donderdag 21/03/2019

Top Header

Talen

Beleidscoördinatie en de geleidelijke hervorming van de Chinese munt

Deze week vond de achtste editie plaats van de Amerikaans-Chinese Strategische en Economische Dialoog (S&ED). De topics in de debatten omvatten onder meer de toenemende militaire aanwezigheid in de Zuid-Chinese Zee, beperkingen van de mensenrechten, bezorgdheden over discriminerende reguleringen, het gebruik van cybertechnologie en de huidige globale macro-economische context.

Net als bij de G20 vergadering in Shanghai eerder dit jaar is een grote bezorgdheid onvermijdelijk opnieuw de wisselkoersverhouding tussen de Chinese renminbi (RMB of CNY) en de Amerikaanse dollar. In de aanloop naar het event werd CNY vorige week verhandeld tegen 6,59 yuan voor een dollar, een koersniveau dat we sinds het begin van het jaar nog niet hadden gezien. De vernieuwde zwakte van de munt werd toegeschreven aan de vooruitzichten voor een geleidelijke normalisering van de intrestvoeten door de Fed en aan de uiteenlopende data over de Chinese economische activiteit. Elke aanzienlijke verzwakking van de yuan heeft alvast het potentieel om tot een kapitaalvlucht te leiden en tegelijk de verwachting te wekken dat de koers van de yuan voort zal dalen.

In het verleden zorgde deze redenering al voor meer vrees voor een scherpe en imminente devaluatie van de RMB. Meer details daarover hier. Op het eerste gezicht is het zo dat een forse koersdaling de Chinese groeivertraging gedeeltelijk zou kunnen verzachten. Bovendien zouden beleidsmakers gedwongen kunnen worden om voor deze beleidsoptie te kiezen omwille van de vele enorme risico’s die voor de Chinese economie om de hoek loeren, waaronder de hoge schuldgraad, de stijgende huizenprijzen en de op een kunstmatige manier hoog gehouden groeicijfers  (waarover hier meer). Maar het is duidelijk dat een dergelijke devaluatie ook heel veel negatieve implicaties zou hebben. Ze zou voor opschudding zorgen op de wereldwijde financiële markten en bovendien zou een monetaire tegenreactie kunnen komen van elders in de wereld. Ze zou ook in tegenspraak zijn met eerdere berichten vanuit Peking. We zijn dan ook nog altijd van mening dat een scenario met een geleidelijke koersdaling van de Chinese munt momenteel aannemelijker blijft. De grote hoeveelheid buitenlandse reserves en de uitgebreide kapitaalcontroles blijven belangrijke instrumenten om die doelstelling te realiseren. Al kunnen we de mogelijkheid op een forse devaluatie op middellange tot lange termijn natuurlijk niet helemaal uitsluiten.

Vorig jaar introduceerden de Chinese beleidsmakers een nieuw wisselkoersmechanisme en ze creëerden met de China Foreign Exchange Trade System (CFETS) RMB-korf een duidelijke gedefinieerde gewogen wisselkoers om zo de aandacht weg te trekken van de wisselkoers tegenover de USD. We moedigen dergelijke initiatieven bij het beheer van de wisselkoers aan, evenals alle andere inspanningen om de internationalisering, communicatie en de transparantie te verbeteren. Maar ook al wordt die korf belangrijker, hij bestaat nog altijd voor één derde uit effectieve blootstelling aan de dollar (26% rechtstreeks en 7% via de HKD, die gekoppeld is aan de dollar). De dollar blijft dus belangrijk en zal daarom centraal in de aandacht blijven.

Mail