donderdag 09/04/2020

Top Header

Talen

Alcogroup : duurzaam verbranden

Duurzame ontwikkeling en ethanol, een goed mix? Alcogroup slaagt er dankzij haar pragmatische en visionaire aanpak in om duurzame oplossingen te ontwikkelen. Nochtans heeft ze af te rekenen met een instabiele en restrictieve regelgeving.

 

 

Wat is ethanol? De definitie van Bernard Meeùs, bedrijfsleider van Alcogroup: “Het is een alcohol ontstaan uit de fer­mentatie van glucose of zetmeel, die zelf uit suikergewassen (suikerriet en suikerbiet) of uit graangewassen (mais en tarwe) wordt gewonnen.” Geconcentreerde en vochtarme ethanol wordt bio-ethanol, een biobrandstof die puur of gemengd met bezine als motorbrandstof wordt gebruikt. Het wordt ook ‘agrobrandstof’ genoemd, want het wordt op basis van landbouwgrondstoffen geproduceerd. “In termen van wereldwijde produc­tie is meer dan 80 % bestemd voor brandstof (benzine), de rest is alcohol voor industrieel gebruik (oplosmiddel, ruitensproeier, farmacie en parfumerie) of als ‘drankalcohol’, dat wil zeggen alcohol die voor het maken van sterke drank wordt gebruikt”, vervolgt hij.

Zonder maat

Ethanol is overal aanwezig in ons dagelijks leven en biedt tal van voordelen: dankzij de exploitatie worden landen minder afhankelijk van ruwe olie voor hun energievoorziening. Bovendien worden nieuwe banen gecreëerd, vooral in de groeilanden. Tijdens het productieproces worden er minder broeikasgassen uitgestoten dan voor de productie vanfossiele brandstoffen. Bovendien is de kostprijs in sommige landen competitiever geworden dan die van benzine. Aangezien Ethanol geproduceerd wordt op basis van grondstoffen die tot dan bestemd waren voor de consumptie, droeg de toenemende productie in de Verenigde Staten bij tot de prijsstijging van levensmiddelen in 2008. Dat gaf aanleiding tot een controversieel debat. In de Europese Unie wordt voor de productie van bio-ethanol momenteel echter minder dan één procent van de landbouwgrond gebruikt, dat is minder dan het percentage braakliggende terreinen. Bovendien wordt de productie door de Europese Commissie sterk gereglementeerd.

Strikte richtlijnen

Als hij over duurzaamheid spreekt, heeft Bernard Meeùs een realistische visie: “Je moet rekening houden met de kenmerken van je beroep, en niet vergeten dat de wereld van de distributie com­petitiever is dan vroeger. Dat maakt dat we dikwijls afhangen van onze leveranciers en van de markt.” Zoals in 2008: “Na twaalf maanden hard werken in een poging om voor één van onze Braziliaanse leveranciers een label (Rainfo­rest Alliance) te veroveren, hadden we af te rekenen met een weigering van zijn kant.” In 2009 volgde dan een Europese richtlijn ter bevordering van hernieuwbare energie (met als doel dat in 2020 10 % van de totale hoeveelheid energie die transportsector in de landen van de Unie gebruikt, afkomstig zou ziijn van biobrandstoffen en andere hernieuwbare energie). Dat zal een keerpunt betekenen voor de sector: “Alle Europese producenten dienden zich te laten certificeren, gevolgd in 2012 door de Braziliaanse en Amerikaanse. De impact van die regelgeving is enorm positief voor de ecologische voetafdruk.” Voor industriële alcohol en drinkalcohol is er tot nu toe geen certificering vereist, “maar vroeg of laat zal dat onder druk van consumenten en marktleiders wel gebeuren, en wij bereiden ons daar op voor”, aldus nog Bernard Meeus.

Pragmatisme voor alles

Tot 2006 beschikte Alcogroup niet over een CSR-beleid. Dan besliste de groep om een duurzaamheidscharter op te stellen waarin enkele  duurzaamheidscriteria voor het investeringsbeleid opgenomen werden. Zo bijvoorbeeld automatiseren de Braziliaanse ethanolproducenten voortaan de oogst van suikerriet, met als gevolg dat de arbeidsomstandigheden op termijn aanzienlijk zullen verbeteren, dat er minder kunstmeststoffen worden gebruikt en dat de productiviteit toeneemt. In de fabriek in Gent zal de groep, door de installatie van waterkrachtkoppeling, door energiebesparing en door het vloeibaar maken van de uitgestootte CO2, haar doel bereiken om tegen 2016 de CO2-uitstoot met 80 % te verminderen ten opzichte van de productie van een liter benzine. En intern? “Met de hulp van een coach, die onze visie, onze missie en onze waarden opnieuw gedefinieerd heeft, hebben wij onze bedrijfscultuur versterkt. Door bovendien de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers te verbeteren  (flexibele werkuren, recycling, maximum CO2-uitstoot voor bedrijfswagens, cursussen Pilates), dragen wij ook ons steentje bij tot de verschillende internationale en lokale projecten (straatverplegers in Brussel en een ngo in een favela in Brazilië)”, besluit Bernard Meeùs.

Bernard Meeùs is burgerlijk ingenieur mechanica en bedrijfsmanagement (Louvain-La-Neuve). Na een MBA in Chicago, begint hij te werken bij Exxon Chemicals. Dan richt hij een textielbedrijf op en vervolgens gaat hij in de logistieke en financiële afdeling werken van Alcogroup, gesticht door zijn broer Philippe. Hij is aandeelhouder en mede-gelegeerd bestuurder sinds 2007. Bernard Meeùs is ook actief bij Ashoka, een internationale vereniging die sociale ondernemers steunt.

Alcogroup is al 25 jaar producent, distributeur en handelaar van ethanol, en is op alle marktsegmenten aanwezig (brandstoffen, indus­trie en sterke drank). De groep verkoopt 1 % van de wereldproductie en heeft 10 % van de internationale handel in handen. De groep telt 250 medewerkers en is op alle continenten aanwezig met dochterondernemingen en een netwerk van exclusieve agenten. Ze behoort tot de top drie in Europa, Afrika en Azië en is een belangrijke exporteur van Braziliaanse alcohol.

 

Bank Degroof is al meer dan 140 jaar een bank van ondernemers voor ondernemers. Hebt u vragen? Onze specialiste Caroline Den Tandt staat tot uw beschikking.

 

Mail