donderdag 12/12/2019

Top Header

Talen

Monthly economic outlook

Chief Economist

De angst voor een wereldwijde recessie is de laatste twee maanden een beetje afgenomen. Toch blijkt uit onze samengestelde globale vertrouwensindicator dat de economische activiteit wereldwijd zwak blijft.

De neerwaartse risico’s blijven bovendien aanzienlijk. Intussen zijn de meeste centrale banken nog steeds op zoek naar hogere inflatie. En dat ondanks de historisch lage rentevoeten en de exponentiële groei van hun balansen.

 

  • In de Verenigde Staten, waar de belangrijkste vertrouwensindicatoren er sinds het begin van het jaar op vooruit zijn gegaan, boekt de economie slechts aan een bescheiden tempo vooruitgang. En hoewel er de afgelopen jaren het tempo van de jobcreatie vrij fors was, valt het te betwijfelen of de Amerikaanse arbeidsmarkt op volle capaciteit draait. De stijging van de lonen en de onderliggende prijsdruk komen stilaan op gang maar blijven nog altijd bescheiden. De recente stabilisering van de grondstofprijzen, de jongste depreciatie van de Amerikaanse dollar en de verminderde kopzorgen voor China kunnen de deur openzetten voor een rentestijging in juni maar dat is ondertussen een dubbeltje op zijn kant geworden. Belangrijker is echter dat de Fed waarschijnlijk gradueel te werk zal gaan en dan nog alleen als de dynamiek van de onderliggende groei sterk genoeg blijft.
  • De economie van de Eurozone kon aan het begin van het jaar uitpakken met een sterke groei. Daardoor zit de economische activiteit nu net boven het niveau van voor de crisis, wat nog steeds een teleurstellend resultaat is. Verwacht wordt dat de economische activiteit gelijke tred zal houden dankzij de gunstige context van lage energieprijzen, het huidige klimaat van lage rentes en de zwakte van de euro. Gelet op de aanhoudende negatieve output gap, zal de inflatiedruk vooralsnog zwak blijven. Ondanks de versoepelingsmaatregelen die in maart werden getroffen, zal het voor de ECB nog een harde dobber zijn om binnen afzienbare tijd de inflatie naar het beoogde doel van 2% te tillen.
  • In Japan draait de economische activiteit nog steeds op een laag toerental. De stijging van de lonen blijft matig ondanks de krappere arbeidsmarkt. De inflatie blijft ondertussen ver onder het streefdoel van 2%. De Yen steeg de afgelopen maanden dan weer aanzienlijk in waarde en woog derhalve op de Japanse aandelenkoersen. Het gevolg van dat alles is dat de BoJ kordaat bij haar standpunt blijft ten aanzien van kwantitatieve versoepeling.
  • Ondanks vroege tekenen van een stabilisering is de economische activiteit in de opkomende markten nog zwak. De muntdalingen die er in diverse opkomende markten zijn geweest sinds 2013, zouden uiteindelijk moeten leiden tot een verbeterde competitiviteit voor zover hervormingen worden doorgevoerd die de productiviteit verder doen toenemen. Om het duidelijk te stellen: zoals eerder gezegd maken de huidige financiële en economische omstandigheden en de structurele problemen dat een snelle heropleving van de groeilanden niet in het vooruitzicht liggen. De neerwaartse risico’s overheersen tegen de achtergrond van China’s moeizame poging om de economie te herbalanceren.

Klik hier voor meer informatie (Engelse versie).

Mail