donderdag 09/04/2020

Top Header

Talen

Monthly economic outlook

Chief Economist

De impact van het Brexit-referendum blijft beperkt, althans tot dusver. Terwijl het algemene sentiment er licht op vooruit gaat, blijkt uit onze samengestelde vertrouwensindicator dat de wereldeconomie nog steeds op een zwak pitje draait. Bemoedigend is wel dat het bewustzijn toeneemt dat een meer expansief budgettair beleid nodig is. Dat zou de economische activiteit moeten aanzwengelen en voor een hogere inflatie zorgen. Tezelfdertijd zijn de uitspraken daarover vaag, wat impliceert dat de invoering ervan nog een tijd op zich kan laten wachten. Intussen blijven de neerwaartse risico’s aanzienlijk.

  • In de Verenigde Staten, waar het jaarbegin erg zwak verliep, was de groei in het tweede kwartaal opnieuw teleurstellend. Dat impliceert dat een renteverhoging in september waarschijnlijk van de baan is. Toch kwam de groei boven de 2% uit op jaarbasis als  abstractie gemaakt wordt van de voorraadevolutie. De uitgaven van de gezinnen stijgen zowat 2% op jaarbasis. Diverse factoren zoals de toename van het beschikbare inkomen, het consumentenvertrouwen en de vrij gunstige context van de huizen- en arbeidsmarkt suggereren dat de consumptiegroei zal aanhouden. De productiviteitsgroei daarentegen blijft al bij al erg teleurstellend en de vraag naar investeringen blijft zwak tegen de achtergrond van de negatieve winstgroei en de relatief lage capaciteitsbezettingsgraad. Dat is een belangrijke risicofactor voor de economie.
  • Na een sterk jaarbegin keerde de economische groei in de eurozone terug naar een gematigder tempo in het tweede kwartaal. Dat de meeste vertrouwensindicatoren gunstig blijven in de onmiddellijke nasleep van de Brexit is evenwel een bemoedigend signaal. Dat doet vermoeden dat de impact op de economische activiteit van de eurozone beperkt blijft, althans voorlopig. Uiteraard moeten de economische onderhandelingen tussen het VK en de EU nog van start gaan. Bovendien liggen in Nederland, Frankrijk en Duitsland volgend jaar verkiezingen in het verschiet. Mede door die zware politieke agenda beloven de onderhandelingen een complex en langdurig proces te worden. Door de aanhoudende, negatieve output gap zal de kerninflatiedruk naar alle verwachting erg laag blijven. Ondanks de versoepelingsmaatregelen van maart, wordt het voor de ECB vermoedelijk geen makkelijke klus om de inflatie binnen afzienbare tijd naar de beoogde 2% te tillen. Wellicht zal het versoepelingsbeleid dus nog een tijdje doorgaan. 
  • In Japan zag de BoJ er in haar julivergadering van af om bijkomende stimulusmaatregelen te nemen. En dat ondanks de slabakkende economische activiteit, de hogere koers van de JPY en de dalende aandelenkoersen. Ondertussen heeft de regering-Abe echter een nieuw fiscaal stimuluspakket aangekondigd voor een bedrag van 28.1 biljoen JPY (zowat 5.6% van het bbp). Toch is slechts een fractie van dat bedrag afkomstig van verse openbare uitgaven (7.5 biljoen JPY waarvan 4.6 biljoen JPY in 2016). Alle uitspraken over grote fiscale stimuli zijn dan ook sterk overroepen al zullen de bbp-cijfers volgend jaar allicht wat hoger uitvallen. Tegelijk suggereren sommige indicatoren dat een stijging van de inflatie erg onzeker is, waardoor de BoJ haar monetair stimulusprogramma vermoedelijk nog een tijd zal verderzetten..
  • Het sentiment ten aanzien van de groeilanden is er de afgelopen maanden op vooruitgegaan in de context van een iets minder sterke dollar en de stabilisering van de grondstofprijzen. De problemen zijn daarmee evenwel niet achter de rug. China kampt nog steeds met een moeilijke herbalanceringsoefening en de onzekerheid gelinkt aan de verstrakking van het monetaire beleid in de VS zou meer zwaktes aan het licht kunnen brengen in de groeilanden. De recente ontwikkelingen in Turkije, Rusland en Brazilië tonen aan dat het politieke klimaat er een aanzienlijk risico vertegenwoordigt. Bovendien komen nu ook de grondstofprijzen opnieuw onder druk. Een snelle heropleving in de groeilanden is bijgevolg niet aan de orde.

Gelieve hier te klikken voor meer informatie.

Mail