vrijdag 13/12/2019

Top Header

Talen

Monthly economic outlook

Chief Economist

Voorlopende indicatoren suggereren dat de globale economische activiteit nog altijd zwak blijft na een tot dusver zeer matig herstel na de Grote Recessie. Intussen schommelt de beleidsrente in de meeste Westerse landen nog altijd rond 0%. Hetzelfde geldt voor de reële rente op obligaties op langere termijn. Het ziet ernaar uit dat de algemene inflatie tegen het einde van het jaar zal toenemen terwijl de druk op de kerninflatie vooralsnog vrij bescheiden blijft.

 

  • De economische activiteit in de Verenigde Staten is momenteel geen hoogvlieger. De sterkere dollar en zwakke wereldvraag spelen de industrie parten. En ook het vertrouwen in de dienstensector is gedaald. Daar komt nog bij dat de productiviteitsgroei stokt en dat de investeringsvooruitzichten zwak blijven als gevolg van de negatieve winstgroei en van het feit dat de capaciteitsbezetting vrij laag is. Het teleurstellende werkgelegenheidsrapport van mei impliceert meteen dat er in juni geen renteverhoging zal komen.  Al bij al zijn de Amerikaanse beleidsmakers niet gehaast om de rente op te trekken. De combinatie van bescheiden groei en vooralsnog beperkte opwaartse inflatiedruk, houdt in dat de Fed blijft vasthouden aan een zeer voorzichtige en afwachtende houding.  
  • In de eurozone is de economische activiteit in het begin van het jaar stevig toegenomen. Maar toch is de heropleving nog altijd verre van spectaculair en bovendien heeft de regio te kampen met structurele problemen. Hoewel er eind mei een nieuw politiek akkoord rond Griekenland werd bereikt, blijft de situatie in dat land structureel onopgelost. In vele Europese lidstaten is er bovendien weinig vertrouwen in het economische beleid van de nationale regering. De politieke agenda zal deze maand worden beheerst door het Britse referendum en de vraag of het land al dan niet in de Europese Unie moet blijven. We verwachten niet dat het tot een ‘Brexit’ komt maar het risico blijft reëel. Voorts staan nieuwe verkiezingen op het programma in Spanje, maar ook daarna wordt het wellicht moeilijk om een regeringscoalitie te vormen. Bij de persconferentie van juni koos de ECB voor een afwachtende houding, aangezien ze de effecten van de beleidsmaatregelen die in maart werden goedgekeurd eerst wil evalueren. Voorzitter Mario Draghi laat intussen de deur open voor meer stimulus in een later stadium. Het moet evenwel duidelijk zijn dat er steeds meer tegenstand is tegen verdere initiatieven en dat het opkopen van nog meer activa geen wondermiddel is in de huidige liquiditeitsval.
  • Het sentiment ten aanzien van de groeilanden is de jongste maanden verbeterd als gevolg van de stabielere koers van dollar en de stijging van de grondstoffenprijzen. Toch zijn de groeilanden zeker nog niet uit de problemen. De jongste drie maanden is de vrees voor een harde Chinese landing wat weggeëbd en een sterke depreciatie van de Chinese munt werd vermeden, althans voorlopig. Maar het zou zeker geen verrassing zijn moest de bezorgdheid over China opnieuw de kop op steken. Tegen de achtergrond van een creatieve groeiboekhouding, stijgende huizenprijzen en een snelle kredietgroei, is de situatie verre van comfortabel te noemen en kan het redelijk snel leiden tot grotere bezorgdheid over de toestand van de Chinese economie.  

Klik hier voor meer details.

 

Mail