plotse opvering van het GBP is de ommekeer van posities van speculanten die op een verdere daling rekenden. De USD schommelde heel de maand tussen 1,11 en 1,135 tegenover de EUR, maar eindigde per saldo onveranderd.

 

5. Grondstoffen

Na een forse duik de vorige maand gingen de olieprijzen in augustus opnieuw fors hoger (brent +10,8% in USD). In de loop van de maand werd zelfs even opnieuw een niveau van 50 USD per vat bereikt, terwijl in het begin van de maand nog 40 USD werd betaald. Berichten over een nieuwe poging van OPEC en niet-OPEC producenten om eind september tot een bevriezing van de productie te komen, worden gezien als de motor achter deze opvering. Van dergelijke bevriezing wordt weinig impact verwacht op de effectieve productie, maar het psychologische effect ervan kan de markt ondersteunen. De goudprijs verloor terrein omdat beleggers minder nood hadden aan vluchthavenbeleggingen en omdat de waarschijnlijkheid van een renteverhoging in de Verenigde Staten vóór het einde van het jaar toeneemt.

 

MSCI indices: source MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.

Mail