donderdag 12/12/2019

Top Header

Talen

Keep calm and carry on Belgium

Chief Economist

De laatste weken waren er verschillende stakingen in België. Dat versterkte nog het imago van ons land als falende staat. Dat laatste houdt natuurlijk absoluut geen steek. Toch geven de cijfers aan dat er veel ruimte voor verbetering is. We illustreren dit door zeer kort een drietal grafieken te bespreken.

 

 


In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is het niet zo dat het vertrouwen in het economisch beleid van de Belgische regering een forse duik neemt en historisch laag is. In feite is het zelfs zo dat het vertrouwen op dat vlak hoger is dan het gemiddelde van de afgelopen 25 jaar. In vele andere Europese landen is dat helemaal anders zoals de grafiek hieronder aantoont.

Na de terreuraanslagen van 22 maart kreeg België meermaals het etiket van falende staat opgeplakt. Maar de grafiek hieronder, die de kwaliteit van de Belgische publieke instellingen vergelijkt met andere OESO landen, toont dat dit niet onderbouwd wordt door de cijfers. Toch scoort België op zijn best middelmatig wat suggereert dat er veel ruimte voor verbetering is. Dat geldt zeker op het vlak van overheidsregulering en transparantie van het overheidsbeleid.

 

Tegen de achtergrond van de hervorming van de arbeidsmarkt, kende België verschillende stakingen in de afgelopen weken. Dat laat vermoeden dat deze hervormingen overdreven zijn. Toch is dat niet wat de cijfers ons zeggen. Zoals de grafiek hieronder toont, is de Belgische arbeidsmarkt niet echt flexibel. Bovendien is de arbeidsmarktparticipatie relatief laag omdat arbeid zwaar belast wordt. Dat laatste vermindert uiteraard het aanbod van en de vraag naar arbeid. Verdere hervormingen van de Belgische arbeidsmarkt zijn nodig. In dit verband zou het zeker helpen indien werknemers- en werkgeversorganisaties beter overeen zouden komen. Inderdaad, keep calm and carry on.


Mail