donderdag 09/04/2020

Top Header

Talen

Daoust: familiegeest

Vandaag wordt uitzendwerk niet meer als een ongelukkig maar onvermijdelijk verschijnsel beschouwd maar als een echte kans. We ontmoeten een geëngageerd en visionair ondernemer, Jean-Claude Daoust. Hij staat aan het hoofd van Daoust interim, een familiebedrijf dat sinds 1954 pionier is in uitzendwerk.

 

Vandaag is Daoust actief in de belangrijkste domeinen van de human resources (interim, selectie, outplacement, dienstencheques, job academy & public sector). Aanbod: een team gepassioneerde medewerkers die de problemen van de cliënten helpen oplossen (“We have solutions”) in een familiale sfeer (“Welcome to the family”). Terwijl het bedrijf vijftien jaar geleden maar een dienst verleende, heeft het sindsdien voor diversificatie gekozen. Dankzij de versoepeling van de Europese reglementering biedt het nu ook diensten aan van outplacement en dienstencheques. Een strategische keuze die het bedrijf steviger doet staan, zowel op menselijk als op financieel vlak.

Welke verschillen ziet u vandaag in het profiel van de kandidaten?

Jean-Claude Daoust : De kandidaten stellen duidelijk niet meer dezelfde vragen als twintig jaar geleden. Ze weten nu beter wat ze willen. Jonge kandidaten hebben onder meer aandacht voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf waarvoor ze wensen te werken. Zij zijn gevoelig voor de waarden van het bedrijf, de mobiliteit en de levenskwaliteit die ze er kunnen vinden. Het grootste probleem bij het vinden van kandidaten voor een baan? Het gebrek aan tweetaligheid. Een echt probleem.

Ziet u een evolutie in de diversiteit bij indienstnemingen?

J.-C.D. : De multiculturaliteit bij onze medewerkers is groter dan vroeger. Ze hebben een zeer verschillend parcours achter de rug. We zijn ons bewust van die problematiek. Daarom hebben we een plan ontworpen, Daoust Diversity, dat de strijd aangaat met de discri­minatie op de werkvloer en gericht is op het principe van niet-discriminatie in al haar vormen. Dat geldt voor criteria als geslacht, leeftijd, etnische afkomst, handicap en religie. Een voorbeeld: voor kandidaten die uit een strafinrichting komen is uitzendwerk een fantastisch middel om zich te integreren. Voor hen is het niet altijd gemakkelijk om werk te vinden.

Hoe is de overdracht van de firma verlopen?

J.-C.D. : Dat was niet eenvoudig, want het behoorde aanvankelijk niet tot mijn carrièreplanning. Mijn vader en ikzelf hebben uiteindelijk gedurende tien jaar zij aan zij gewerkt voordat hij mij in 1987 de teugels van het bedrijf in handen gaf. Wij hadden verschillende ambities. Mijn vader had in die tijd niet de bedoeling om Daoust uit te breiden tot andere domeinen dan uitzendwerk. Het was een moeilijke overdracht, ook emotioneel. De naam is weliswaar niet veranderd, maar de firma lijkt vandaag in niets meer op die van 1954, het jaar van de stichting. De mentaliteit is veranderd, en onze groep is gegroeid en omgevormd. Oorspronkelijk waren we enkel aanwezig in Brussel en Antwerpen, nu hebben we kantoren in elke uithoek van België.

Fysieke aanwezigheid is volgens u noodzakelijk ondanks de internetgeneratie…

J.-C.D. : Ja, ook al hebben de kandidaten vandaag minder de neiging om naar een kantoor te komen – zij komen twee keer minder vaak over de vloer dan 30 jaar geleden – toch vind ik een lokale en regionale aanwezigheid in de Belgische steden van essentieel belang. Niet alleen omwille van de bereikbaarheid, maar ook wegens de zichtbaarheid. Het is een menselijke aanwezigheid die geruststelt, voor onze cliënten zowel als voor onze medewerkers.

Die menselijke kant komt ook naar voren in de goede relaties die u met de vakbonden onderhoudt.

J.-C.D. : Ja, inderdaad. Ik heb het bijvoorbeeld altijd belangrijk gevonden om de ondernemingsraad van het bedrijf persoonlijk voor te zitten. Dat laat toe om met een voet in de realiteit te staan en rechtstreeks contact te hebben met de medewerkers via hun vertegenwoordigers. Ook al zijn hun bezorgdheden soms verwarrend of verrassend, het is belangrijk dat ze aan mij persoonlijk kunnen gezegd worden.

De rode draad in uw carrière: een blijvend engagement in de wereld van het patronaat en het verenigingsleven…

J.-C.D. : Dat is van vitaal belang voor mij. Ik moet mij betrokken voelen zonder mij blind te staren op het werk. Naast het werk activiteiten hebben, laat toe om de geest open te stellen en het dagelijkse routine te doorbreken. Die ervaringen hebben mijn kennis verrijkt. Voorzitter te zijn geweest van het VBO heeft mij zeer veel voldoening geschonken.

 

Jean-Claude Daoust werd op 9 juni 1948 geboren in Brussel. Hij is jurist aan de ULB, begint zijn carrière bij Vanden Borre en gaat daarna bij zijn vader werken, oprichter van Daoust. Hij is al 25 jaar gedelegeerd bestuurder van het familiebedrijf. Hij was onder meer voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemers (VBO) van 2005 tot 2008, en voorzitter van de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel van 2010 tot 2013. Sinds juni 2014 is hij lid van adviesraad voor de Koning Boudewijnstichting. Zijn zoon Giles staat sinds 2015 aan het hoofd van de operationele leiding van het bedrijf

Daoust Interim is opgericht in 1954 en is vandaag de oudste firma voor uitzendwerk in België. Ze boekt een omzet van 150 miljoen euro, en zet elk jaar 20.000 verschillende personen aan het werk, alle beroepen samen, met de hulp van 250 permanente bedienden. Ze is aanwezig in de drie gewesten en actief in 26 steden van het land via 36 kantoren en afdelingen.

 

Bank Degroof is al meer dan 140 jaar een bank van ondernemers voor ondernemers. Hebt u vragen? Onze specialiste Caroline Den Tandt staat tot uw beschikking.

 

 

 

Mail