donderdag 02/04/2020

Top Header

Talen

Monthly Market News

Investment Desk Analyst

Uw maandelijkse afspraak met de financiële markten. Wat waren tijdens de voorbije maand de belangrijkste trends voor aandelen, obligaties, munten en grondstoffen, en wat heeft de markten in beweging gezet? Ontdek in één oogopslag de meest opvallende evoluties in deze overzichtelijke analyse.

1. Aandelenmarkten

Gunstige macro-economische cijfers, meevallende bedrijfsresultaten en de verwachting voor meer monetaire stimuli van de centrale banken deden de aandelenmarkten hoger gaan in juli. De eurozone kende haar beste maand van het jaar tot dusver (MSCI EMU +5,1%) en de Amerikaanse beurs liet een nieuw historisch record optekenen. Japan ging erop vooruit (ook al bleef de JPY op niveau) omdat de markt zowel actie van de centrale bank als maatregelen van de overheid anticipeerde. Ook de emerging markets deden het goed. De paniek na het Brexit-referendum was dus veraf. Daar had enerzijds de sneller dan verwachte opvolging van eerste minister Cameron door Theresa May mee te maken, en anderzijds de vaststelling dat artikel 50 niet overhaast zou worden geactiveerd, wat de onzekerheid nog zou vergroten. De macro-economische cijfers in de VS kwamen over het algemeen beter uit dan verwacht, zoals de voorlopende PMI-indicatoren (zowel industrie als diensten), de jobcreatie (na een zwakke maand mei) en de kleinhandelsverkopen. De maand werd evenwel met een valse noot afgesloten wanneer het bbp-cijfer voor het tweede kwartaal op 1,2% uitkwam, ver onder de verwachting van 2,5%. Bovendien werd het cijfer voor het eerste kwartaal neerwaarts bijgesteld van 1,1% tot 0,8%. In Europa werd vooral uitgekeken naar de impact van de Brexit op de economische verwachtingen. Op basis van de Duitse Ifo-indicator en de vertrouwensindicatoren van de Europese Commissie zou die impact best meevallen. Dat is wel anders voor het Verenigd Koninkrijk zelf, waar zowel het vertrouwen van de consument als van de bedrijven een flinke duik nam. De bedrijfsresultaten in de Verenigde Staten en Europa komen op geaggregeerd niveau boven de (neerwaarts bijgestelde) verwachtingen uit. De winstgroei is niettemin voor het vijfde opeenvolgende kwartaal negatief.

 

2. Obligatiemarkten

De maand juli bracht nog maar eens lagere rentes. De Duitse 10-jarige rente bleef weliswaar stabiel, maar voor rendementen van andere overheidsobligaties van zowel de kernlanden als de periferie werden nieuwe dieptepunten genoteerd. Ook de Nederlandse rente op 10 jaar is nu negatief (-0,02%). De landen uit de europeriferie volgen in grote lijnen dezelfde trend, met lokale variaties. In Spanje werd uittredend premier Rajoy aangesteld als formateur, maar hij kan momenteel nog niet rekenen op de steun van een andere partij. De impasse blijft dus voortduren. Indien noch Rajoy, noch een andere kandidaat een vertrouwensstemming in het parlement kan winnen binnen een periode van 2 maand, dan komen er – alweer – nieuwe verkiezingen. De rentedaling op obligaties van Italië en Portugal blijft achter op andere emittenten en dat heeft te maken met de resultaten van de stress test voor de financiële sector die op het einde van de maand werden bekend gemaakt. 51 banken met een balans groter dan 30 miljard euro werden getest in twee situaties, een basisscenario en een negatief scenario. Vier banken voldoen niet aan de kapitaalvereisten in geval van het negatieve scenario en zoals verwacht kwam Banca Monte dei Paschi als slechtste uit de bus. Voor die bank werd onmiddellijk een kapitaalinjectie van 5 miljard euro en de verkoop van slechte kredieten geregeld. De markt was hoegenaamd niet onder de indruk van de stress test omdat de opzet ervan te beperkt was (geen enkele Portugese bank in de test), het negatieve scenario te mild (geen rekening gehouden met de impact van de negatieve rente op de winstgevendheid) en de kapitaalvereisten niet streng genoeg. De bedrijfsobligaties kenden een uitstekende maand: beleggers blijven op zoek gaan naar wat extra rendement en het obligatieaankoopprogramma van de ECB is volop aan de gang. De financiële emittenten bleven wat achter in afwachting van de resultaten van de stress test.

 

3. Centrale banken en monetair beleid

De Bank of Japan (BoJ) voerde slechts een kleine aanpassing door in haar monetaire politiek door de beleidsrente onveranderd op -0,1% te laten en het programma voor de aankoop van overheidsobligaties onveranderd te laten. De centrale bank kondigde aan enkel de aankoop van ETF’s op de aandelenmarkt te verhogen van 3,3 triljoen yen naar 6 triljoen jaarlijks. Belangrijker kan de melding zijn dat de centrale bank tegen september haar monetaire politiek gaat evalueren in functie van de economische omgeving. Aangezien het aankoopprogramma voor obligaties al zeer ruim is, zijn de mogelijkheden op dat vlak beperkt. Dat kan de verwachting van helikoptergeld (overheidsuitgaven gefinancierd door obligatie-uitgiften die opgekocht worden door de centrale bank) levend houden. Enkele dagen eerder had eerste minister Abe een fiscaal stimuluspakket van 28 triljoen yen aangekondigd. In de Verenigde Staten werd de rente zoals verwacht ongemoeid gelaten. In een mededeling werd een vrij positief beeld geschetst van de economische situatie, wat enkele dagen later evenwel werd gecounterd door het tegenvallende bbp-cijfer over het tweede kwartaal. Als gevolg daarvan gaat de marktverwachting nu nog uit van een kans van 30% dat de rente voor het einde van het jaar wordt verhoogd, tegenover meer dan 50% voordien. In Europa en het Verenigd Koninkrijk werd de rente niet gewijzigd, wat in het laatste geval een verrassing was. Gezien de terugval in de voorlopende indicatoren is in het VK een rentedaling begin augustus zeer waarschijnlijk.

 

4. Deviezen

Relatief beperkte schommelingen voor de deviezen in juli. Het GBP verzwakte verder (-1,2% tegenover de EUR) door de zwakke economische vooruitzichten en de verwachte rentedaling. De JPY zette zijn opmars verder door het kleiner dan verwachte stimuleringspakket van de centrale bank. De munten van olie-exporterende landen verloren opnieuw terrein: de Noorse Kroon -1,6% en de Roebel -3,9% tegenover de euro.

 

5. Grondstoffen

De olieprijs kende in juli een forse daling (-12,4% voor brent in USD). De voorraden in de VS blijven hoog en uit cijfers bleek dat de productie van de OPEC opnieuw de hoogte was ingegaan. Tegen de achtergrond van een zwakke economische groei wereldwijd lijkt het bereiken van een evenwicht in vraag en aanbod weer wat verder weg. De industriële grondstoffen bleven vrij stabiel in juli. Goud blijft in de belangstelling staan door het vooruitzicht van langdurig lagere rentes.

 

MSCI indices: source MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.

Mail