donderdag 09/04/2020

Top Header

Talen

Schréder: bestuur en familieraad

Erfgenaam zijn van een familiebedrijf en ook nog eens de naam ervan dragen, is niet altijd evident. Muriel Schréder is erdoor begeesterd. Ze is lid van de vierde generatie van de familiale groep Schréder, actief op het terrein van de openbare verlichting.

 

Muriel Schréder stelt zich ten dienste van het familiebedrijf, maar biedt ook aan andere groepen haar expertise aan. Zo zit ze in de raad van bestuur en de familieraad van Schréder, terwijl ze ook advies verleent over governance. Uitgerust met die dubbele pet is ze bereid om haar ervaring in governance van een familiebedrijf te delen.

Wat is de rol van een familieraad?

Muriel Schréder: de familieraad is een belangrijk orgaan binnen een bedrijf dat het geluk heeft op een sterk familiaal aandeelhouderschap te mogen rekenen. Een familieraad maakt het mogelijk om over een hele reeks onderwerpen te spreken die fundamenteel zijn voor de aandeelhouders en laat toe om zich met een enkele stem uit te spreken. Er dienen dus eerst en vooral regels te worden ingevoerd die de aandeelhouders onder elkaar en ten opzichte van het bedrijf verbinden. De familieraad moet steunen op een enkele visie en gemeenschappelijke waarden.

Maar de familieraad is niet noodzakelijk de enige instelling die de familieleden bijeenbrengt…

M.S.: Dat is juist. Niet alle familieleden zijn op dezelfde manier betrokken. Het gebeurt dus regelmatig dat familiale bedrijven een uitgebreide vergadering met heel de familie beleggen om het contact met alle aandeelhouders te bewaren. Vandaag merken we dat niet-actieve aandeelhouders kritischer zijn en ook meer transparantie vragen. Je moet er dus voor zorgen dat iedereen zich zoveel mogelijk inzet ten gunste van een gezamenlijk project.

Hoe kan je dat bereiken?

M.S.: Communicatie is van groot belang. Bij ondersteunende opdrachten voor een bedrijf is het vooral belangrijk dat naar elke aandeelhouder wordt geluisterd, zodat er kan worden gereageerd met betrekking tot het familieproject dat evolueert. Je moet je regelmatig vragen stellen over de zin van het gezamenlijk project alvorens een strategie te ontplooien of bestuursmiddelen in te voeren (charter, fami¬lieraad enzovoort). Het is heel belangrijk om het gezamenlijk project aan aandeelhouders en generaties te verduidelijken. De behoefte daaraan neemt almaar toe. Het is dus nodig om de familiale principes geregeld bij te werken en initiatieven te nemen die de affectio societatis onderhouden en soms zelfs creëren.

Hoe kan je de dubbele rol van lid van de raad van bestuur en lid van de familieraad met elkaar verzoenen?

M.S.: Binnen de raad van bestuur wordt de familie vertegenwoordigd door de familiale aandeelhouders, maar ze moeten hun taak van bestuurder in alle onafhankelijkheid uitoefenen. Toch gebeurt het regelmatig dat bepaalde onderwerpen naar de familieraad worden doorgeschoven om daar te worden beslist. Zo wordt bij sommige bedrijven de hoogte van de schuldgraad op het niveau van de familieraad besproken, bij andere is dat het uitkeringspercentage, of soms de keuze van de CEO. De strategie wordt doorgaans overgelaten aan de raad van bestuur van het bedrijf, hoewel de keuze van een sector of van belangrijke risico’s tot op het niveau van de familieraad kan gaan.

Bent u voor de aanwezigheid van familiale aandeelhouders op operationeel niveau?

M.S.: Dat kan positief zijn, maar het houdt ook heel wel risico’s in. Familiaal manager zijn, vraagt een onbesproken beroepsethiek. Het is zoeken naar een - niet altijd gemakkelijk - evenwicht tussen de rol van aandeelhouder en die van werknemer. Familiale aandeelhouders blijken al te dikwijls op totaal onvoorbereide wijze in een bepaalde functie te worden geduwd. Maar gelukkig groeit het bewustzijn over die kwestie. Vandaag gaat dan ook ongeveer de helft van mijn werk naar het begeleiden van aandeelhouders die in het bedrijf een verantwoordelijkheid willen opnemen.

Muriel Schréder, in 1996 afgestudeerd aan de Solvay Business School, heeft zitting in verschillende raden van bestuur, in een familieraad en een auditcomité. Na een loopbaan van 15 jaar in beheerscontrole en financieel management, legt ze zich toe op de corporate governance van familiebedrijven. Muriel Schréder adviseert familiale aandeelhouders bij het uitwerken van een gemeenschappelijke familiale strategie en het invoeren van de governance, waarbij ze aandeelhouders, bestuurders en voorzitters van raden discreet en competent bijstaat. Ze is ook verantwoordelijk voor de Governance Academy van Exego, die talrijke vormingen geeft aan aandeelhouders en bestuurders maar ook aan bedrijfsrevisoren en accountants.

Schréder heeft wereldwijd veertig bedrijven die cliënten totaaloplossingen voor verlichting aanbieden. Dat gaat van het ontwerp tot de dienst na verkoop, over intelligente beheerssystemen, stadsmeubilair, beveiligingsuitrusting en tal van andere geïntegreerde functionaliteiten. Het aanbod van Schréder omvat acht segmenten: Sfeerverlichting, Weg en Stad, Tunnel, Architecturale Verlichting, Sport, Transit, Industrie en Campus.

 

Bank Degroof is al meer dan 140 jaar een bank van ondernemers voor ondernemers. Hebt u vragen? Onze specialiste Caroline Den Tandt staat tot uw beschikking.

 

Mail