donderdag 09/04/2020

Top Header

Talen

Alcopa: enkel actieve aandeelhouders

Pénélope Moorkens is aanvankelijk niet echt geïnteresseerd in het familiebedrijf. Ze heeft zin om andere dingen te doe. Ze koestert andere ambities. Vijf jaar geleden - ze was net terug in België - ontmoet ze de familie Mulliez (Auchan), die de affectio societatis tot grondslag van de ontwikkeling van de groep gemaakt heeft. Daarop beslist Pénélope Moorkens om zich te engageren in Alcopa, de groep die haar grootvader heeft opgericht. Ze doet dat op zeer professionele wijze.

Hoe ziet u de betrokkenheid van de familie in het bedrijf?

Pénélope Moorkens: integraal en absoluut positief. Ons doel is eenvoudig: van alle aandeelhouders actieve aandeelhouders maken. Daaraan werken we op individueel en collectief vlak. We willen dat iedereen zijn plaats vindt in de organisatie en ook de affectio societatis van de familie ontwikkelen.

Zo hebt u het aspect human resources sterk ontwikkeld…

P.M.: We hebben inderdaad een human resources management team van drie personen opgericht. We organiseren individuele gesprekken waarbij we alle aandeelhouders van 18 jaar en ouder om de twee à drie jaar ontmoeten. Die interviews verlopen zeer professioneel en volgens een welbepaald stramien. We willen de aandeelhouders goed leren kennen en inschatten, hoe groot hun interesse voor het bedrijf is en hun bereidheid om zich te engageren. Omgekeerd geeft het ons ook de kans om de rol van de familieraad concreet toe te lichten en de aandeelhouders te motiveren om zich te engageren. Van de gesprekken wordt dan een verslag opgemaakt die met de familieraad gedeeld wordt.

Heeft, volgens u, elke aandeelhouder een rol te spelen?

P.M.: Niet iedereen moet op dezelfde manier betrokken zijn, maar iedereen moet de kans krijgen om mee te doen. Iedereen moet zijn rol vinden, zijn juiste plaats volgens zijn competenties, talenten en persoonlijkheid. Dat kan als supporter zijn, als lid van het feestcomité of als bestuurder van de familieraad of van de raad van bestuur van een bedrijf van de groep. Of nog door een leidinggevende functie in de groep te bekleden.

Hoe verlopen de relaties tussen de familieraad en de raad van bestuur van de groep?

P.M.: Er zijn veel wederzijdse contacten. De familieraad bestaat uit zeven leden die door de algemene vergadering van de familiale aandeelhouders worden gekozen. De voorzitter van de raad van bestuur van Alcopa is lid van de familieraad, terwijl de voorzitter van de familieraad zitting heeft in de raad van bestuur van Alcopa. De andere leden van de familieraden zitten in de raad van bestuur van de business units.

De familieraad is dus betrokken bij de business?

P.M.: Dat is een vrij recente rol. Oorspronkelijk had de familieraad van de aandeelhouders geen mandaat om de business op te volgen. Toen de derde generatie aantrad, wenste ze dicht bij de business te blijven. De familieraad spreekt zich uit over alle belangrijke ontwikkelingen en investeringsplannen en handelt in overleg met de raad van bestuur van de groep.

En al dat werk werpt zijn vruchten af?

P.M.: Daarvan ben ik overtuigd. Er bestaat werkelijk een positieve spiraal. Alle tijd, energie en professionalisme die naar de human resources vloeien, leiden tot een sterkere familiale cohesie. Dat voedt de groeiambities voor heel de groep, met als gevolg een positieve impact op de rendabiliteit. Dat versterkt dan weer de familiale samenhang.

Pénélope Moorkens behoort tot de derde generatie van de familiale groep Alcopa. Ze is licentiate psychologie aan de UCL, afgestudeerd in management aan HEC St Louis, is ACC Coach en beoefent de Neurocognitieve en Gedragsmatige Methode. Aanvankelijk houdt ze zich bezig met de rekrutering van executives, dan vliegt ze naar Afrika met Artsen zonder Grenzen, waar zij gedurende tien jaar instaat voor human resources en financiering van humanitaire projecten. In 2010 keert ze terug naar België. Ze wordt lid van de familieraad van de aandeelhouders van Alcopa, en legt zich vandaag toe op de bevordering van de affectio societatis bij de familiale aandeelhouders.

Alcopa is een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in import, distributie en verkoop van wagens en moto’s. De groep is ook actief in de bekleding en inrichting van kantoren en vastgoed. De oorsprong van het bedrijf gaat terug tot 1937, toen Albert Moorkens een bedrijf oprichtte voor de assemblage en distributie van moto’s. Alcopa stelt 2.300 personen te werk in meer dan twintig landen en realiseerde in 2014 een omzet van 1,6 miljard euro.

Bank Degroof is al meer dan 140 jaar een bank van ondernemers voor ondernemers. Hebt u vragen? Onze specialiste Caroline Den Tandt staat tot uw beschikking.

 

Mail