dinsdag 31/03/2020

Top Header

Talen

Monthly Economic Outlook

Chief Economist

De conferentie van Jackson Hole stelde dit jaar eerder teleur omdat er maar weinig ruimte bleek voor creatievere beleidsoplossingen. De beleidsmakers uit de VS wezen er van hun kant op dat er sterkere argumenten zijn voor een tweede renteverhoging.

 

 

 

De video van Hans Bevers:

  • De wereldeconomie blijft op een laag pitje draaien en de inflatie blijft ondermaats. Bemoedigend is echter het toenemende besef dat er nood is aan een expansiever begrotingsbeleid, dat in meer economische activiteit en een hogere inflatie moet uitmonden. Tezelfdertijd blijven de uitspraken vaag, wat doet vermoeden dat concrete maatregelen nog wel even op zich zullen laten wachten.

  • In de Verenigde Staten doet de terugval van het ondernemersvertrouwen, het teleurstellende bbp van het tweede kwartaal en de ondermaatse inflatie vermoeden dat een renteverhoging tijdens de zomer van de baan is. De Fed blijft trouw aan haar voorzichtig afwachtende houding die nu al sinds enkele jaren haar beleid bepaalt. De in november geplande presidentsverkiezingen eisen alle aandacht op. Volgens de laatste peilingen ligt Hillary Clinton zoals de kaarten nu liggen op kop in de race naar het Witte Huis.  
  • In Europa houden de meeste vertrouwensindicatoren stand in de onmiddellijke nasleep van het Brexit-referendum. Dat lijkt erop te wijzen dat de gevolgen ervan voor de economische activiteit in de eurozone beperkt zullen blijven. Maar de onderhandelingen over de handel tussen het VK en de EU moeten nog van start gaan. Die beloven alvast complex te zijn en veel tijd in beslag te nemen. Niet in het minst door de zware politieke kalender van 2017, met zowel verkiezingen in Nederland, Frankrijk als Duitsland. Het herstel in de eurozone is allesbehalve spectaculair te noemen. En dus zet de ECB haar versoepelingsbeleid gewoon verder. Bovendien wijzen de vertrouwensindicatoren niet in de richting van een snellere groei en kampt de regio met structurele tegenwind. In Spanje wordt een derde verkiezingsronde intussen almaar waarschijnlijker. Terwijl het constitutionele referendum in Italië (over een vermindering van de macht van de senaat) binnenkort ook al geen sinecure zal zijn: of er ‘ja’ zal worden gestemd is lang niet zeker.

Klik hier voor meer details.

Mail