vrijdag 13/12/2019

Top Header

Talen

Monthly economic outlook

Chief Economist

De voorlopende vertrouwensindicatoren wijzen erop dat de globale economie erg fragiel blijft. De onzekerheid is toegenomen nu het VK besloten heeft om de EU te verlaten (hoewel het nog niet 100% zeker lijkt dat het tot een exit komt). Hoewel deze ongewenste uitkomst een negatieve economische impact zal hebben, lijkt een catastrofale afloop op dit moment vermeden.

 

 

  • De Europese economie heeft zich hersteld gedurende de laatste jaren, gesteund door belangrijke cyclische elementen (een zwakkere euro, lage rentevoeten, lagere grondstofprijzen en een soepeler budgettair beleid). Maar dit herstel was tot dusver niet overtuigend. De situatie op de arbeidsmarkt is verbeterd maar nog steeds erg teleurstellend. Het is duidelijk dat de uitkomst van het Brexit referendum niet helpt en het is mogelijk dat de impact op vertrouwensindicatoren significant zal zijn. Hier leggen we uit hoe de economische impact van Brexit zal afhangen van twee assen van onzekerheid.
  • Het zwakke banenrapport en de stem voor Brexit zorgen ervoor dat er in de Verenigde Staten geen tweede renteverhoging zal komen tijdens de zomerperiode. Het monetair beleid zit nog steeds in een afwachtende houding gegeven de bescheiden economische groei en de lage inflatie. Tegelijkertijd blijft de productiviteitsgroei zwak en blijven de vooruitzichten voor investeringen ondermaats. Anderzijds lijken voorlopende indicatoren te suggereren dat de consumentenuitgaven robuust zullen blijven.
  • De opkomende landen bevinden zich nog steeds in moeilijke tijden hoewel hun situatie minder acuut is geworden sinds het begin van dit jaar. De dollar blijft echter sterk en grondstofprijzen bevinden zich nog steeds onder de niveaus van de laatste jaren. De uitdagingen voor de opkomende landen blijven dus aanwezig. Dit is met name het geval in China, waar de risico’s t.a.v. de kredietopbouw nog steeds hoog oplopen waardoor de vrees voor een harde landing vroeg of laat weer zal opduiken, zoals hier uitgelegd.

 

Mail